РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

„Децата искат от нас обич, внимание и топлина, а ние вероятно не им я даваме, дали рисковото им поведение не е начин просто да привлекат нашето внимание?“

Мерки за изграждане на среда на толерантност; намаляване разпространението и употребата на наркотици; превенция на рисково поведение; безопасно поведение в интернет – тези теми бяха в основата на двучасова дискусия, в която участваха областният и заместник – областният управител, кметът на Община Габрово, директорът на ОД на МВР – Габрово, началникът на РУО – Габрово и всички директори на училища от Габрово. Всички те заедно ще търсят работещ модел за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени деца, родители, учители, общност. Срещата, провокирана от един конкретен случай на агресия, както и разработен областен план за превенция на престъпността, е повод да се обсъди каква е реалната среда, какви са трудностите, с които се сблъскват педагози и съветници, има ли добре работещи модели, които могат да се приложат за всички…Правят се всякакви кампании, разпространяват се тематични филми, има множество активности, в които младите хора да се включат, но достатъчно ли е това Трябва да има правила и те да важат за всички, защото всички ние сме отговорни за случващото се около нас – заяви областният управител Невена Петкова. Кметът Таня Христова определи срещата като видима стъпка към реалността, в която живеем. „Не да отчетем дейност, а да отворим съзнанието си и всички заедно да определим мерките. Без забрани! А чрез занимания и включване в различни дейности, където децата да имат възможност да развиват своите таланти и потенциал, за да имат цели, да имат мечти.“ – допълни още тя. Планове има, но са важни дейностите – категоричен е началникът на Регионалното управление на образованието. За повече информация и открит диалог с училищата призова и директорът на полицията. Много примери бяха разказани – и добри, и лоши, и всеки искаше да сподели от своя опит по време на срещата, но една дума се повтаряше непрекъснато и от всички – отговорно родителство. „Да не забравяме, че децата са огледало на родителите“ – призова един от директорите. „Децата искат от нас обич, внимание и топлина, а ние вероятно не им я даваме, дали рисковото им поведение не е начин просто да привлекат нашето внимание?“ – запита риторично друг участник в срещата. Трети отговори „Да не забравяме, че в началото беше Словото! В този процес най – важен е диалогът, разговорите, между деца, родители, учители, между цялото общество, защото както гласи една поговорка „За отглеждането на едно дете е нужно цяло село“.

Една среща е недостатъчна за решения, но достатъчна да очертае ситуацията и да постави началото на съвместна работа на институциите, чийто представители следващия месец ще се срещнат отново, за да предложат конкретни мерки.

"Цифри за размисъл" по време на Областния съвет за тристранно сътрудничество

„Цифри за размисъл“ - така най – общо може да се определи преминалото заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество, по време на което беше коментирано състоянието на пазара на труда в област Габрово, наети лица и средна брутна работна заплата; актуални теми, които вълнуват бизнеса; Закона за трудовата миграция; фактори, които определят липсата на кадри в това число здравен статус, емиграция, ниска раждаемост и други. Цифрите от докладите на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово и отдел „Статистически изследвания“ – Габрово показват 3,88% или спад на безработицата в четирите общини на област Габрово в сравнение с 2017 г. Намаляване и броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 1.9%. За сметка на това през четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна брутна работна заплата e 1 031 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 5.0% - това нарежда областта ни на 6 място в страната по този показател в сравнение с останалите области. Добър резултат от работата на трудовите посредници също се посочва в доклада на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово. От представената информация прави впечатление още, че Дирекцията използва всички инструментални и проектни възможности за подпомагане и подкрепа реализациите на пазара на труда. Основен акцент при тяхното прилагане са както младите хора, така и хората в неравностойно положение на трудовия пазар.

Отново беше коментирана и все по нарастващата необходимост и търсене от страна на работодателите на квалифицирана работна ръка и невъзможността на трудовия пазар да задоволи техните потребности в пълен обем. Направено беше предложение, подкрепено от всички участници в заседанието, да се подготви общ календар за професионалното ориентиране на учениците.

