РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
чл. 6, ал. 1 от Закон за военните паметници


Правила за организацията и дейността на
Областна комисия „Военни паметници“ – град Габрово
Правила за работа на Областна комисия "Военни паметници“, приети чрез Протокол на комисията от 04.02.2009 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Бончев – областен управител на Област Габрово

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Сидорова – заместник областен управител на Област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Калоян Колев - главен експерт ОМП в дирекция АПОФУС в Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
  1. Красимира Чолакова – директор на Регионален исторически музей – Габрово
  2. Тоня Белчева – директор на Исторически музей – Дряново
  3. Найден Петров – директор на Исторически музей – Севлиево
  4. Юлия Нинова – директор на СМРЗИ – Трявна
  5. подп. Кристиян Гранджан – началник на Военно окръжие – Габрово.
  6. Деян Дойнов – експерт в Регионално управление на образованието – Габрово
  7. Стефан Ганев – главен експерт „Култура и туризъм” - Община Габрово
  8. Татяна Декова – старши експерт в дирекция ЕИХП - Община Дряново
  9. Ирена Камбурова – началник отдел „Култура и вероизповедания” - Община Севлиево
  10. Кольо Дабков – старши експерт „Култура, образование, спорт и здравеопазване” - Община Трявна
  11. Пеньо Славов – председател на областния съвет на Съюза на ветераните от войните
  12. Христо Мянков – председател на областния съвет на СОСРЗ
  13. Лилия Вълкова – председател на дружество „Военноинвалид”
  14. Радослав Колев– ст. експерт в дирекция „Социална политика” – МО.

 

Основание за създаване:
чл. 6, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за военните паметници

Съставът е актуализиран със: със Заповед № ОСК-10-01-207/01.10.2021 г.

 

 

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Протокол заседание 28.05.2015 г.

Заповед 2015 г.

2016

2017

2018

2019

2021

 

Председател/секретар:

Областен управител
В.Станков