РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Политическите партии не постигнаха съгласие за състава на РИК - Габрово

Политическите партии не постигнаха съгласие за ръководството и членовете на Районната избирателна комисия - Габрово по време на проведените днес Консултации, които бяха свикани и ръководени от областният управител Борислав Бончев.

Съставът на РИК е с общ брой 13 члена, в това число председател, двама заместник – председатели и секретар, които не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. Разпределението на квотите е както следва: за ПП „Има такъв народ“ - 3, коалиция „ГЕРБ – СДС“ - 3, коалиция „БСП за България“ – 2, коалиция „Демократична България“ – 2, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 2 и Коалиция „Изправи се, България! Ние идваме!“ – 1.

По време на консултациите, на които присъстваха представителите на парламентарно представените сили в 46-тото Народно събрание, беше направено едно единствено предложение за председател на РИК - за адв. Мария Недева от коалиция „ГЕРБ – СДС“. Коалиция „БСП за България“ предложиха Юлия Ненова за секретар на РИК, но малко по-късно колегите им от „Изправи се, България! Ние идваме“ предложиха техен член за секретар или заместник – председател. Четири предложения постъпиха и за двете зам.-председателски места – на „Има такъв народ“, коалиция „Демократична България“, ПП ДПС и коалиция „Изправи се, България! Ние идваме!“.

Нито една от партиите не отстъпи от заявеното си желание. При така създалата се ситуация и съгласно Изборния кодекс и решение на Централната избирателна комисия /ЦИК/, когато при консултациите за състава на РИК не е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК, въз основа на направените предложения на партиите и коалициите, които са участвали в консултациите.

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРЕБРОЯВАНЕ ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ 16 686 от областта са се преброили до момента

Удължава се срокът за електронно преброяване до края на м. септември. От старта на преброяването – 7 септември, до сега преброилите се онлайн лица от област Габрово са 16 686, като от тях 7 851 са мъже и 8 835 са жени. Домакинствата са 7 574 а жилищата – 6 980. Справката  по общини показва най – много преброени в Габрово – 4 746, в Севлиево – 1 382, в Дряново -  447 лица, в Трявна – 486, а в Плачковци – 60.  По селата най – активни са били  в с. Поповци, община Габрово – 36, и в севлиевското с. Горна Росица – 29.

Въпреки трудностите със системата особено в първите дни, за които от Националния статистически институт /НСИ/ докладват, че са причинени от огромен изкуствено генериран злонамерен трафик, всеки ден числото на преброилите се от област Габрово се повишава с около 2 000 души.

Отново призоваваме всеки, който все още не се е преброил електронно – да го направи, защото това е най – безопасният начин в условията на епидемична обстановка. Въпросите, които се попълват в анкетната карта не са сложни, не изискват специфични познания, единственото задължително е да притежавате валиден електронен адрес, ЕГН, и български документ за самоличност.

Преброяването изисква регистрация в портала, за която е разработен инструкция за улеснение, достъпна на следния адрес https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/09/Instrukcia_elektronno_prebroyavane_census-2021.pdf

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, решение от 02 септември 2021 г. на 46-ото Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г.) и във връзка с предстоящото насрочване на избори за народни представители, Областен управител на област Габрово съобщава, че на 19 септември 2021 г. (неделя) от 10:00 часа в Ритуалната зала на Община  Габрово, адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3, ще се проведат консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции за състав на Районна избирателна комисия – Габрово за произвеждане на изборите. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Съгласно указание на Централната избирателна комисия ще бъде приложен § 5, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, съгласно която „При произвеждане едновременно на избори за народни представители или за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България се назначава една обща районна избирателна комисия за всеки изборен район (район)”.

Редът, условията и представителството за провеждане на консултациите, както и необходимите документи, са посочени в чл. 60 от Изборния кодекс и съответните решения на ЦИК.