РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Инспекция на ремонтни дейности на пътни участъци от РПМ

Областният управител Невена Петкова и директорът на Областно пътно управление Дeян Георгиев инспектираха ремонтните дейности, които се извършват на пътни участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Община Севлиево.


Интензивни ремонти текат на Път I-4/E-772 от км 84+130 до км 84+624 и от км 84+905 до км 85+800 /направлението София-Варна, местност Функата/. Изпълнени са дейности по възстановяване отводняването на пътя чрез : почистване и ремонт на отводнителни бетонови улеи, пътни окопи и водостоци. Предвидено е още профилиране на банкети, ландшафтно оформяне, предварителни ремонти по асфалтовата настилка, цялостно преасфалтиране чрез полагане неплътен и плътен асфалтобетон. „С реализирането на ремонтните дейности по един от най – натоварените пътни участъци в областта ще се подобрят условията за осигуряване безопасността на движението. Ще се осигури добро отводняване, стабилност на пътното тяло, комфорт и безопасност на пътуващите“ – категоричен е директорът на ОПУ – Габрово инж. Деян Георгиев. В момента се провежда обществена поръчка за укрепване на свлачището в района, като се очаква дейностите да стартират през следващата година.


Превантивен ремонт предстои и по още един път с интензивен трафик, а имено път Ш-404 "I-4-Богатово-Севлиево" от км 0+000 до км 4+777.  „Вярвам, че жителите на с. Богатово и гр. Севлиево, а и онези, на които често им се налага да преминават по този път, ще бъдат удовлетворени и ще пътуват по - безопасно и комфортно. Надявам се, след като всички тези ремонти приключат,  шофьорите да бъдат внимателни и имат съзнание на отговорни участници в движението" – сподели областният управител Невена Петкова, която след това посети и ремонтирания вече и готов път Ш-4402 „II-44-Г.Росица" от км 1+852 до км 4+855, където освен положения неплътен и плътен асфалтобетон е извършено и почистване на отводнителните дъждоприемни шахти в с.Горна Росица.

Инж. Георгиев информира още, че Агенция „Пътна инфраструктура" има договор за „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления". Той предвижда трайно укрепване и обезопасяване на скатове, деформации на пътното платно, свлачища на общо 11 обекта от републиканската пътна мрежа на територията на област Габрово.

ЦСМП - Габрово получи седмия нов специализиран автомобил, очаква доставката на още един

Седмият специализиран автомобил за Спешната помощ вече е в Габрово, това съобщи директорът на ЦСМП – Габрово д-р Георги Шандурков. Очаква се следващия месец да пристигне и последната осма линейка. Всички те разполагат с пълен комплект медицинско оборудване за оказване на спешна помощ, като гаранционният срок на автомобилите и апаратурата е 5 години. „За първи път от години спешната помощ, разполага с такова модерно оборудване“, сподели в разговор с областния управител д-р Шандурков. Двамата изразиха надежда, че подобряването на условията на работа ще има благоприятна тенденция към привлекателността на тази благородна професия и повече млади хора ще се насочат към нея.

Доставката на автомобили е част от изпълнението на Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и срок на изпълнение до 23.10.2021 г.

Големият инвестиционен проект се реализира на територията на цялата страна и е в три лота - поясни д-р Шандурков – първият от тях за оборудване и обзавеждане на спешните центрове вече е изпълнен в това число и в нашата област, вторият – за доставка на специализирани автомобили предстои да бъде завършен с получаването на последния предвиден за област Габрово автомобил, остава да стартира изпълнението на третия лот, който предвижда реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа до центъра за спешна медицинска помощ и филиалите му в областта.

Чрез реализиране на дейностите по проекта ще се осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинската помощ и за осигуряването на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания.

 

Галина Банковска и Галина Михнева с награди от Националните дни за Учене през целия живот

Две дами, доказали през годините своя изключителен принос за развитието на сектора за учене на възрастни бяха отличени по време на Годишните награди в рамките на Националните дни на ученето през целия живот, които се състояха в Габрово от 7 до 9 октомври. Галина Банковска - управител на „Веда консулт“ ЕООД – Център за професионално обучение, гр. Габрово получи наградата в категория  „Ръководител на институция/организация за образование и обучение на възрастни“, а в категория „Социален партньор“ наградата беше присъдена на Габровската търговско промишлена палата и  нейния изпълнителен директор Галина Михнева.

Галина Банковска има над 30-годишен опит в обучението на възрастни. Като народен представител и зам. председател на Комисията по образование има принос в разработването на нормативната база, включително тази за обучението на възрастни.

