РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Проведе се среща за избор за членове за Съвета на децата

Заместник областният управител Кристина Сидорова ръководи среща за избор на членове за Съвета на децата. В комисията участват по един представител от Областна администрация, ОД на МВР – Габрово, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, РД „Социално подпомагане“ и двама общественици. „Хубаво е, че децата в България имат своя административен орган, който да ги подкрепя и да им помага да реализират своите идеи.“ – сподели Кристина Сидорова.  Преди да разгледат постъпилите от общините кандидатури, участниците в срещата разговаряха с настоящия представител от област Габрово Виктор Ангелов, който разказа своите впечатления от работата на Съвета и заяви: „Наистина имаме глас!“. Той подчерта още, че както в Съвета има приемственост, така и той ще продължи да работи със следващите представители от областта и ще е активна обществена личност.

След разглеждане от комисията следва по процедура областният управител да изпрати кандидатурите до 30 юли към ДАЗД. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион от националната комисия.

Припомняме, че Съветът на децата е създаден през 2003 г. като консултативен орган към председателя на ДАЗД. Неговата цел е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с живота и развитието на децата. В Съвета на децата има представители (титуляр и заместник) на 28-те административни области в България, като също така е дадена възможност за включване и на 4 деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 г. до 16 г. включително, избрани в съответствие с Процедурата за избор, която протича на три нива - общинско, регионално и национално. Съветът на децата провежда заседания до четири пъти годишно. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови деца.

Обучение по онлайн медийна грамотност за възрастни с Миролюба Бенатова

Как да различаваме фалшива онлайн информация или достоверни от недостоверни източници на информация? Как да разпознаваме фалшиви профили в социалните мрежи? Какви са рисковете, свързани с нашите лични данни онлайн и как да се предпазим от онлайн измами? За всичко това и още по темата ще стане дума по време на обучение по онлайн медийна грамотност, което ще се проведе на 22 юли 2021 г. от 11:часа в Заседателната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово. Водещ на обученията е журналистката Миролюба Бенатова.

Събитието е насочено към възрастни хора, които използват интернет и социални мрежи (Фейсбук или други), но все още не познават достатъчно добре рисковете там, както и какви са техните възможности за по-пълноценно общуване.

Организатор е Коалиция за медийна грамотност в партньорство с Областна администрация – Габрово и РЕКИЦ - Габрово.

Четирима служители от област Габрово от структурата на МВР с награди

Трима служители от РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Габрово  и един от Районно управление  на МВР– Трявна са наградени по повод празника на МВР – 5 юли. Областният управител поздрави отличените като се обърна с думи на благодарност към тях за всеотдайността, с която изпълняват своята мисия и за това че представят достойно област Габрово и честта на служителите от системата на МВР! Поздравителните адреси към пожарникарите бяха предадени от заместник областният управител Кристина Сидорова в присъствието на директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Георги Русинов. От своя страна той подчерта, че има добър и сплотен колектив, което допринася изключително много за качеството на изпълнение на задачите и постигнатите резултати на дирекцията.   

За постигнати трайни резултати, проявена инициативност и професионализъм при изпълнение на служебните задачи се награждава от Министъра на вътрешните работи, с Почетен знак III степен главен инспектор Радослав Стефанов. С почетен знак III степен е удостоен и инспектор Росен Бялков от Районно управление на МВР - Трявна. За съществен принос при изпълнение на конкретни професионални задачи са наградени с писмена похвала от директора на ГДПБЗН - МВР младши експерт Илиян Дончев и младши инспектор Даниел Лолев.