РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Председателят и секретарят на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата получиха висока оценка за работата си

Председателят и секретарят на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата получиха висока оценка за работата си. „Удоволствие е да се работи с толкова отдадени служители като вашите, макар и не това да е основната им функция“ – сподели Марта Петрова – директор на дирекция „стратегии, анализ и оценка“ в ДА „Безопасност на движението по пътищата“ на среща с областния управител Невена Минева. Посещението на експерти от агенцията е свързано с оказване на методическа помощ на представителите на общинските администрации, ангажирани с обходите на общинската и улична пътна мрежа и събирането на информация за годишния доклад и въпросника за състоянието на пътната инфраструктура. След обходите в Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна представителите на агенцията заедно със заместник областния управител Мария Пенева представиха накратко резултатите от срещите пред областния управител. Като добра практика беше посочена ГИС – системата на Община Габрово, която непрекъснато може да се надгражда и да се използва за анализи, смята главния експерт от Агенцията Росен Рапчев. Коментиран беше и въпросът за необходимостта от кадри, които да бъдат ангажирани изцяло с пътната безопасност. Ще продължат и онлайн обученията, които държавната агенция провежда  периодично като ще обхващат различни аспекти от безопасността на движението по пътищата – в тях участват представителите в областните комисии, където освен обучителната част имат възможност да коментират конкретни казуси и проблеми и да се търсят начини за тяхното решаване.

Областният управител Невена Минева проведе среща във връзка с предстоящи пътни ремонти в община Севлиево със средства, осигурени от Правителството

Областният управител Невена Минева, заедно с кмета на община Севлиево д-р Иван Иванов, директора на ОПУ – Габрово инж. Деян Георгиев и директора на ВиК – Габрово инж. Владимир Василев обсъдиха инвестиционната програма за текущи ремонти на пътни участъци от републиканската пътна мрежа на територията на община Севлиево.
„Предстои изключително много работа в това направление и затова очаквам добра координация между действията на заинтересованите институции, защото освен пътните ремонтни дейности, продължава и изпълнението на ВиК дейности, за които в края на 2020 година Правителството отпусна допълнително средства за справяне с водния проблем в общината." – заяви областният управител Невена Минева.
По програмата за текущ ремонт и поддържане на АПИ е одобрено допълнително задание за превантивен ремонт на път Ш-404 "I-4-Богатово-Севлиево" от км 0+000 до км 4+777, където предстои стартиране на строително – ремонтни работи. Освен това за изготвяне на технологични проекти за превантивен ремонт през настоящата година са одобрени още път III-403 „Кормянско-Малки Вършец-Крамолин" от км 0+000 до км 26+685; път III-6072 „Кръвеник-Стоките-Батошево" от км 4+766 до км 26+594 и път III-401 „граница Ловеч – Кормянско-М.Вършец/" от км 46+177 до км 56+344. Сключено е и допълнително споразумение към Договора за „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления", в което е включено и свлачището в района на с. Малък Вършец.  Общо петнадесет обекта попадат в обхвата на Договора, като за територията на община Севлиево са три. Става въпрос за трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6072 "Граница Ловеч-Кръвеник-Стоките-Батошево-(Горна Росица- Гъбене), в района на с. Селище, при км 11+672; укрепване на свлачище на републикански път III-403 „(о.п.Севлиево-Велико Търново)-Кормянско-Малки Вършец-Сухиндол-Павликени" в участъка при км 11+300 с идентификационен № GAB29.46509.01; трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-405 „(О. п. Севлиево - Велико Търново) – Добромирка – Вишовград – Бяла Черква – Павликени – Батак – Караисен – Алеково – Царевец - Свищов" в участъка от км 2+133 до км 2+980. 

Още едно свлачище е включено за укрепване, но по ОП „Околна среда" – информира инж. Георгиев, който уточни, че е приключила процедурата за избор на изпълнител и строителен надзор за Проект „Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово". 

Чрез реализацията на предвидените ремонтни дейности ще се подобри технико-експлоатационното състояние на пътищата, носимоспособността на настилката и ще се повиши безопасността на движението.

38 паралелки одобрени в Държавния план - прием за учебната 2021 - 2022 година

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и съгласува предложението на Регионално управление на образованието – Габрово за Държавния план – прием за учебната 2021 – 2022 година. Одобрени са 38 паралелки за областта, което представлява максимално определената квота от Министерството на образованието и науката. Застъпени са 17 професионални направления, а делът на професионалната подготовка е близо 70 %. Три са чуждоезиковите паралелки за областта и те са в Национална Априловска гимназия. Общо четири са новите професии за областта, които се предлагат – това са „Маркетингови проучвания“ в НАГ, „Електрически превозни средства“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“, „Локомотиви и вагони“ в ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново и „Промишлена естетика и дизайн“ в ПГ по транспорт и машиностроене, с. Градница.

Предложени профилирани паралелки за прием след VII клас са: две в СУ „Отец Паисий“ – Габрово – „Графичен дизайнер“ и „Строителство и архитектура“; една паралелка в СУ „Райчо Каролев“ – Габрово – „Физическо възпитание и спорт“; пет паралелки в НАГ, от които една „Хуманитерни науки“, три „Чужди езици“ и „Маркщетингови проучвания“; четири паралелки в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ –математически профил, „Софтерни и хардуерни науки“, „Природни науки“ и „Системно програмиране“; пет паралелки в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – „Приложно програмиране“, „Мехатроника“, „Компютърна техника и технологии“, „Автотранспортна техника“ и „Електрически превозни средства“; в ПГТ „Пенчо Семов“ са шест паралелки – „Икономика и мениджмънт“, „Организация на хотелиерството“, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, „Производство на кулинарни изделия и напитки“, Производство на хляб и хлебни изделия“ и „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“; една паралелка „Природни науки“ е в СУ „Максим Райкович“ – Дряново; в ПГИ „рачо Стояново“ – Дряново подкрепени паралелки са „Машини и системи с ЦПУ“, „Локомотиви и вагони“ и „Организация на туризма и свободното време“; две паралелки са в ПГ по транспорт и машиностроене в с. Градница – „Промишлена естетика и дизайн“ и „Автотранспортна техника“; четири паралелки в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево – „Машини и системи с ЦПУ“, „Електрообзавеждане на производството“, „Промишлена електроника“ и „Компютърна техника и технологии“; три паралелки са одобрени за СУ „Васил Левски“ – Севлиево – с математически профил, природни науки и предприемачески профил; „Механизация на селското стопанство“ и „Спедиция, транспорт и складова логистика“ в ПГ „Марин Попов“ и една паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ в СУ П.Р.Славейков“ – Трявна.