РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР)

Правилник/правила за работа:

Правила за организацията и дейността на
Областен съвет за развитие – град Габрово

Определени в ППЗРР - Глава Трета, Раздел II. Организация и дейност на областния съвет за развитие

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борислав Бончев – Областен управител на област Габрово

СЕКРЕТАР:
Мария Хубанова – главен експерт в дирекция „АКРРДС“ - Областна администрация Габрово

ЧЛЕНОВЕ: (чл. 22, ал. 2 от ЗРР)

 1. Таня Христова – Кмет на община Габрово
 2. Трифон Панчев - Кмет на община Дряново
 3. Иван Иванов -Кмет на община Севлиево
 4. Силвия Кръстева - Кмет на община Трявна
 5. Климент Кунев - Председател на ОбС Габрово
 6. Преслава Демирева - Общински съветник – ОбС Дряново
 7. Здравка Лалева - Председател на ОбС Севлиево
 8. Стефан Петров - Председател на ОбС Трявна
 9. Галина Михнева - Изпълнителен директор на ГТПП
 10. Пепа Сомлева - Председател на ИСА – Стопанска камара Габрово
 11. Николай Григоров - Представител на АИКБ
 12. Евгени Станчев – Регионален представител на КРИБ
 13. Даниела Йорданова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“
 1. Росица Йонкова – Областен координатор на КНСБ


Основание за създаване:
На основание чл. 22 от Закона за регионално развитие (ЗРР)