РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

ПОКАНА

Десети туристически поход-преклонение „По пътя на четата на Цанко Дюстабанов" под егидата на Мариян Костадинов

Превърналия се в традиционен за габровци Възпоменателен  туристически поход-преклонение „По пътя на четата на Цанко Дюстабанов” тази година ще премине под егидата на Областния управител. Вече десет години походът се е утвърдил като празник на българския дух, като урок по родолюбие и патриотизъм, движещ се в една зелена приказка между Балкана и предбалкана. Тази година той е посветен на 150 години от обявяване на Габрово за град, 132 г. от Освобождението на България, 167 г. от рождението на Цанко Дюстабанов, 134 г. от Априлското въстание и 74 г. от освещаване паметника на четата в м. „Рани Бунар” – мястото на последното й сражение.

Заповядайте от 23 до 25 юли 2010 г. заедно да извървим пътя на четата на Цанко Дюстабанов:

23 юли – ГАБРОВО-кв.НОВА МАХАЛА - СОКОЛСКИ МАНАСТИР -вр.МОРОВЕЦ - с.ДЕБЕЛ ДЯЛ - с.ГЪБЕНЕ

24 юли - с.ГЪБЕНЕ - с. БАТОШЕВО - с.КРЪВЕНИК- гр. АПРИЛЦИ

25 юли – гр.АПРИЛЦИ - м. РАННИ БУНАР – ГАБРОВО

Заявки за участие и повече подробности до 19 юли 2010 г.

на адрес: гр. Габрово, ул. „Ивайло” №9 или на тел. 066 86 44 43, 0898 451 660, 0885 629 524, 0884 917 706

продължава>

П О К А Н А

за участие в разясняване на обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

 

Областна администрация Габрово съвместно с Габровската търговско-промишлена палата и със съдействието на Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) организират представяне на отворените процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Представянето ще се състой на 8 юли /четвъртък/ от 11,30 ч. в конферентната зала на Габровската търговско-промишлена палата,

Габрово, ул. Брянска № 30 (Дом на техниката)

Петте отворени процедури са:

  • BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;
  • BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”;
  • BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”;
  • BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;
  • BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”.

Целта на срещата е да се запознаят представителите на фирмите в региона детайлно с условията и начина на кандидатстване по отворените покани за набиране на проектни предложения

Лектори ще бъдат Филип Крумов-държавен експерт и Вера Маркова-главен експерт в отдел "Координация на програми", дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" МИЕТ

Участието в събитието е безплатно.

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Моля да заявите участието си на тел. 066 80 31 42, 80 41 83 Радинка Кубатова, Ганка Бакалова или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. @ Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. @ Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Партньорството между местните и регионални власти и младежката общност- гарант за решаването на проблемите на младежта

Заместник областният управител Пламен Недков откри днес третата Национална младежка среща в Дряново.
В обръщението си към младите хора, участници в проекта „Младите хора, местната власт и медиите - обединени в структурния диалог", Недков наблегна на партньорството между представители на местните и регионални власти и младежката общност, което да стане гарант за решаването на проблемите.
  „Убеден съм, че ако Вие, младите хора, заедно със своите приятели, потърсите начин да повлияете върху вземането на решения по проблемите, които Ви заобикалят, то ежедневието Ви ще бъде по интересно, по-красиво и средата, в която живеете ще бъде не враждебна и грозна, а уютна и полезна” – каза още заместник областният управител и допълни, че една от гаранциите за успех на политиката към младежта е изграждането на младежки представителен орган – в случая областен младежки съвет, което ще даде възможност на младите хора да се интегрират истински в разработването и прилагането на секторните политики. Така ще се активизира и участието им в обществено-политическия живот в областта.
„Смятам, че осъществяването  на този проект е една голяма стъпка  по пътя към реализирането на младежката политика в област Габрово” – завърши Пламен Недков.
Целта  на днешния форум е да се привлекат младежки групи, ученически съвети, неправителствени организации от цялата страна, както и местните власти от Дряново и областта като по този начин се подобри диалогът помежду им.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И КМЕТОВЕТЕ НА СРЕЩА С МИНИСТЪР АННА-МАРИЯ БОРИСОВА В ПОНЕДЕЛНИК

 

На 05.07.2010 г., понеделник, Областният управител Мариян Костадинов и кметовете на четирите общини ще се срещнат с Министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова.

Срещата е по инициатива на министър Борисова и е във връзка с провеждането на здравната реформа  в страната.
Ще присъстват още директорите на болниците в областта, както и директорът на Регионалния център по здравеопазване д-р Петър Стефанов.
Областна администрация представя работен проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово (2009-2013)

Съгласно решение на Областния съвет за развитие на област Габрово през м. ноември 2009 г. стартира процес по актуализиране на Областната стратегия за развитие  на област Габрово с планов период до 2013 година. Със заповед на Областен управител беше определена управляваща група и експертен екип. В процеса по актуализация се включиха представители на общинските администрации, териториалните звена на държавната администрация, неправителствени организации и други институции. За актуализиране на социално-икономическия профил е използвана основно наличната статистическа информация към м. януари 2010 г., административната статистика и отчетност на компетентните в съответния сектор организации.

Актуализацията на плановия документ е съобразена с изискванията на Закона за регионалното развитие, Методическите указания на МРРБ, проектите на актуализирани документи за изпълнение на: Националната стратегия за регионално развитие, Регионалния план на Северен централен район, програмата на Правителството, Оперативните програми и приоритетите на ЕС.

Проектът на актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие 2009 – 2013 е публикуван на сайта на Областна администрация Габрово – www.gb.government.bg в раздел „Документи – Стратегии и планове”.

Всички заинтересовани организации и граждани могат да изпратят своите аргументирани коментари, препоръки и становища по документа на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. най-късно до 19 юли 2010
Още статии...