РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

НЕВЕНА ЕВСТАТИЕВА МИНЕВА

 

Дата на раждане: 14.05.1977 год.

 

Образование

 

1996 – 2001 - Магистърска степен по право

Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”

1991-1996 – Национална Априловска гимназия, Габрово

Професионален опит

 

От 10.05.2017 г с Решение №266 на Министерски съвет е назначена за Областен управител на област Габрово

12.12.2016 - 10.05.2017 г. Директор на дирекция „Хуманитарни и социални дейности“ в Община Севлиево

17.10.2016 г. – 12.12.2016 г. Юрисконсулт, „Консулт баланс“ ЕООД гр.Габрово

02.02.2004 г. – 17.10.2016 г. Разследващ полицай, РУ на МВР гр.Севлиево

01.11.2002 г.– 01.02.2004 г. Адвокат, Адвокатска колегия гр.Габрово