РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО,

В световния календар от дни, посветени на различни каузи, личности и идеи има една дата, към която ние - от Областния съвет по условия на труд, искаме да насочим вниманието Ви – 28 април Световен ден за здравословни и безопасни условия на труд.

Всяка година членовете на Съвета се стараем организирайки различни инициативи да насърчаваме културата на превенция на риска за подобряване на условията на труд, да повишаваме информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа, както и заставаме зад идеята, че доброто здраве и безопасност са добри за бизнеса.

Абсолютен факт е, че предприятията с по-високи стандарти на безопасност и здраве са по-успешни и по-устойчиви. Икономическите предимства на доброто управление на БЗР за големите и малките предприятия са значителни като: подобрена производителност поради по-малко отсъствия по болест; намаляване на разходите за здравни грижи; задържане на по-възрастните работници на работа; насърчаване на по-ефикасни работни методи и технологии; намаляване на броя на хората, на които се налага да съкратят работното си време, за да се грижат за член от семейството. Един от примерите в тази насока показва, че всяко евро, инвестирано в БЗР, има възвращаемост от 2,2 евро  и че съотношението между разходите и ползите от подобряване на безопасността и здравето е благоприятно.

Днес, когато конкуренцията е толкова голяма, колкото и предизвикателствата, пред които ежедневно се изправяте, всички ние виждаме, че все повече се стремите да осигурявате максимално добри условията на труд за Вашите служители.

Благодаря Ви за усилията, които полагате и за това че сте отдадени на мисията, която имате, а именно да създавате условията за реализация на Вашите служители и работници. Мисия, която в днешното динамично време не е лесна, но е изключително отговорна. Мисия, от която зависи и интересът към работните места в региона, а така също и у младите хора, за да предпочетат да работят във Вашите компании.

Днес, ние от Областния съвет по условия на труд само насочваме вниманието ви към темата, защото сме убедени, че по-безопасните и по-здравословни работни места са по-производителни, а това е от полза за всички – и служители, и работодатели.

С уважение,

МАРИЯ ПЕНЕВА

Заместник областен управител на област Габрово и

Председател на Областния съвет по условия на труд

Светли Великденски празници!

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО,

В навечерието на един от най – светлите християнски празници - Възкресение Христово пожелавам на Вас и Вашите семейства най-вече здраве, радости и благополучие! Да има мир, спокойствие, топлина и хармония в домовете Ви.

Нека пречистим душите си и пропуснем в нея светлината от Божието озарение, нека отворим сърцата си за онези, мъничките неща, които ни карат да се усмихваме и да бъдем по-добри!

Светли Великденски празници!

НЕВЕНА ПЕТКОВА

Областен управител

Невена Петкова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Областният управител Невена Петкова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), което се председателства от областния управител на област Русе Галин Григоров на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. В заседанието взеха участие заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, представители на министерства, председателят на Държавна агенция „Безопасност по пътищата“ Малина Крумова, областните управители на областите от Северен централен район, заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов, , представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Представени бяха и обсъдени Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ), приет от Народното събрание на 18.10.2018 г. и Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.). Членовете на РСР бяха запознати с новите Методически насоки за разработване и прилагане Общинските планове за развитие, а също и с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2021 – 2027 г.

Представена бе и информация от Областния информационен център в Русе за реализирани значими проекти на територията на областта, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2019 година.

Мария Пенева: „Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за вас, добре е и за бизнеса. Затова нека всеки в този процес бъде отговорен!“

На 28 април се отбелязва Световният ден за безопасност и здраве при работа, който има за цел с различни кампании да повиши информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа, и за насърчаване на идеята, че доброто здраве и безопасност са добри за бизнеса.

Членовете на Областния съвет по безопасни условия на труд също се присъединяват към призивите за здравословни работни места. Вече са подготвени брошури по инициатива на председателя на съвета – заместник областния управител Мария Пенева, които ще бъдат разпространени сред работещите и работодателите. Те насочват вниманието към различните рискове на работното ни място и провокират размисъл за това безопасна ли е нашата работа; шумно ли е мястото където работим; работим ли под стрес; прави ли се инструктаж за безопасност…и още други въпроси, които е добре да не подценяваме нито ние, нито нашите работодатели.

По този повод днес РС на КНСБ – Габрово организира информационно – обучителна кампания в социални услуги в Габрово на тема „Безопасност и здраве при работа. Оказване на първа помощ“. Срещите са насочени към екипите на Дневния център за деца и младежи с увреждания и Дома за пълнолетни лица с физически увреждания. Заместник областният управител Мария Пенева, в качеството си на председател на Областния съвет по условия на труд, приветства инициативата и усилията на организациите за популяризиране на темата и подчерта, че е изключително важно да знаем правата си, но и задълженията си що се отнася до здравословните и безопасни условия на труд. „Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за вас, добре е и за бизнеса. Затова нека всеки в този процес бъде отговорен!“ – призова Мария Пенева.

