РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

 

covid19

 

Основание за създаване:

чл. 6, ал. 1 от Закон за военните паметници

 

Правилник/правила за работа:

Правила за работа на областна комисия ,,Военни паметници’’

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Протокол заседание 28.05.2015 г.

Заповед 2015 г.

2016

2017

2018

2019

 

Председател/секретар:

Областен управител
В.Станков