РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Кристина Сидорова приветства участниците в 21 –то издание на Международната научна конференция – УНИТЕХ 2021

Заместник областният управител Кристина Сидорова приветства участниците в 21 –то издание на Международната научна конференция – УНИТЕХ 2021, която се проведе днес в технологичния парк на Техническия университет – Габрово. Гости на събитието бяха кметът на Община Габрово, ректори на български университети, директори на институтите на БАН, учени, представители на бизнеса. Чуждестранни и български участници се включиха в откриването на конференцията чрез платформата Microsoft teams.

„Убедена съм, че споделеното знания, открития и достижения обогатяват всички. Това е начин да сверим часовника си с науката, да видим накъде се движим и колко напред сме стигнали.“ – каза зам.-областинят управител при откриването на най – голямото научно събитие в живота на университета. Кристина Сидорова поздрави организаторите и подчерта важната роля на учените, техните студенти, амбиции и достижения. Пред гостите тя сподели още, че добрият имидж на университета и успехите му не остават скрити – така например само преди няколко седмици представител на един от технологичните гиганти е бил изключително впечатлен от видяното в Техпарка. „Вие знаете, какво Ви е коствало постигането на този резултат, но и тази конференция, която се провежда десетилетия наред, е част от Вашето развитие. Пожелавам успех на всички участници, нека излезете от това събитие повече вдъхновени и мотивирани.“ – допълни още Сидорова.     

В двадесет и първото издание на престижния научен форум са публикувани 105 научни доклади в 8 тематични секции, а 41 от представените публикации са на чуждестранни учени от Босна и Херцеговина,  Гърция, Литва, Сърбия, Турция и Украйна.

Пленарният доклад на УНИТЕХ`21 беше на тема „Аерогелове – нови материали с обещаващи постижения“, представен от проф. Стоян Гуцов от факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В програмата на конференцията бяха включени още заседания по секции и обсъждане на научните постижения на участниците.

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС на тема „СКЪПОЦЕННИ КАМЪЧЕТА - БОГАТСТВАТА НА МОЯ РОДЕН КРАЙ“

 

РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС

на тема

„СКЪПОЦЕННИ КАМЪЧЕТА - БОГАТСТВАТА НА МОЯ РОДЕН КРАЙ

(обща информация и регламент)

 

Конкурсът е за ученици от област Габрово – от V до XII клас. Организатори са Регионалният клон на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) в Габрово и представители на неговата общинска секция в Севлиево. Мероприятието се провежда под патронажа на Областния управител на област Габрово, в сътрудничество с РУО–Габрово, с любезното домакинство на ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"–Севлиево и подкрепа на кмета на Община Севлиево.

Координатори на конкурса са ръководството на АПГР–Габрово и г-жа Ивелина Колева, която е представител на АПГР–Севлиево и училището-домакин.

Конкурсът ще се проведе в електронна среда при спазване изискванията и мерките в условия на пандемична обстановка.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: да се провокира интерес сред учениците от област Габрово към богатствата на родния им край, да се стимулира усъвършенстването на техните знания, творческо мислене и умения за интерпретиране на информация от различни източници като основа за съставянето на художествени, информационни продукти и приложения.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • природни богатства и забележителности (атрактивни релефни форми и подземни богатства; водни и горски ресурси; привлекателни местности, природни туристически обекти и маршрути; защитени територии, растителни и животински видове; екопътеки);
  • културно наследство и забележителности (исторически обекти и паметници на архитектурата, културата, изкуството; религиозни храмове; местни културно-битови и образователни традиции; известни исторически събития и личности).

 

ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ:

  • Видеоклип (за възрастовата група на учениците от VIII–XII клас);
  • Фотографска снимка (за възрастовата група на учениците от VIII–XII клас);
  • Мултимедийна презентация (за възрастовата група на учениците от V–VII клас);
  • Рисунка/картина (за възрастовата група както на учениците от V–VII клас, така и за учениците от VIII–XII клас, като и за двете групи са предвидени две отделни класирания).

 

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИДЕОКЛИП

Допуска се участие само на ученици от възрастовата група VIII–XII клас. Това може да стане индивидуално или в екип до двама души за един представен видеоклип. Основни параметри на видеоклипа:

–Времетраене – от 3 до 5 минути.

–Времетраенето на отделните кадри да е съобразено с възможността за оптимално представяне на основните акценти в клипа;

–Кадрите да съответстват на поднесената чрез звук или текст информация;

–В началото на видеоклипа трябва да има текст с наименованието на темата, имената на участника, неговото населено място, училище и клас;

–Съдържанието на видеоклипа да отговаря на определено тематично направление от конкурса, да е достоверно и атрактивно представено;

–Не се допуска изпращането на коригирани клипове за участие след посочения краен срок.

Основни критерии за оценка и класиране на видеоклипове:

–Свързаност с темата и спазване условията на конкурса;

–Обективност, авторски подход и оригиналност на идеята;

–Времетраене, завършеност, техническо изпълнение и ефекти (музика, анимация и др.).

