РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Невена Петкова: Нека не губим чувството на родолюбието, защото това ни прави по-единни, по-силни, това ще ни даде повече национално самочувствие

Уважаеми жители на област Габрово,

Най-искрено Ви поздравявам по случай Националния празник на България – Трети март, ден на жадувано Освобождение - свещено и изстрадано.

Трети март е празник неподвластен на времето, защото всеки от нас го носи в душата си. Един обикновен на пръв поглед ден, в който всички ние изразяваме огромната си признателност и преклонение пред подвига на знайни и незнайни герои, които извървяха пътя на Освобождението и със своята саможертва направиха възможна нашата свобода. Онази свобода, която днес ни задължава да предаваме на поколенията славата, величието и заветите на предците ни. Свободата, която не можем да опишем с една дума или с едно изречение и да свържем само с едно определено събитие, но която всички ценим и смятаме за своето най-голямо право. Свободната държава създава предпоставки човек да се почувства личностно свободен, но това е въпрос на много фактори – възпитание, нагласа, разбиране за живота и себе си. Може би именно сега е времето, когато трябва да се запитаме как употребяваме свободата си? Готови ли сме да жертваме нещо или дори себе си, както героите за нашето Освобождение? Правилно ли разбрахме завещаното ни богатство – да бъдем свободни? Много са въпросите, които днес, празнувайки Свободата, ще нахлуят в нас и ще се опитаме да потърсим техните отговори. И това показва, че носим в сърцата си българския дух. Нека не губим чувството на родолюбието, защото това ни прави по-единни, по-силни, това ще ни даде повече национално самочувствие.

Дълбок поклон пред паметта на всички, загинали за свободата на България!

Честит Национален празник!

Невена Петкова

Областен управител на област Габрово

На гости на децата от ДГ „Мечо Пух“ за Баба Марта

Областният управител Невена Петкова се включи в изработването на традиционни мартенички с децата от ДГ „Мечо Пух“. Усмивки, песни и сръчни ръчички завладяха най-големите групи в градината – подготвителните. Музикални изпълнения за настроение съпътстваха усукването на белия и червен конец, а най-добрите демонстрираха умения по връзване на възли. Освен песни и танци малчуганите разказаха предания, свързани с празника за Баба Марта и отправиха изрично предупреждение на днешния ден жените да се обличат само в червено, за да не сърдят бабата. След като приключи работилницата за мартеници Невена Петкова посети групите, които се обучават по метода на Мария Монтесори, както и най-мъничките, на които предстои да бъдат в 1 група.

„Дойдох. Видях. Избрах!“ и в Севлиево

„Работа през лятото, защо не?“ - спонтанно предложиха представители на бизнеса по време на среща на областния управител с директори на училища и работодатели, участвали в инициативата „Дойдох. Видях. Избрах!“. Седмицата на кариерно ориентиране се проведе за седмокласниците от всички учебни заведения на територията на община Севлиево в периода 12 – 15 февруари. Това беше повод за срещата, по време на която всеки имаше възможност да сподели впечатленията си от организацията и реализирането на инициативата, която пряко кореспондира и с приоритетите на Правителството по отношение на образованието. Областният управител благодари на всички за отговорното отношение и коментира, че това е една изключителна възможност децата, особено от малките населени места да посетят различните структуроопределящи фирмите и да знаят какви възможности за реализация имат. „Съдейки по коментарите и анкетите, които са попълни смятаме, че инициативата има резултат.“ – каза още Петкова. Това мнение споделиха и представителите на бизнеса, които са категорични, че това е добро начало, което не трябва да остава единичен случай, а да се превърне в практика. Фирмите и друг път са отваряли вратите си за ученици, но тази инициатива го направи много по-мащабно, коментираха още работодатели. Направено беше предложение освен седмокласници да бъдат включени и ученици от 11 и 12 клас, в които представителите на бизнеса виждат своите потенциални работници. Едно от предимствата на тази инициатива е правилния избор на целева група – участници, сподели друг участник от срещата, но и отправи предложение да се утвърждават паралелки в план-приема, които са необходими, а не удобни. В процеса на кариерно ориентиране на едно дете много сериозна роля играят родителите, затова е необходимо да бъдат включени и те, категорични са участниците в седмицата „Дойдох. Видях. Избрах!“. Седмицата ще продължи и в другите общини от областта, след което ще бъде представено официално обобщение.

