РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Октомври 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

covid19

 

ИНФОРМАЦИЯ

за извършени плащания по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, сключени по реда на ЗОП с обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.

предмет на поръчката

„Доставки на гориво за отопление на обект – публична държавна собственост, а именно сградата на Областна администрация на област Габрово, находяща се в гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5, съгласно предварителни заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ”

правно основание

чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП

договор

 

обект

доставки

изпълнител

„Херос” ЕООД, гр. Габрово

дата на сключване на договора

29.12.2010 г.

датата и основание за приключване или за прекратяване на договора

23.10.2014 г. - прекратен на основание Раздел VI, т. 15 от договора

извършени плащания до 01.10.2014 г.

Обща сума в размер на: 48596,75 лева без ДДС

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ СЛЕД 01.10.2014 Г.

дата

основание

размер