РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Невена Петкова, областен управител: Със средства от държавата ще бъде възстановен мостът при Дряновския манастир

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет ще отпусне средства за ремонт на разрушения мост при Дряновски манастир, информира областният управител Невена Петкова.

Мостът, който свързва манастира с пещерата Бачо Киро и е важен за туризма в региона, беше разрушен при проливните дъждове през юни тази година.

„Потърсихме помощ от страна на държавата, която чрез Междуведомствената комисия пое ангажимент да осигури необходимото целево финансиране. Очаква се в сряда на заседание на Министерски съвет да бъде взето решение за отпускане на средства в размер на 276 614 лева. Те ще бъдат за възстановяване на разрушения мост и оформяне на подходите към него“, информира още областният управител Невена Петкова.

Областният управител свиква първите заседания на общинските съвети

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с произведен избор за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства, Областният управител на област Габрово Невена Петкова свиква първите заседания на общинските съвети, както следва:
• 11 ноември 2019 г., 11:00 часа - Общински съвет – Севлиево - Ритуална зала на Община Севлиево
• 11 ноември 2019 г., 13:00 часа - Общински съвет – Габрово - Ритуална зала на Община Габрово
• 12 ноември 2019 г., 10:00 часа - Общински съвет – Трявна - Ритуална зала на Община Трявна
• 12 ноември 2019 г., 17:00 часа - Общински съвет – Дряново - Ритуална зала на Община Дряново
Преди началото на заседанията избраните общински съветници, кметове на съответните общини, кметове на кметства ще положат клетва, след което заседанията ще се проведат при следния дневен ред:
1. Откриване и ръководство на заседанието от най-възрастния общински съветник
2. Избор на председател на Общинския съвет по реда на чл. 24, ал.1 от ЗМСМА
3. Организационни въпроси

Обобщената информация за резултатите от второто за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Габрово

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие обсъди обобщената информация за резултатите от второто за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Габрово. 78 работодатели са попълнили анкетните карти, най – висок процент на активност очаквано е в сектор „Индустрия“, но прави впечатление че 70 % от фирмите отново са част от извадката за това проучване. В голяма част отговорите на работодателите се препокриват с първото проучване, което беше направено в началото на тази година. Събираемостта на данни е добра, констатират членовете на постоянната комисия, но с изключително много усилия от страна на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово. В тази връзка комисията ще излезе с мотивирано предложение до Министерство на труда и социалната политика това анкетно проучване да се осъществява веднъж в рамките на година или да се увеличи времето между две проучвания. Да се прецизират ползваните данни при изготвяне на актуални списъци на фирмите включени в задължителната извадка, защото при сега ползваните списъци една част от работодателите се оказват със спрени дейности официално или не функциониращи от различни периоди време. Освен това подобни проучвания се провеждат и за нуждите на НСИ и в това направление би могъл да се оптимизира процеса по събиране на данни – предложиха още от Комисията. С цялата обобщена информация от анкетното проучване може да се запознете тук

Определен е първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в с. Гергини, общ Габрово

Областният управител Невена Петкова и директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Светослав Спасов проведоха ежеседмичното заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с актуалната обстановка по отношение на болестта африканска чума по свинете на територията на региона. Д-р Спасов информира, че от 18.10. /петък/ има издадена Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите, с която се определя първично възникнал случай на болестта Африканска чума при диви свине в с. Гергини, общ Габрово. Посочени са географски координати и е определена инфектирана зона в размер на 200 кв.км около констатирания случай. Заразеното животно е загробено на определеното за целта място, а локализираното около него пространство е дезинфекцирано. В тази връзка има издадена заповед от страна на Изпълнителната агенция по горите и последваща такава от Регионалната дирекция на горите – В.Търново, с която са определени ловностопанските райони, попадащи в инфектираната зона и съответните подзони. Ограничава се достъпът до горски територии в подзона А – това е най – близката зона до констатирания случай, на лица и пътни превозни средства, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта за срок от 30 дни. Отново в подзона А се забранява ловът на дива свиня за срок от 30 дена, считано от последния констатиран случай. В подзона Б –се разрешава индивидуален лов, лов с капани и групов лов без кучета, в подзона В се разрешават всички видове лов на дива свиня. В определената инфектирана зона в подзони Б и В могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и прилагане на съответните минимални мерки за биосигурност.

Членовете на комисията бяха запознати и с писмо от зам. – министър Атанас Добрев, което касае изменение и разясняване в събирането на пробите от отстреляни свине по време на лов. С внесените изменения пробите ще се изпращат едновременно – и за АЧС, и за трихинелоза, а не както до сега да се изчаква резултат от първата проба и тогава да се прави втората.

Продължават проверките на служителите от Областната дирекция по безопасност на храните по свиневъдни обекти от тип А, както и проверки за репопулация.


"Дни на кариерата - ИТ, Комуникации и Аутсорсинг" се провежда днес в Габрово

Днес от 10:00 до 16:00 часа в Библиотеката на Техническия университет – Габрово се провежда десетото юбилейно издание на кариерния форум "Дни на кариерата - ИТ, Комуникации и Аутсорсинг". Стартът на форума, който цели да срещне бизнеса и младите хора в най-бързо развиващите се сектори, беше даден от управителя на JobTiger Светлозар Петров, областния управител Невена Петкова, и.д. кмет на Община Габрово Нела Рачевиц, председателят на Общински съвет – Габрово Лена Георгиева и златният спонсор на събитието от LiveArea. Областният управител Невена Петкова приветства участниците и пожела и двете страни – търсещи и предлагащи, да намерят своята пресечна точка, за да има ефективност. Тя подчерта, че Габрово е известно като люлката на образованието, но има и солидни основи в ИТ – сектора. „Привлекателността на подобни специалности още от средното образование е голяма и например в професионалната гимназия все повече младежи я предпочитат. Това са тенденциите и ние трябва освен да ги следваме и да се възползваме от тях, но и да предоставяме възможности за да имат почва те у нас.“ – сподели още областният управител и допълни, че говорим вече за образование и индустрия 4.0 – това е бъдещето и ние сме част от него. Доц. Илия Железаров, който представлява домакините от Технически университет – Габрово, също подчерта, че на Габрово му подхожда този форум и припомни, че съвсем скоро ще заработи и технологичният парк, който е изключително важен за развитието на иновациите, бизнеса и научните изследвания в гр. Габрово. То подчерта, че връзката между бизнеса и образованието трябва да става все по – здрава. За студентите, които днес ще посетят форума това е най-лесният и достъпен начин да се срещнат с бизнеса и да направят своите първи стъпки в кариерата си. Така те ще се запознаят с пазара на труда, предложенията на него и изискванията на фирмите, в конкретния сектор. Така те ща са в състояние да вземат най-правилното и най-вече информирано решение за своето бъдеще.

Общо девет фирми днес ще очакват среща с младите хора на Габрово, избрали да се развиват в ИТ – сектора. Кои са те може да се запознаете тук https://careerdays.bg/bg/it-careerdays/participants-gabrovo

Партньори на събитието са Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката, КРИБ, Job Tiger.tv, HR Industry.bg, Аз мога тук и сега, b2bMedia, Computer world.bg, Karieri.bg, сп. Журнал за жената, Buljobs.com 9Academy.bg, teennews.eu, Uchi.bg, Able Mentor, teen Portall.com, Международната награда на херцога на Единбург - България, Kaldata, CIO, SkyLines.

Още статии...