Обемът на видеоклип с горепосочените параметри обикновено надвишава значително възможностите за стандартното му изпращане към електронна пощенска кутия. Това може да стане чрез достъпни интернет базирани компютърни услуги за прехвърляне на големи файлове като wetransfer.com, dropbox.com, drive.google.com,  pcloud.com и др.

Видеоклиповете трябва да бъдат изпратени на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. най-късно до 5 януари 2022 г., включително. Не се допуска допълнително изпращане на коригирани клипове!

Придружаващият текст в писмото при изпращане на видеоклипа трябва да включва следната информация:

–Трите имена на автора/авторите, населено място, училище и клас;

–Данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището.

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА

 ФОТОГРАФСКА СНИМКА

Допуска се само индивидуално участие с една авторска фотографска снимка на ученици от възрастовата група VIII–XII.

Съдържанието на снимката може да представя само част от тематичните направления на конкурса: атрактивни релефни форми; водни и горски ресурси; привлекателни местности, природни туристически обекти; защитени територии, растителни и животински видове; исторически обекти и паметници на архитектурата, културата, изкуството; религиозни храмове; местни културно-битови и образователни традиции.

Основни критерии за оценка и класиране на фотографски снимки:

–свързаност с горепосочените тематични направленията и спазване условията на конкурса;

–обективност, творчески подход и оригиналност на идеята;

–препоръчително е изпращането на снимки с високо качество на изображението;

–не се допуска създаването на снимков материал чрез електронно обединяване на отделно направени изображения.

Фотографските снимки, с които се участва, трябва да бъдат изпратени на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. най-късно до 5 януари 2022 г., включително. Не се допуска повторно изпращане на снимки!

Придружаващият текст в писмото при изпращане на презентацията трябва да включва следната информация:

–трите имена на автора, населено място, училище и клас;

–данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището;

–кратко описание на снимката (название, дата и място на заснемане и други необходими подробности – използвана техника, методи за допълнителна електронна обработка).

 

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Допуска се само индивидуално участие с една мултимедийна презентация на ученици от възрастовата група V–VII клас.

Основни параметри на презентацията:

–да включва до 20 слайда на power point и обем до 100 MB;

–единен стил и оформление на слайдовете;

–Всеки слайд да има заглавие. Текстът на всеки слайд да е разположен на не повече от 6 реда, във всеки ред да има от 4 до 8 думи, а изреченията да са кратки и ясни;

–Размер на шрифта – 24–30 pt с добре подбран, контрастен на фона, цвят;

–В първия слайд се изписват темата, имената на участника, неговото населено място, училище и клас;

–Текстът да е грамотно написан, да отговаря на нормите на българския книжовен език;

–Изображенията да не са повече от 2 на един слайд, да отговарят на текста, за който се отнасят и да са надписани;

–Да се използват не повече от 3 вградени видеоклипа за цялата презентация, като максимална продължителност за един клип е 10 секунди;

–Информацията да е проверена, географски обективна и атрактивно представена;

–Навигацията на презентацията да осигурява автоматично представяне на цялата налична в нея информация в стил Slide Show

–Не се допуска изпращане на коригирани файлове за участие след посочения краен срок.

Основни критерии за оценка и класиране на презентациите:

- Свързаност с темата на конкурса;

- Спазване на условията за конкурса;

- Обективност, авторски подход и оригиналност на идеята;

- Стил, дизайн и баланс на слайдовете;

- Техническо изпълнение, навигация и ефекти (музика, анимация и др.).

Ако обемът на презентацията надвишава възможностите за стандартното ѝ изпращане към електронна пощенска кутия, трябва да се използва някоя от достъпните интернет базирани компютърни услуги за прехвърляне на големи файлове –  wetransfer.com, dropbox.com, drive.google.com,  pcloud.com и др.

Презентациите трябва да бъдат изпратени на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. най-късно до 5 януари 2022 г., включително. Не се допуска допълнително изпращане на коригирани презентации !

Придружаващият текст в писмото при изпращане на презентацията трябва да включва следната информация:

–трите имена на автора, населено място, училище и клас;

–данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището.

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА РИСУНКА/КАРТИНА

Допуска се само индивидуално участие с една рисунка/картина както за възрастовата група V–VII клас, така и за възрастовата група VIII–XII клас, като във всяка от тях има отделни класирания. Форматът на рисунката/картината трябва да е не по-малък от А5 (148 x 210 мм) за учениците от V–VII клас и не по-малък от А4 (210 x 297) за учениците от VIII–XII клас.

Всеки ученик, който е нарисувал собственоръчно рисунка/картина и спазва горепосочените изисквания, може да участва в конкурса, като изпрати нейно електронно копие (сканирано или заснето) в реални размери. Няма ограничения по отношение на използваната техника за рисуване.

Номинираните за призово класиране на първите места, ще бъдат допълнително известени и поканени да изпратят на посочен пощенски адрес оригиналите на своите произведения с цел установяване на тяхната автентичност, достоверност и доуточняване на крайното класиране.