Областният управител откри срещата на земеделските производители с представителите на Министерството на земеделието и храните

Областният управител Невена Петкова откри семинар – част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните за директните плащания, в който участие взе директорът на Главна дирекция „Регионална политика“ към министерството и широк кръг от специалисти, които да отговарят на въпроси от секторите животновъдство, поземлени отношения, развитие на селските райони, директни плащания. В приветствието си към участниците в срещата областният управител напомни, че каквото и да предоставя като възможности и средства Европейският съюз, всичко зависи от нашата активност. Според Петкова евросредствата са възможност този сектор да стане по-привлекателен и за младите хора в нашата област, и все по често да започнем да говорим и за биоземеделие. Това е една от темите, които ще дискутират днес участниците в срещата и в тази връзка тя обърна внимание, че това е нещо изключително важно, защото всички ние имаме една мисия – да се грижим за бъдещето на нашите деца. „Здравословното хранене е резултатът от труда на онези, които имат смелостта да се посветят на един рисков отрасъл. Не можем да пренебрегваме факта, че здравословното състояние на нашите децата се влошава и те все по - често страдат от болести на нас възрастните. Това означава, че все по-усърдно трябва да внедряваме добри практики в това направление. Имаме прекрасна природа, имаме добри условия да развиваме биоземеделие, трябва само желание и постоянство.“ – допълни в изказването си Невена Петкова и пожела успех на срещата, както и повече млади хора, които да се посветят в този отрасъл.

Срещата е част от информационната кампания, която се провежда във всички области в страната. Дискутирани ще бъдат теми свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г., схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г.; служебни разпределения и доброволни споразумения, договори за наеми и аренда, разпределение на земи от Общинския поземлен фонд и Държавния поземлен фонд, както и информационната система ИСУН.

Изработена е Областна здравна карта на област Габрово

В изпълнение на стратегическите здравнополитически цели и приоритети на Министерство на здравеопазването и Правителството на Република България Областна комисия за регион Габрово, създадена със Заповед на Министъра на здравеопазването, изработи Областна здравна карта на област Габрово. Основната цел на стратегическия документ е да се повиши ефективността на здравната система, като на гражданите се осигури равнопоставеност и достъп до своевременна, достатъчна по обем и качествена медицинска помощ.

В рамките на две заседания и разпалени дебати беше приет документът, който включва елементите смятани за решаващи в развитието на здравната политика в областта ни. Той предлага обосновани промени в структурата на здравната система свързани с реформирането на здравеопазването в Република България.

Картата се базира на направен анализ на здравния и демографски статус на населението в област Габрово. Анализирано е и състоянието и функционирането на здравната мрежа в момента и доколко броят и видовете лечебни заведения отговарят на реалните здравни потребности на населението в региона. На базата на изводите от този анализ, заедно с прилагането на европейските стандарти и показатели за здравно обслужване е определена действителната необходимост на населението в областта от съответния обем и видове лечебни заведения и медицински дейности и да се осигури адекватен достъп на хората до тях. Област Габрово включва 4 здравни района, които съвпадат с административното деление на областта и териториалните граници на съответните общини. Осигуряването на достъп на населението до базисни здравни грижи, осъществявани в първичната извънболнична помощ е първостепенна задача на всяка здравна система. За област Габрово към м. февруари 2018 г. са регистрирани 67 лекарски практики за първична медицинска помощ в т. ч. две групови, в които работят 72 общопрактикуващи лекари. В градовете работят 64 практики, а в селата 3. Към настоящия момент за област Габрово един лекар обслужва 1560 души население. Няма населени места, които да не са осигурени с първична извънболнична медицинска помощ. За част от населените места в селските райони, населението се обслужва от общопрактикуващ лекар, регистрирали допълнителени адреси на практика по селата.

Така приетият от регионалната комисия документ е изпратен на Министъра на здравеопазването.

Още статии...