РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Започва разработването на регионалната програма за заетост за 2021 г.

Стартира процедурата по разработване на регионалната програма за заетост за 2021. – информира заместник областният управител Мария Пенева. „Това е ефективен инструмент на активната политика на пазара на труда, с който се подпомагат регионите и се осигурява заетост на безработни лица от уязвимите групи. Регионалната програма се разработва от работна група, одобрява са от Областната комисия по заетост, след което се утвърждава от Министъра на труда и социалната политика.“ – разяснява процедурата Мария Пенева. Тя обяви, че определените средства за региона ни за изпълнение на програмата са в размер на 97 247 лв, значително повече от 2020 г, когато са били 36 000 лв. Планираното начало на изпълнение на регионалните програми следва да е не по-рано от 25.05.2021 г., а планираният край – до 30.11.2021 г.


Целта на програмите е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. В обхвата на целевата група се включват: безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.


Регионалните програми целят преди всичко справяне с местните проблеми на пазара на труда и осигуряване на устойчива заетост. Тяхната цел не е изграждането на инфраструктурни проекти и те нямат инвестиционен характер. Работодателите могат да наемат безработните лица на пълно или непълно работно време. При необходимост трябва да се планира и спазване на всички указания за противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването и други институции.
Средствата за реализиране на регионалните програми в Националния план за действие по заетостта през 2021 г. са в размер на 12 195 000 лв

Четири са отворените ценови оферти за проектиране и строителство на тунела под Шипка

Отворени са ценовите оферти в тръжната процедура за избор на строител на тунела под Шипка. Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.
Отворените ценови предложения са на:

  • ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД – 358 020 000 лв. с ДДС;
  • ОБЕДИНЕНИЕ „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“, в което са: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД И „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД - 359 610 000 лв. с ДДС;
  • ДЗЗД „Тунел Шипка“, с участници: „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ“ АД, „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД – 376 920 437,02 лв. с ДДС;
  • Обединение „ГЕОПЪТ ШИПКА“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой - 92“ АД - 417 513 264 лв. с ДДС.

Работата на тръжната комисия по оценка на офертите продължава.

Тунелът под вр. Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока Север – Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ е предложен от АПИ да бъде включен за финансиране по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Източник: АПИ

Движението по път III-6072 Попска – Карамичевци в област Габрово е ограничено в двете посоки

Временно движението по път III-6072 Попска – Карамичевци е ограничено в двете посоки поради авария на ВЕЦ и наводнено пътно платно.
Движението се осъществява по обходен маршрут: от Попска по път III-6072 Стоките – Кръвеник – Априлци, по път III-607 Априлци – Скандалото, по път 3505 Дебнево – Стефаново, по път I-4 до Севлиево, по пътища II-44 и III-4402 и III-6072 Севлиево – Горна Росица - Батошево Карамичевци и обратно.