Участниците имаха възможност да се запознаят с основни техники при оказване на първа помощ от председателя на областния съвет на БЧК – Габрово д-р Георги Шандурков негови и доброволци. Радка Гичева, която е национален координатор на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост, направи консултация по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Изложбата „Дързостта да бъдеш ПЪРВИ: Министрите от област Габрово от 5 юли 1879 г- до днес“ е открита за посетители

В деня, в който отбелязахме 140 години от свикването на ПЪРВИЯ български парламент и приемането на ПЪРВАТА българска конституция в Областна администрация – Габрово беше представена изложбата „Дързостта да бъдеш ПЪРВИ: Министрите от област Габрово от 5 юли 1879 г- до днес“. Тя е по инициатива на областния управител Невена Петкова и подготвена от Държавен архив – Габрово.

„Днес, когато отбелязваме основите на държавността, ние показваме държавниците от нашия регион – онези личности, дръзнали да бъдат първи и записали името си в страниците на историята. Като продължаваме поредицата „Дързостта да бъдеш ПЪРВИ“, която възниква по идея на областния управител Мариян Костадинов и бива подкрепена от следващите, ние заявяваме, че има с какво да се гордеем и предаваме на поколенията, да помним онова, без което не може - свобода, независимост, държавност.“ – каза по време на откриването областният управител, която посвети тази изложба и на две годишнини, които се отбелязват през настоящата година, а имено 20 години от създаването на Областна администрация и 60 години - Държавен архив – Габрово.

„Дори само за това, че първият министър – председател Тодор Бурмов е от Габрово, заслужава с гордост и чест да носим „Палмата на първенството“! А тя се допълва и от значимостта на 30-те държавни мъже – министри, родени в Габровско, защото те са личности с безспорен исторически принос.“ – допълни началникът на Държавния архив в Габрово г-жа Катя Гечева, която представи експозицията. Тя е разделена на две части, като акцентът е на министрите от първото до шестдесет и първото (5 юли 1879 - 2 септ. 1944 г.) правителство. Хронологично започва с двамата министър-председатели от областта: Тодор Бурмов – първият назначен министър-председател на България, роден в с. Нова махала (дн. квартал на Габрово), начело на МС от 5 юли до 24 ноем. 1879 г. и роденият в Дряново - Никола Мушанов, оглавявал МС в три правителства (12.10. 1931-19.05.1933). Във втората част на изложбата са изброени министрите от шестдесет и второто до сегашното деветдесет и шестото правителство (2 септ. 1944 - 4 май 2017 г. ).

Изключителен интерес за присъстващите предизвика „Книга за българските държавни символи“, подготвена и изрисувана от деца от ПГ група „Слънце“ при ДГ „Радост“ – Габрово. Тя започва със символи на старите български владетели и завършва със знамето, химна и герба на България.

Изложбата ще може да бъде разгледана в Областна администрация до 5 юли 2019 г., а в електронен вид ще бъде качена на сайта на администрацията и разпространена до всички образователни институции на територията на област Габрово.

 


 

За изложбата „Дързостта да бъдеш ПЪРВИ: Министрите от област Габрово от 5 юли 1879 г- до днес“

В изложбата са представени държавните мъже – министри, родени на територията на Габровска област. Условно тя е разделена на две части, като акцентът е на министрите от първото до шестдесет и първото (5 юли 1879 - 2 септ. 1944 г.) правителство. Хронологично започва с двамата министър-председатели от областта: Тодор Бурмов – първият назначен министър-председател на България, роден в с. Нова махала (дн. квартал на Габрово), начело на МС от 5 юли до 24 ноем. 1879 г. и роденият в Дряново - Никола Мушанов, оглавявал МС в три правителства (12.10. 1931-19.05.1933).

На следващите табла са представени министрите от областта – шестнадесет на брой, подредени по хронологичен ред на назначаването им:

ИВАН НЕДЕВ ГЮЗЕЛЕВ - на народното просвещение (26.03. 1880 - 28.11.1880);

РАЙЧО МИХОВ КАРОЛЕВ - на народното просвещение (30.06.1884 - 09.08.1886);

КОНСТАНТИН НИКИФОРОВ ПОПКОНСТАНТИНОВ – на войната (10.09. 1885 - 12.08.1886);

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕШЕВ, – на правосъдието (17.09.1894 - 09.12.1894; 18.01.1899 - 27.11.1900); и на народното просвещение (23.09.1913 - 21.06.1918);

ИВАН ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ - на народното просвещение (19.02.1901-24.04.1901);

