РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Администрация

Пътуваща изложба, обединяваща плакатите на деца и младежи свързани с пътната безопасност вече е в Габрово. В рамките на месец в пространството пред Областна администрация ще бъдат изложени творбите, които призовават за повече толерантност и отговорност на пътя.

Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, която през миналата година проведе първия Национален конкурс за плакат на тема „Пази семейството си на пътя“. Близо 40 деца и младежи от цялата страна се включиха в него, а всички получени творби бяха обединени в изложба, която бе представена за няколко месеца в центъра на София.

Заедно с визиите на децата, в изложбата са включени и важни факти и послания свързани с безопасността на движението по пътищата, които вече привличат вниманието на габровци и гостите на града.

Идентификационен номер на обществената поръка при възложителя: № 2019-001

Статус: Открита

ID в РОП  № 9088808

Правно основание: събиране на оферти с обява за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на обществената поръчка:

"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти – държавна собственост в област Габрово"

Краен срок за получаване на оферти:

14 юни 2019  г., 16:00 часа

Публикувани електронни документи и информация:

 

документ /файл/ информация

дата на публикуване

забележка

Обява

04.06.2019 г.

 

Информация за публикувана обява

04.06.2019 г.

 

Документация

04.06.2019 г.

 

Протокол

 18.06.2019 г.  

Договор

 16.07.2019 г.  

Датата и основание за

прекратяване на договора

 04.08.2020 г.

 Договорът е изпълнен и прекратен на основание чл. 21, т. 1 – с изтичане

на срока (12 месеца, 08.07.2020 г.)