РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Проведе се заседание на Областната комисия по безопасност на движението

Заместник областният управител Стилияна Тинчева ръководи заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, по време на което бяха обсъдени изпълнените мерки от Областната план-програма за второ тримесечие на 2021 г. Освен членовете на комисията в заседанието се включиха и експерти от Държавната агенция по безопасност на движението.

Представителите на общинските администрации от областта, МВР – Габрово, Областно пътно управление – Габрово, Областният отдел на „Автомобилна администрация“ и Пожарната представиха на кратко и резултатите от извършените обходи по Републиканска пътна мрежа, Общинска и улична пътна мрежа, преди началото на летния сезон. Обсъдени бяха дейностите, които периодично се реализират от общините във връзка с осигуряване на безопасност по пътищата в това число и проектите, които към момента текат на територията на област Габрово. Набелязани са мерки за изпълнение в това число и специализирани акции за следващите месеци, особено за критични пътни участъци, обявиха от МВР – Габрово. От Областно пътно управление обявиха, че състоянието на републиканската пътна мрежа значително е подобрено заради извършени вече ремонти. Изготвени са проекти за рехабилитация на още шест пътни участъка от мрежата и след осигуряване на необходимите средства, ще се пристъпи към извършване на предвидените дейности, с което ще се подобри безопасността на движение и ще се намали риска от настъпване на пътно – транспортни произшествия.

По време на заседанието участниците в него бяха запознати и обсъдиха преписка по искане на Община Дряново за възстановяване на ЖП прелез на км. 158+803 по четвърта главна железопътна линия в междугарието Дряново – Царева ливада, Община Дряново. Припомняме, че преди месец специална работна група, сформирана със Заповед на Областния управител, извърши оглед на мястото, за да установи фактическото състояние на съществуващия да 1986 г прелез. На мястото са проведени срещи и с живущи в района, за да се чуят и техните искания. Решеното по казуса обаче може да бъде взето от компетентната институция ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“.

Членовете на Комисията обсъдиха и предложения за отбелязване на „Дни за безопасност на ROADPOL 16-22 септември“, както и приеха решение за провеждане на съвместно областно учение за реакция при настъпило ПТП и пожар, което да бъде реализирано през м. октомври т.г.