РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Китайска, турски и български фирми са кандидати за изграждането на тунела под Шипка

7 са отворените оферти в тръжната процедура за избор на строител на тунела под Шипка.

Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н. Индикативната стойност на поръчката е 267 225 010 лв. без ДДС.

Отворените оферта са на:

„ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ“ ООД;
ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД;
КОЛИН ИНШААТ ТУРИЗМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АД;
ОБЕДИНЕНИЕ „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“, с участници: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД И „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
ДЗЗД „Тунел Шипка“, с участници: „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ“ АД, „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД;
Обединение „ГЕОПЪТ ШИПКА“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой - 92“ АД;
ЧАЙНА КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ ЛТД.
Тунелът под вр. Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока Север – Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Предвижда се проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ да бъде предложен за финансиране от бъдещата Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Днес се отварят офертите за изграждането на тунела под Шипка

Днес, в Агенция „Пътна инфраструктура“ се отварят офертите в тръжната процедура за избор на строител на тунела под Шипка, информираха от Агенцията.

Обществената поръчка за проектирне и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м.

Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н. Индикативната стойност на поръчката е 267 225 010 лв. без ДДС.

Тунелът под вр. Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

Предвижда се проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ да бъде предложен за финансиране от бъдещата Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Тунелът ще е възлова точка при движението в посока Север – Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Отбелязваме Световния ден на безопасност и здраве при работа под надслов „Да спрем пандемията: безопасността и здравето при работа могат да спасят човешки живот“

Всяка година Областния съвет по условия на труд се старае с организирането на различни инициативи да насърчава културата на превенция на риска за подобряване на условията на труд, да повишава информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа. Днес, когато се отбелязва Световният ден на безопасност и здраве при работа в условията на световна пандемия членовете на съвета апелират да продължат да се спазват все така добросъвестно въведените мерки на работните места, а така също и самите работници да бъдат отговорни.

„Да спрем пандемията: безопасността и здравето при работа могат да спасят човешки живот“ е лозунгът на Световния ден за 2020 г. По този повод председателят на съвета, заместник областният управител Мария Пенева, споделя отворено писмо до работодателите, в което се казва:

„Уважаеми работодатели от област Габрово,

В световния календар от дни, посветени на различни каузи, личности и идеи има една дата, към която ние - от Областния съвет по условия на труд, искаме да насочим вниманието Ви – 28 април Световният ден на безопасност и здраве при работа. Днес, Правителствата на всички държави, работодателите, работниците и техните организации са изправени пред огромни предизвикателства, докато се опитват да се борят с пандемията COVID-19 и защитават безопасността и здравето на работното място.

Световният ден за безопасност и здраве при работа 2020 е под надслов „Да спрем пандемията: безопасността и здравето при работа могат да спасят човешки живот!“ и ще се съсредоточи върху справяне с огнището на инфекциозни заболявания на работното място.

В условията на пандемия, днес повече от всякога е важна ролята на работодателите за недопускане разпространението на вируса в работна среда. Вашият пример и грижата към служители Ви е важен и провокира личната отговорност на всеки един от тях. Както във всяка друга ситуация на предизвикателство, решението се крие в общите усилия и действия. Затова нека не забравяме, че отговорното отношение към всеки един работник поражда същото отношение от него към фирмата, работодателя му, колегите му, към самия него.

Благодаря Ви за усилията, които полагате и за отговорното Ви поведение! Благодаря Ви за съпричастността и грижата към нашето общество!“