РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

От 10 юли до 10 септември 2020 г. ще се извършва предварителен обход във връзка с Преброяване 2021

Във връзка с предстоящото преброяване през 2021 г. на населението и жилищния фонд в периода от 10 юли до 10 септември 2020 г. ще се извършва предварителен обход за актуализиране на наличната и събиране на липсващата информация за жилищните сгради и адресите с цел райониране на територията на Република България на контролни райони и преброителни участъци и за съставяне на преброителните списъци, с които се определя обхвата на работата на преброителите и контрольорите, извършващи непосредствената дейност по събиране на информацията от респондентите.

С реализирането на предварителния обход ще бъдат постигнати следните цели:

1. Осигуряване на цифрова информация за местоположението на всички единици, обект на преброяването в райони, в които липсва приета цифрова кадастрална карта.

2. Осигуряване на актуална и коректна адресна информация за единиците, обект на преброяването.

Предварителният обход се провежда и с оглед на задълженията на държавите членки на ЕС да осигурят информация за населението и жилищния фонд геокодирана към координатна мрежа от 1 km2, съгласно Регламент (ЕС) 2018/1799 на Комисията.

Единици на наблюдение по време на предварителния обход са всички обекти, които временно или постоянно се обитават от лица или които потенциално ще бъдат годни за обитаване към момента на преброяването ( 0,00 ч. на 22 януари 2021 г.)

Събирането и актуализирането на информацията ще се извършва от регистратори. Тяхната работа включва проверка и потвърждаване на съществуващата информация; редактиране на съществуващата информация; събиране на нова информация.  Информацията се събира с мобилни устройства на терен или през десктоп приложение от стационарен компютър. Регистраторите нямат право да събират от самите лица (граждани) информация за тях, техните домакинства или техните имоти!

Какви са ползите от предварителния обход:

  • Резултатите от този обход са изключително важни не само за бъдещата работа на Националният статистически институт, но и на общините, които ще имат достъп до системата и ще могат да актуализират и ползват наличната в нея информация.
  • От вложените общи усилия (Общини, регистратори и НСИ) и качеството на извършените дейности ще зависи бъдещата ни работа;
    Резултатите от обхода и същинското преброяване ще позволят производство и достъп до статистически данни на ниски териториални нива;
  • Информацията ще подпомогне част от изследванията на НСИ, в които общините са респонденти и ежегодно подават данни;
  • Ще могат да се произвеждат разнообразни анализи като - оценка на риска от бедствия, покритие, достъп и планиране на различни услуги предоставяни от местните власти.

 

Няма положителни проби след тестовете в детски градини, ясли и социални услуги в област Габрово

За три  потвърдени случая на COVID-19 към 10.07.2020 г., съобщават от  РЗИ - Габрово. Става въпрос за мъж на 36 г. от Община Дряново, изследван като контактен на потвърден вече случай на COVID-19. Мъжът е безсимптомен заразоносител на заболяването към момента. Поставен с предписание на задължителна 14 - дневна домашна изолация. Вторият случай е на мъж на 22 г. от  Община Трявна, изследван по повод на загуба на вкус и обоняние. Към момента е в добро общо състояние, афебрилен.

Поставен с предписание на задължителна 14 - дневна домашна изолация. Третият случай е на 28-годишен мъж, който живее в София, но е карантиниран в гр.Габрово.

Мъжът е изследван в гр.София по повод на повишена температура и кашлица. И при трите случая се провежда домашно лечение.

Към днешна дата общият брой на диагностицирани с коронавирус за област Габрово е 30 - на домашно лечение са 9, 4 са хоспитализирани, общият брой излекувани е 16, починал 1. Общо са изпратени 995 проби към Националната референтна лаборатория. Към 13.07.2020 г. 244 лица са под карантина.

От РЗИ – Габрово информират, че са приключили изследванията в социални услуги, детски градини и ясли на територията на областта. Направени са 755 бързи теста на потребители и персонал от социални услуги и 648 теста на персонала на детските заведения. От тях няма положителни проби.                     

Първата за страната информационна среща за бизнеса, свързани с новата кохезионна политика на ЕС за периода 2021-2027 г. в контекста на Зелената сделка се проведе в Габрово

Областният управител присъства на първата за страната информационна среща за бизнеса, по време на която бяха дискутирани въпроси свързани с новата кохезионна политика на ЕС за периода 2021-2027 г. в контекста на Зелената сделка. Домакин на срещата беше Община Габрово, а гости - г-жа Деница Николова – Заместник - министър на регионалното развитие и благоустройството и г-н Жечо Станков – Заместник - министър на енергетиката, които отговаряха на различни въпроси, свързани с темата. Преди дискусионната част от срещата двамата представиха пред участниците ключови моменти за посоката, която в третия програмен период ще се следва, за конкурентно, икономическо и социално развитие на регионите ни.

Заместник – министърът на енергетиката подчерта, че ще бъдат обособени региони или области, в които средствата от ЕС ще бъдат разходвани и обяви, че област Габрово е идентифицирана като такава област заедно с още 17 такива. Предстои да бъдат разработени регионални планове – на областно ниво трябва да бъде разписан детайлен план, в който детайлно да бъде разписано какво точно ще бъде инвестирано с цел запазване трансформацията на икономиката от гледна точка на това тя да запази конкурентоспособността си, да продължи да генерира добавена стойност и съответно да продължи да има по – голяма заетост с цел запазване атрактивността на всяка една от областите. Реалните инвестиции в регионите за следващия програмен период могат да бъдат насочени към бизнеса за Енергийна ефективност; Развойна дейност; Енергийна ефективност в жилищни сгради; Рекултивация на нарушени терени от добив на подземни богатства; Инвестиции в електро и газови мрежи.

Ще бъдат търсени максимални ползи и покриване на специфичните нужди на съответната територия. – заяви заместник – министърът на регионалното развитие и допълни, че фокусът на усилията в новия програмен период ще бъде не да се финансира само града Гарово например, а да се търси възможността за финансиране на агломерацията от гледна точка на функционалните връзки на града с останалите селища. „Партньорството е в основата на всичко – без партньорство между публичните институции и бизнеса и икономическия сектор не би могло да се постигне какъвто и да било икономически напредък и ефект върху териториите.“ – допълни още Деница Николова.

Принципът заложен по отношение развитието на територията на страната в новия подход на регионалната политика е да фокусира усилията си върху икономическото развитие. Всяка инвестиция, свързана с европейските средства в частност  оперативните програми, които ще бъдат управлявани от страна на МРРБ, ще бъдат с ключова думичка „икономическо развитие“, защото това ще е ефектът, който ще се търси  от всяка една инвестиция. Това след себе си предполага, че бизнесът като основен двигател на процеса ще има своята основополагаща роля за инвестиционния процес на територията стана ясно още по време на срещата.

„Новият програмен период има още една промяна и тя е свързана с това, че ние ще се съобразяваме основно с местните нужди т.е. ако до момента централно определяхме мерки за градска среда, за градски транспорт или образователна или социална инфраструктура, сега ние ще търсим механизма отдолу нагоре – от гледна точка на специфичните нужди на всяка територия. Всяка публична инфраструктура, която ще се изгражда от страна на общината ще трябва да е свързана с посоката на икономическия ефект.“  – заяви зам . - министър Николова и подчерта, че в не малка степен ще бъдат насочени средства по отношение на публична инфраструктура към индустриални паркове.

Акцент в срещата беше поставен и върху ролята на Регионалните съвети за развитие,  които реално ще правят предварителната селекция и подбор на проекти за публична инфраструктура на съответните територии.