РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Четирима души се включиха доброволно в кръводаряването

Четирима души дариха кръв във временно разкрития пункт за кръводаряване в областна администрация – Габрово, в това число и областният управител Мариян Костадинов. Няколко доброволци бяха върнати след консултация с медицинския екип по различни съображения. От кръвния център към областната болница обясниха, че за изминалата седмица, откогато е стартирала кампанията на национално ниво, само четирима души са се отзовали на призива и изразиха надежда, че до края на следващата седмица броят им ще се увеличи. Медицинския екип подчерта, че за да дариш кръв не е нужна кампания и всеки, който има желание може да го направи във всяко друго време от годината.

Кампанията продължава и през следващата седмица, когато на 25 септември, ще се включи и Техническият университет, а на 27.09.2012 г. пункт за даряване ще бъде разкрит и в сградата на община Севлиево.

Освен временно разкритите пунктове за кръводаряване, желаещите да се включат в кампанията могат да го направят всеки делничен ден в Кръвния център на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" от 8.30 до 13.30 часа.

Важно е да се знае, че минималният срок между две кръводарявания следва да е най-малко 60 дни. Кръводарителите трябва да са здрави, отпочинали и да не са приемали лекарства през последните 48 часа. Необходимо е също преди това те да са приели храна. При посещение на кръвните центрове задължително трябва да се  представи документ за самоличност. Дарилите кръв получават по 2 дни платен отпуск съгласно разпоретбите на Кодекса на труда.

Акцията е част от националната кампания, която стартира преди дни в цялата страна по призив на Министерството на здравеопазването и Националния хематологичен център заради недостиг на кръв и плазма от кръвни групи А и О.

Областният управител с призив към всички, които могат – да се включат в кампанията по кръводаряване

Областният управител Мариян Костадинов изпрати писма до кметовете на общините и ръководителите на всички териториални структури на територията на областта, във връзка с националната кампания по кръводаряване, с апел служителите, които имат възможност да се включат в акцията. „Добре е кръводаряването да се превърне в традиция, а не да се разчита на кампанийността”, коментира областният управител и допълни, че той лично е дарявал кръв няколкократно.

В тази връзка  на 21 септември от 9.00 до 13.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Габрово ще бъде открит пункт за даряване на кръв, където всички желаещи жители от Габрово и региона ще могат да помогнат за набавяне липсите на  кръв от групите А и О.

На 25 септември ще бъде разкрит пункт и в ТУ – Габрово, в корпус № 1, ст. 1109 отново от 9.00 до 13.00 часа.

На 27 септември в сградата на Община Севлиево всички желаещи доброволци ще могат да дарят кръв в часовете от 9.00 до 13.00 часа.

Освен в разкритите временни пунктове за кръводаряване желаещите да се включат в кампанията могат да го направят всеки делничен ден в Кръвния център към МБАЛ „Д-р Тота Венкова” от 8.30 до 13.30 часа.

Важно е да се знае, че минималният срок между две кръводарявания следва да е най-малко 60 дни. Кръводарителите трябва да са здрави, отпочинали и да не са приемали лекарства през последните 48 часа. Необходимо е също преди това те да са приели храна. При посещение на кръвните центрове задължително трябва да се  представи документ за самоличност.

ИЗРАБОТВАТ ТРИИЗМЕРЕН МАКЕТ НА ТУНЕЛА ПОД ШИПКА

Уникалният макет беше представен на областния управител на Габрово по време на визитата му в търновската гимназия по строителство и архитектура по повод откриването на учебната година. Инж. Марин Цонев, директор на гимназията, презентира етапът, до който е стигнала проектът „Изработка на триизмерен макет на Западен обходен път на Габрово и тунел под връх Шипка” - поръчан от областния управител Мариян Костадинов. Работата по модела е започнала в началото на календарната 2012 година и по думите на директора, трябва да завърши през декември с.г. „Проектът е реален, като макетът се изработва в мащаб 1:25 000” - поясни Цонев и призна, че не е очаквал подобен ентусиазъм от учениците, които влизайки в учебния кабинет се увличали и работейки забравят за времето. По думите му това е единственият проект на такова ниво, включително и по сложност, който ученици от строителните гимназии в страната ни подготвят.

Областният управител Мариян Костадинов разгледа с интерес готовия към момента триизмерния модел на Западен обходен път. Макетът представя на 30 % готова топографията на трасето на Поповци и за изработката му се използват  специализирани материали. Костадинов поздрави ръководителя на проекта за работата на неговите ученици и подчерта, че подобен вид дейност ще е изключително полезна  за професионалното развитие на децата. Не на шега той предложи към даден момент Областна администрация – Габрово да окаже съдействие в изработката, макар и доста по-непрофесионално от учениците.

                         

                         

Откриване на учебната година в ПГСАГ "Ангел Попов" в снимки

                                         
                    
                   
                    
                   

Областният управител определи 26.03.2012 г. - 30.10.2012 г. за пожароопасен сезон

Във връзка с повишаването на температурите, засушаването и с цел предотвратяване на пожари Областният управител Мариян Костадинов издаде Заповед, с която определи времето от 26.03.2012 г. до 30.10.2012 г. за пожароопасен сезон в горските територии на административна Област Габрово. Във връзка с това се забранява изгарянето на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слогове, крайпътни ивици и други тревни площи. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници съвместно с председателите на земеделските кооперации, началника на Областно пътно управление и началниците на Районните пътни служби, директорите на Държавните горски и ловни стопанства и началниците на Районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) да организират превантивна дейност за недопускане на полски и горски пожари.В кметствата да се оборудват депа с необходимите средства за гасене на горски и полски пожари /тупалки, лопати, брадви, мотики и други/. Да се обозначат подходите към водоемите, които могат да се използват, а там, където е възможно да се осигурят цистерни за пълнене на пожарните автомобили с вода. Кметовете на общини да създадат организация и изготвят график за извършване на инструктажи на гасаческите групи в населените места. Ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица да вземат мерки за почистване на районите около сградите и складовете на територията на обектите.

Областният управител издава Заповедта на основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 7 от Закона за администрацията, във връзка с чл.137, ал.1 от Закона за горите

Пълният текст на Заповедта може да прочетете на следния адрес

 

Още статии...