През 1997 г. регистрира фирмата „Веда Консулт” с предмет на дейност – обучение, квалификация  и преквалификация. От 2003 г. и към настоящия момент – активно взаимодейства с Агенция по заетостта и ДБТ – Габрово в обучението на възрастни по различни  програми и проекти: АУПТ – „Квалификационни услуги” и „Услуги за заетост” ; „Аз Мога” и „Аз мога повече”, „Адаптивност”, „Започнете собствен бизнес”, „Умения” и др. Ръководител е на различни проекти, активен общественик. Номинирана е за постижения в областта на културата „Делова жена – 2000“, носител е на наградата „ЗЛАТЕН ХИРОН - 2003“ на Община Габрово за принос в развитието на Гарово; на специалната награда на МОН от конкурса „Бизнесдама на годината“ на списание „Ние жените“ – 2008 г.; на сертификат за  активно участие в изграждането на „Регионална мрежа за инициативи и ефективно учене през целия живот” в рамките на проект „NELLI” 2012-2013. Дарител на годината 2014 - за цялостен принос за устойчиво развитие на Обществен дарителски фонд – Габрово.

Габровската търговско-промишлена палата е участвала  в 14 проекта по програма Леонардо да Винчи и Еразъм+, свързани с професионалното образование и обучение, основно трансфер на иновации. Палатата е с принос към създаването на матрица на компетентностите и секторни квалификационни рамки за различни сектори – автомобилен, строителство, управление на имоти, външна търговия, управление на щети от автомобилни катастрофи и др. Те са съотнесени към Европейската квалификационна рамка и НКР с цел взаимно признаване и улесняване на мобилността в ЕС. В резултат на тези проекти и след доработване за България от МОН е въведена професията „Мехатроник” в списъка на професиите в България. Създадени са редица учебни помагала. Направени са разработки за проходимост между средното и висшето образование  при професионалното образование, за валидиране на знания и умения, придобити от неформалното и самостоятелно учене. Въведени са иновативни методи за обучение по предприемачество, съчетани с оценка на личностните качества на обучаемия, създаване на личностни планове за развитие.

Създава се електронна платформа за гъвкаво обучение на младежи по предприемачество. Към ГТПП от 2003 г.работи клон на Националния център за професионално обучение в системата на ТПП/К в България. Има проведени значителен брой курсове за квалификация и преквалификация. Изпълнителният директор на ГТПП е член на УС на Националния център за професионално обучение.

И двете кандидатури са номинации на Областна администрация – Габрово. Решението за присъждане на наградите е на жури, в състава на което влизат широк кръг от експерти.

Общо 11 са наградите, които бяха присъдени на VI – те Годишни награди за Учене през целия живот. За първи път тази година, в Габрово, беше присъден и нов специален знак за носителя на голямата награда за цялостен принос – „Златен ключ“, чиято основна цел е да посочи на обществото и всички български граждани еталон за последователен, неотклонен и устойчив принос. Принос на авторитетите в сектора за учене на възрастни, които са признати за такива не по-силата на длъжностите и ролите им в конкретни институция и организация.

Награда за цялостен принос „Златен ключ“ беше присъдена на д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България. Нградата й бе връчена от инж. Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката и председател на Националната координационна група за учене през целия живот.

 

Годишни награди за принос в сектора за учене на възрастни 2020

 

 • Награда за цялостен принос „Златния ключ“ - д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България
 • Категория: „Най-активен областен координатор“ - г-н Митко Стайков – областен управител на Област Търговище и областен координатор за учене през целия живот
 • Категория „Обучител на възрастни“ - Розалина Костадинова - главен учител в Професионална гимназия по производствени технологии, град Лом
 • Категория „Ръководител на институция/организация за образование и обучение на възрастни“ - г-жа Галина Банковска – управител на „Веда консулт“ ЕООД – Център за професионално обучение, гр. Габрово
 • Категория „Държавна институция“ - Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ – д-р Любов Попова
 • КатегорияГодишна награда за принос към изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ - проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас и областен координатор за учене през целия живот
 • Категория „ОБУЧАВАЩА ИНСТИТУЦИЯ“ - Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, гр. Силистра, директор Пламен Славов
 • Категория „СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР“ - Габровска търговско-промишлена палата
 • Категория „НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ“ - Сдружение „Юни Партнерс“, град Благоевград
 • Категория „МЕДИИ“ - com
 • Категория „СТРОИТЕЛ НА УЧЕНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ“ - Мардирос Зовикян – член на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, дългогодишен застъпник за политиките за учене през целия живот и за учене на възрастни