РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

На 20 август с изложбата "В кадър – Българската армия днес" се откриват тържествата в Габрово, посветени на 144 години от Шипченската епопея

На 20 август с изложбата "В кадър – Българската армия днес" се откриват тържествата в Габрово, посветени на 144 години от Шипченската епопея. Националното честване се провежда под патронажа на Президента на Република България и традиционно се организира от Областна администрация – Габрово в партньорство с местни и неправителствени организации.

Изборът за начално събитие не е случаен, защото както казват организаторите идеята е с всички предвидени прояви да се провокират емоции и да се трупат впечатления. А какво по – хубаво начало от разкриването на запечатани моменти от живота на Българската армия днес, които за повечето от нас остават невидими.

Изложбата съдържа 32 пана със снимков материал с исторически характер, който се предоставя от Военноисторическия музей, както и фотоси, отразяващи боеспособността на видовете въоръжени сили на Българската армия. Снимките представят демонстративни бойни действия в реална ситуация, участия в различни полеви учения, национални празници и ритуали. Техен автор е фотографът на Министерството на отбраната Вяра Йовева.

За първи път изложбата ще бъде представена извън столицата в чест на събитията. Тя ще бъде експонирана в пространството между Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ и Националната Априловска гимназия. Откриването е на 20 август 2021 г. от 17:30 часа.

Борислав Бончев свика Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

Областният управител Борислав Бончев свика Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. В заседанието участваха директорите на Областната дирекция на МВР и на Регионалната дирекция ПБЗН, на РЗИ – Габрово, на Областната дирекция по безопасност на храните, на Северноцентрално горско предприятие, представители на Общинските администрации, на „Електроразпределение-Север“ и В и К – Габрово. В дневния ред за обсъждане беше включен доклад за обстановката на територията на област Габрово по отношение на опасността от възникване на пожари, както и разработване и готовността за изпълнение на областния и общинските планове за защита при бедствия.

Характеристиките на горските пожари и актуална информация за произшествията за периода 19.07.2021 г. – 05.08.2021 г. представи директорът на РДПБЗН – Габрово комисар Георги Русинов. Изготвената от него справка показва, че на територията на област Габрово са възникнали осемнадесет бр. пожари като седемнадесет от тях са без преки материални загуби. Един от тях е отчетен с преки материални загуби и той е на територията на община Трявна, възникнал на 04.08.2021 г. в следствие на детска игра. Високите температури са причина за усложнената пожарна обстановка в страната, към момента за региона  ни ситуацията е сравнително нормална за сезона. – подчерта комисар Русинов, който сподели пред участниците в съвета, че още през месец март, във взаимодействие с ИАГ са извършени проверки по график, на място на всички ТП-ДГС на ДП и общини от областта, относно действията, мерките и мероприятията, както и спазването на изискванията за защита на горските територии от пожари. От своя страна инж. Цветелин Миланов – директор СЦДП – Габрово заяви, че дружеството има необходимите облекла и оборудване, разполагат с високопроходима противопожарна техника и се извършва необходимия инструктаж от горските стражари.

В заключение може да се отбележи, че на територията на областта е създадена организация за подаване на информация за възникнали пожари и опазване на земеделските земи през пожароопасния сезон. В четирите общини има създадени доброволни формирования, които са оборудвани с необходимото защитно облекло и екипировка.

Проведе се заседание на Областната комисия по безопасност на движението

Заместник областният управител Стилияна Тинчева ръководи заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, по време на което бяха обсъдени изпълнените мерки от Областната план-програма за второ тримесечие на 2021 г. Освен членовете на комисията в заседанието се включиха и експерти от Държавната агенция по безопасност на движението.

Представителите на общинските администрации от областта, МВР – Габрово, Областно пътно управление – Габрово, Областният отдел на „Автомобилна администрация“ и Пожарната представиха на кратко и резултатите от извършените обходи по Републиканска пътна мрежа, Общинска и улична пътна мрежа, преди началото на летния сезон. Обсъдени бяха дейностите, които периодично се реализират от общините във връзка с осигуряване на безопасност по пътищата в това число и проектите, които към момента текат на територията на област Габрово. Набелязани са мерки за изпълнение в това число и специализирани акции за следващите месеци, особено за критични пътни участъци, обявиха от МВР – Габрово. От Областно пътно управление обявиха, че състоянието на републиканската пътна мрежа значително е подобрено заради извършени вече ремонти. Изготвени са проекти за рехабилитация на още шест пътни участъка от мрежата и след осигуряване на необходимите средства, ще се пристъпи към извършване на предвидените дейности, с което ще се подобри безопасността на движение и ще се намали риска от настъпване на пътно – транспортни произшествия.

По време на заседанието участниците в него бяха запознати и обсъдиха преписка по искане на Община Дряново за възстановяване на ЖП прелез на км. 158+803 по четвърта главна железопътна линия в междугарието Дряново – Царева ливада, Община Дряново. Припомняме, че преди месец специална работна група, сформирана със Заповед на Областния управител, извърши оглед на мястото, за да установи фактическото състояние на съществуващия да 1986 г прелез. На мястото са проведени срещи и с живущи в района, за да се чуят и техните искания. Решеното по казуса обаче може да бъде взето от компетентната институция ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“.

Членовете на Комисията обсъдиха и предложения за отбелязване на „Дни за безопасност на ROADPOL 16-22 септември“, както и приеха решение за провеждане на съвместно областно учение за реакция при настъпило ПТП и пожар, което да бъде реализирано през м. октомври т.г.