РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Януари 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

covid19

 

Обява за "Откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на имот - частна държавна собственост, представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.494.1.13, находящ се на единадесети  етаж от тринадесететажна сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.504.494 по КККР на гр. Габрово, адрес на имота: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, с площ за частта 19,77 кв.м., заедно с 6,23 процента идеални части, равняващи се на 0,81 кв.м., от самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.494.1.43, находящ се на същия етаж, както и 0,4072 процента идеални части от общите части на сградата."

Списък на земеделските имоти, разположени на територията на ТП "ДГС Плачковци", придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите.

Списък на подотделите в земеделските територии, попадащи под разпоредбите на чл.83 от ЗГ

"Съобщение до наследниците на Димитър Бизев"

"Съобщение до наследниците на Димитър Бизев"

Списък от Изпълнителна агенция по горите (на земеделски територии придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите)

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 129 от 25.02.2016 г.

"Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово"

Съобщение относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 934 от 30.11.2015 г.

Документи

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обход на гр. Габрово

Съобщение, относно изплащане на обезщетения  за отчуждаване на имотите, определени с Решение на Министерски съвет № 30 от 19.01.2015 г. и Решение на Министерски съвет № 114 от 20.02.2015 г.