РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

чл. 44, ал. 1 от Закон за отбраната и въоръжените сили на Р България.

 

Правилник/правила за работа:

Правилник ОСК-03-02-01 за състава и функциите на Областен съвет по сигурност.

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Протокол заседание 19.03.2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 

Председател: Областен управител

Секретар: В.Станков