Основни критерии за оценка и класиране на рисунки/картини:

–свързаност с темата и спазване условията на конкурса;

–обективност, авторски подход и оригиналност на идеята;

–техника на рисуване и завършеност на рисунката/картината.

Електронните копия на рисунките/картините, с които се участва, трябва да бъдат изпратени на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. най-късно до 5 януари 2022 г., включително. Не се допуска допълнително изпращане на коригирани рисунки/картини !

Придружаващият текст в писмото при изпращане на презентацията трябва да включва следната информация:

–трите имена на автора, населено място, училище и клас;

–данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището;

–название на обекта, изобразен на рисунката/картината.

ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Представените в срок разработки се оценяват от независимо жури. Резултатите и класирането ще бъдат обявени до 31. 01. 2022 г.

На победителите във всяка от формите за участие в конкурса ще бъдат раздадени награди под формата на ваучери за една от големите търговски вериги в страната със следните стойности:

I МЯСТО

120

лв.

   

II МЯСТО

80

лв.

   

III МЯСТО

40

лв.

   

Допълнителни предметни награди ще бъдат осигурени от училището-домакин (ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"–Севлиево), кмета на община Севлиево, областния управител на област Габрово и представители на бизнеса в община Севлиево („Идеал Стандарт – Видима“ АД;  „М-ПРЕС ООД“ и др.).

В случай, че епидемичната обстановка е благоприятна, награждаването ще се осъществи присъствено с подкрепа на ръководството на община Севлиево и училището-домакин ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров".

При неблагоприятна епидемична обстановка или други ограничаващи обстоятелства наградите ще бъдат оповестени и изпратени на адресите на съответните училища.

Всички, които се включат в конкурса, ще получат грамоти за участие.

Предвиждат се и допълнителни поощрителни награди за оригинални идеи на ученици, както и за учители, които са ръководили участието на класирани ученици.

Очакваме Вашите видеоклипове, фотографски снимки, мултимедийни презентации, рисунки и картини!

С пожелание за много здраве и успехи!

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

„Музейно училище“ проведе двудневен семинар, привлича и българите зад граница

Над 80 музейни специалисти и педагози от страната и чужбина се включиха в поредния семинар на Национален център „Музейно училище“, подкрепен и финансиран от Министерството на образованието и науката по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Центърът е партньорски проект на Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово от 2017 година, чиято основна задача е популяризиране и развитие на съвременни музейно-педагогически практики.  

Тазгодишният, четвърти семинар, се проведе на 5 и 6 ноември и предложи две теми за дискусия: „От играта до експеримента в музейния свят на познанието” и „Съхраненото културно наследство – живата памет за Родината в българското училище зад граница”. Модератори на онлайн  форума бяха д-р Тодор Петев, създател на фондация „Моят музей”,  и доц. д-р Адриана Любенова, преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и член на УС на Асоциацията на българските училища в чужбина.

Директорът на Национален музей на образованието Любка Тинчева откри семинара и представи пред участниците програмата „Детинска мъдрост – музейна забавачница”. Повече от пет години НМО партнира с педагози от детски градини в Габрово и страната. От една страна опитът на музея доказва, че приобщаването на децата от предучилищните групи е предизвикателство, но целите са постижими. Чрез различни форми на игра се подхранва любопитството и децата откриват музея като място за усвояване на знания и забавление. От друга страна габровските детски градини „Явор”, „Младост” и „Мики Маус” представиха богат опит в работата си с музейните институции в града. Те споделиха дейности и разработени програми, с което стимулираха колегите си от страната и чужбина за съвместна работа с музеите.

Дискусия предизвика и втората тема от семинара – „Съхраненото културно наследство – живата памет за Родината в българското училище зад граница”, в която активно се включи Николай Николов, главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” в Министерство на образованието и науката. Той изрази удовлетворение от работата на Национален музей на образованието, от идеите и решенията, които ръководството на музея предлага за все по-тясното сътрудничество с центровете за образование в чужбина. През годините НМО гостува в училища зад граница като предоставя изработени от музея изложби, които се експонират по повод различни български национални празници и допринасят за формирането на българска идентичност. Друг подход за доближаване до българската история се оказват виртуалните разходки. Освен Национален музей на образованието тази практика споделиха и музейни специалисти от Национален музей „Васил Левски” и РЕМО „Етър”.

Активно участие в семинара взеха учители от български неделни училища в Италия, Нидерландия и Испания. Те представиха свой опит в работата с български музеи, колко любопитни и ползотворни са срещите на децата с тях. Връзката с екскурзоводите и музейните специалисти, макар и онлайн, ги доближава повече до Родината, спомага за емоционалното преживяване на разказа и събужда интерес към българската история и традиции.

Добрите музейно-педагогически практики и образователни програми, които са в помощ на учителите в България и зад граница, се споделят на сайта на Национален център „Музейно училище” https://nmo-shkolo.com.