РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Бончев се срещна с представители на газоразпределителни дружества

Областният управител Борислав Бончев се срещна с представители на „Ситигаз България“ ЕАД и „Севлиевогаз 2000“ АД. Поводът за разговора са предстоящите избори. Областният управител се обърна към представителите на газоразпределителните дружества с молба в дните преди изборите на 11 юли да не се извършват изкопни дейности с оглед предотвратяването на евентуални проблеми със засегнати или скъсани кабели. В Севлиево няма ново строителство на газопреносна мрежа към момента, въвежда се в експлоатация единствено вилната зона на Хоталич – стана ясно по време на разговора, но в Габрово се разширява мрежата по бул. „Трети март“. С пълно разбиране представителите на дружеството поеха ангажимент в петъчния ден да не се извършват изкопни дейности и да пренасочат дейността си в друго направление.

По–рано днес, заместник областните управители Стилияна Тинчева и Кристина Сидорова проведоха среща с представителите на горските стопанства от региона, по време на която получиха уверение, че планираната сеч в близост до електропроводи също ще бъде преустановена от петък следобед. По инициатива на горските в изборния ден ще бъде сформиран екип, който ще съдейства за отстраняване при настъпила евентуална авария.

ИНОВАТИВAЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Областният управител и неговите заместници посетиха събитието „ИНОВАТИВAЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО СЪС SAINT-GOBAIN“, което се организира от фирмата - лидер в устойчивото строителство и Камарата на Строителите в България – Областно представителство в Габрово. В градинката до Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ те наблюдаваха демонстрации на различни иновативни системи и решения на Saint-Gobain  и състезание, в което се съревноваваха три отбора от строителните паралелки 10-11 клас на ХII СУ „Отец Паисий“ – Габрово. С иновативни строителни продукти на Saint-Gobain, младежите демонстрираха умения в три задачи -  сглобяване на мебели от специално патентован гипсокартон;  построяване на стена на пасивна къща „мулти комфорт” и нареждане, лепене и фугиране на керамични плочки във формата на герба на Габрово, логото на КСБ. С това Областното представителство на КСБ цели освен представяне на новостите в строителството пред бранша и привличане на интереса на младите хора към сектор „Строителство“ и развитие на професионалните паралелки по строителство в нашия град. Областна администрация приветства инициативата, която по различен и интересен начин провокира младите да разкрият своя потенциал и да го реализират.

Снимки от събитието може да разгледате тук

Кристина Сидорова проведе заседание на Областния съвет по тристранно сътрудничество

Областният съвет по тристранно сътрудничество заседава под председателството на заместник областния управител Кристина Сидорова. В дневния ред бяха включени за обсъждане две теми – „Наети лица и средна брутна работна заплата в Габровска област за първо тримесечие на 2021 година“ и „Население и демографски процеси в Област Габрово за 2020 година“. Информация в числа по двете точки представи началникът на отдел “Статистически изследвания – Габрово” Георги Цветков. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 39.1 хиляди. Прави впечатление още, че в края на март 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.5 хил., или с 1.2%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“. През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област Габрово e 1 250 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 3.4%. Буди недоумение обаче разликата в средномесечното възнаграждение в определени икономически дейности, коментираха участниците по време на заседанието. По отношение на демографските процеси тенденцията през 2020 година за област Габрово продължава да бъде тревожна. Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; намалява коефициентът на обща раждаемост за сметка на уваличението на коефициента на обща смъртност; намалява и броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите. Една положителна тенденция открои началникът на статистиката в Габрово и тя е свързана с повишаване населението на 19 от 81 критични - обезлюдени села. Така например в Трапесковци населението от 9 се е повишило на 38, в Куманите от 2 на 19, в Туркинча от 31 на 72. Тенденцията е бавна, но е радващо, че все повече млади хора предпочитат да живеят в екологично чисти райони в малки населени места. В хода на дискусията беше направено и прието предложението от РС на КНСБ-Габрово в рамките на следващи заседания, в които се отчита информация по „Наети лица и средна брутна работна заплата“ да се направи статистика и по общини и в доклада за „Население и демографски процеси в област Габрово“ да се включи информация за механичния прираст.