ЛАЗАР СТАНЧЕВ ПАЯКОВ – на финансите (24.08.1903 - 29.01.1908);

ХРИСТО ПЕТКОВ СЛАВЕЙКОВ – на правосъдието (05.09.1910 - 16.03.1911);

КРЪСТЬО ИВАНОВ ПАСТУХОВ – на вътрешните работи и народното здраве (07.05. - 06.10. 1919)

ДИМО ТОТЕВ КАЗАСОВ - на железниците, пощите и телеграфи­те (09.07.1923 -20.02.1924);

ТОДОР ГЕНОВ КУЛЕВ - на правосъдието (04.01.1926 - 15.05.1930) ;

МАРКО ИЛИЕВ РЯСКОВ - на финансите (21.04.1935 - 15.11.1935)

СТОЙЧО СТЕФАНОВ МОШАНОВ - на народното стопанство ( 21.04. 1935 - 23.11.1935)

ИЛИЯ ИВАНОВ КОЖУХАРОВ - на правосъдието (28.01.-14.11.1938); на търговията, промишлеността и труда (14.11.1938 - 23.10.1939);

ДОЧО НИКОЛОВ ХРИСТОВ – на вътрешните работи и народното здраве (14.09.1943- 01.06.1944);

РУСИ ХРИСТОВ РУСЕВ – на войната (14.09.1943 – 02.09.1944);

ИВАН КИРОВ ВАЗОВ МИНИСТЪР - на търговията, промишлеността и труда (14.09.1943 - 01.06. 1944);

Във втората част на изложбата са изброени министрите от шестдесет и второто до сегашното деветдесет и шестото правителство (2 септ. 1944 - 4 май 2017 г. ). За 73 години, в 34 правителства от областта има 12 управляващи различни министерства. На таблата те са представени схематично: с трите си имена и постовете, които заемат. От тях габровци са шестима министри, тревненци - трима, севлиевци - двама и един от дряновско.

От 1944 до 1990 г. министри са:

ДАМЯН ВЕЛЧЕВ ДАМЯНОВ - на войната (09.09.1944 – 25.09.1946)

Д-Р РАЧО АНГЕЛОВ ГЕНЧЕВ - на народното здраве (09.09.1944 – 11.12.1947)

ДИМО ТОТЕВ КАЗАСОВ - на пропагандата (09.09. 1944 -10.09.1945); на информацията и изкуствата (10.09.1945 – 11. 12. 1947)

ЗДРАВКО СТЕФАНОВ МИТОВСКИ - министър на социалната политика (22.11. 1946 – 11. 12. 1947); на труда и социалната политика(11.12.1947 – 20.01.1950

РАЙКО ДАМЯНОВ РАЙКОВ – подпредседател на МС (20.01.1950 - 18.04.1956) зам. председател на МС и председател на Държавния комитет по строителство и архитектура (18.04. 1956 - 15.01.1958 ) Първи зам. председател на МС (11.07. 1957 -20.11.1962) Министър на търговията(02.02.-11.07. 1957; 16.03-25.12.1959)

КОНСТАНТИН ДЕНЧЕВ ПОПОВ - на енергетиката и горивата (07.07.1966 – 09.07.1971)

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ - на народното здраве (13.03.1971 - 20.07.1977) БЕЛЧО АНТОНОВ БЕЛЧЕВ – на финансите (17.06.1976- 08.02.1990) зам. председател на МС и министър на финансите (08.02. - 20.12.1990) ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ - на външната търговия (04.02. 1977 - 28.01.1986); на търговията (28.01.1986 – 19.08.1987); на външноикономическите връзки (17.11.1989 –08.02. 1990)

ВАСИЛ ПЕНЕВ ХУБЧЕВ - на електрониката и електротехниката (17.11. 1989 – 08.02.1990)

ТРИФОН НЕНОВ ПАШОВ - на транспорта (19.12.1988 - 08.02.1990)

В най-новата ни история след 1990 г., Габровска област е представена с един министър от Габрово:

ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ - по управление на средствата от Европейския съюз (18. 03.2010 – 13.03.2013); зам. министър-председател по европейските фондове и икономическата политика (07.11. 2014 - 27.01.2017); зам. министър-председател (04.05.2017 - )

В изложбата са използвани най-вече документи и снимки, съхранявани в Държавна агенция „Архиви“: ЦДА, ДА - Габрово, ДА – Кюстендил. Съдействие ни оказаха СМРЗИ – Трявна и ИМ- Севлиево. За подготовката на биографичните справки е използван най-пълният до този момент справочник „Министрите в България 1879 – 1999“ с автор Ташо В. Ташев.

С тази изява Държавен архив – Габрово слага началото на поредицата изложбите посветени на 60-годишнита си, чиято кулминация ще бъде на 10 октомври 2019 г.

Още статии...