Предстои оглед на цялата републиканска пътна мрежа на територията на област Габрово

Да се извърши оглед на цялата републиканска пътна мрежа на територията на област Габрово – предложи Мария Пенева, заместник – областен управител и председател на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Това стана по време на заседание на Комисията, а целта според Пенева, е да се набележат мерки, свързани с безопасността на движение, които да включват всичко – хоризонтална и вертикална маркировка, състояние на пътното платно, кръстовища. Проверката на терен да бъде направена до 18 април от специално сформирана комисия, която включва представители на Областна администрация, общинските администрации, Областно пътно управление – Габрово и сектор „Пътна полиция“- Габрово. Направените констатации да бъдат отбелязани в протокол за всяка отделна община. Тя призова и представителите на общините, които са членове на Областната комисия, да се направи оглед на цялата общинска мрежа и да се отстранят нередностите.
По време на заседанието бяха обсъдени отчети на общинските програми за подобряване на безопасността на движението по пътищата на територията на област Габрово за изминалата година. Всички общини са работили през годината за предотвратяване на ПТП в населените места като са изпълнявани текущи ремонти на участъци, укрепвания, изграждане на нова транспортна инфраструктура, полагана е пътна маркировка, изпълнена е поетапна актуализация на вертикалната сигнализация. Изключително богат събитиен календар, по който са работили учениците от област Габрово, представи началникът на Регионалното управление по образованието. Началникът на Сектор „Пътна полиция“ акцентира върху ежеседмичния анализ на пътно-транспортната обстановка и резултатите от контрола, който се извършва с цел намаляване на жертвите по пътищата и подобряване безопасността на движение. Традиционно са реализирани различни кампании и акции насочени, както към деца, така и към възрастни. За съжаление въпреки всички дейности, които се извършват има леко увеличение на пътно-транспортните произшествия, които за 2018 са 681, а за 2017- 673. Основни нарушения на водачите, довели до тежки ПТП са движение с несъобразена скорост – 33 %, неспазване предимство, знаци и сигнали –17 %; отнемане предимство на пешеходец – 12 %; неправилно изпреварване при насрещно движещо се ППС, навлизане в насрещно движение или преминаване в съседна пътна лента – 17 %; неспазване дистанция и непр. движение назад – 11 % ; употреба на алкохол или наркотични вещества – 7 % ; друго нарушение на водача - 3 %.
И през настоящата година всички институции продължават да изпълняват мерки с оглед намаляване на пътнотранспортните произшествия и безопасно движение по пътищата.

Заетост и пазар на труда коментираха Мария Пенева и директори на служби по заетостта

Заместник – областният управител Мария Пенева проведе среща с директора на Дирекция „Регионална служба по заетост“ – Ловеч Цецко Ангелов, директора на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово Лена Енева и началник отдел в РСЗ - Ловеч Светла Доровска, по време на която бяха обсъдени теми, свързани със заетостта и състоянието на пазара на труда в област Габрово, както и разработването на регионалната програма за заетост. Коментиран беше и проект „Готови за работа“, изпълняван от Агенцията. Основната му цел е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда. Като ресорен заместник - областен управител в сферата на социалните дейности Мария Пенева ще организира следваща работна среща, по време на която да се обсъдят възможностите за област Габрово за активно включване в този проект. Той ще се изпълнява до края на 2019-та година, а предвидените дейности са свързани с идентифициране, информиране и мотивиране на неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение; провеждане на „ателиета за търсене на работа“ с максимална продължителност 5 дни; психологическо подпомагане; организиране на трудови борси за срещи на активираните младежи с работодатели.

Разговор по женски и споделени мисли

Разговор по женски и споделени мисли

Моята мисия е: да правя нещо хубаво за хората; да създавам красиви и вкусни неща; да градим; да създавам от нищо – нещо; усъвършенстването; промяна в нагласата на хората…

Вдъхновява ме: развитието, промяната и израстването; младите и активни хора; семейството; светлината…

Мотивира ме: помощта; добротата; младите хора; резултатите; малките неща като усмивка, благодарност…

Времето е: абстракция; наше; безкрайност; недостатъчно; достатъчно; ценност…

Успехът е: важно нещо; оценка от другите; не на всяка цена; резултат; да направиш повече хора около теб да бъдат успешни…

Честит празник на всички дами, които превръщат онова, което правят в мисия, които вдъхновяват младите хора, мотивират всички около тях, не приемат времето просто като единица време и работят не само за своя успех, а и за този на другите и региона ни!

Още статии...