РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Четвъртата национална кръгла маса на тема „Транспортните проблеми в България”

Четвъртата национална кръгла маса на тема „Транспортните проблеми в България”

На 4 февруари /петък/ в Трявна ще се състои Четвъртата национална кръгла маса на тема „Транспортните проблеми в България”. В срещата ще вземат участие областни и заместник областни управители на 15 области, както и кметове на общини от страната. Основната задача на срещата е да се представят обобщените  данни за транспортните проблеми на всички общини на територията на Република България. Резултатът от тези анкети е важен за изготвянето на интегриран национален план за управление на транспорта в България.

По време на форумът ще се обърне специално внимание на Принципите на Мобилността и подобряване на инфраструктурата в контекста на политиката за регионално развитие и отношението им към казуса – „Тунел под Шипка”.

Областният управител на Сливен Марин Кавръков ще представи „Добри практики за разрешаване на транспортни проблеми в област Сливен”, според който от изключително значение е използването на проходите по Стара планина, изграждането на тунел под Шипка и обединяването на всички областни управители около тези проекти. Д-р Райнър Шварцман ще сподели опита си по отношение на Транспортните проекти в Германия.

До момента са проведени три национални срещи за транспортните проблеми, на които бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между Националната работна група за изготвяне на „интегриран национален план за управление на транспорта в България” и Европейската Банка за възстановяване и развитие, представени бяха добри европейски практики при разрешаването на транспортните проблеми, както и  вече разработени транспортни проекти в Европа.

Областна администрация - Габрово е номинирана за приз „Най-прозрачна областна администрация”

prozra4nostОбластна администрация  - Габрово е номинирана за  приз „Най-прозрачна областна администрация”

Областна администрация – Габрово е номинирана за приз „Най-прозрачна областна администрация” в конкурса на Фондация за прозрачни регламенти. Конкурсът се провежда за трета поредна година и цели да стимулира прилагането на принципите на добро управление и по-конкретно на законността на действията на администрацията и оптималното и целесъобразно използване на ресурсите за постигане на поставените цели. Чрез този конкурс се цели още да  се повишава прозрачността, отчетността и контролът над държавната и общинската администрация от страна на гражданското общество. Целта на наградата е да идентифицира и да покаже пред широката общественост, пред отговорните институции в нашата страна и ЕС добрите практики от дейността на българската администрация.

В рамките на конкурса понятието „прозрачност” обхваща следните три измерения:

  • достъпност – достъп до услуги и информация за структурата, функциите и дейността на администрацията;
  • обратна връзка от потребителите на услуги и гражданско участие;
  • отчетност – вътрешна за организацията и външна пред потребителите на услуги и местната общност.

През изминалата година от Областния управител бяха организирани приемни дни за граждани в това число и извън администрацията; дни на отворените врати в администрацията- проведена беше инициативата Мениджър за един ден; по повод Деня на детето беше организирано посещение за деца от Дома за деца лишени от родителски грижи в администрацията; проведени са 3 изнесени упражнения по различни теми на студенти ІІІ курс Публична администрация.

Ангажираността на гражданското общество и активният външен мониторинг на административната дейност са едни от най-сигурните инструменти за гарантиране на ефективен контрол върху работата на администрацията. В тази връзка на обновения сайт на областна администрация е създадена възможност на гражданите да подават онлайн „Предложение, мнения и препоръки”, Сигнали за нередности, в това число и корупционни. На постъпилите всички 53 жалби  е отговорено по компетентност. Създаден е достъп на гражданите до регистъра на имотите държавна собственост, както и до регистър на разпоредителни сделки с недвижими имоти, които се намират също на интернет страницата на администрацията. Създадени са условия за пълен достъп на хора с увреждания до областната администрация.

За наградата Областна администрация – Габрово ще трябва да се пребори с останалите две номинирани администрации – на Варна и Ловеч. А самата наградата представлява  годишна преходна статуетка, изработена от българския скулптор Райнис, която символизира добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на администрацията, към „отваряне” на администрацията към гражданите и бизнеса. Резултатите от конкурса ще станат ясни през март, а до тогава специална комисия ще оценява работата на трите администрации и техните кандидатури.

Областният управител даде личен пример и се преброи електронно

Областният управител даде личен пример и се преброи електронно

   

В късния следобед днес Областният управител Мариян Костадинов даде личен пример и се преброи електронно в регионалната библиотека „Априлов – Палаузов”. Библиотеката е част от кампанията ”Да се преброим електронно” и в периода 1-9 февруари ще предостави  новите компютрите по програма „Глобални библиотеки” на всички граждани, които нямат достъп до интернет у дома си. Служителите на библиотеката ще са на разположение на гражданите и ще им оказват съдействие при възникнала трудност.

За да преброи родителите си в библиотеката беше и директорът на ТСБ – Габрово Георги Цветков, както и първият габровец  решил да не губи време и да се преброи електронно още първият ден от Преброяването.

Областният управител даде старт на Преброяване 2011

Областният управител даде старт на Преброяване 2011

 

„От 1ви до 28ми февруари в България ще бъде проведено това важно събитие, което циклично се провежда през 10 години. Преброяването на населението е единствения източник на данни за броя на хората в страната, в отделните населени места, по пол и възраст, образование, занаяти, вероизповедания, етническа принадлежност. Въпросите от анкетната карта са за вас и членовете на вашите домакинства, но не и за собствеността ви вашите доходи или данъци които плащате” – с тези думи Мариян Костадинов даде старт на Преброяване 2011 и допълни „Идеята и основна цел на Областна администрация – Габрово, първата електронна област в България, е това преброяване да максимална степен да бъде извършено по интернет, каквато опция предлага НСИ. Условията това да се случи са от 00.00 часа на 1 февруари до 24.00 часа на 9 февруари 2011, като до момента областна администрация е разпратила кореспондентни писма до всички структури на държавно управление на територията на габровска област с настоятелна молба всички техни служители да се преброят електронно и да преброят своите близки и роднини.”

Припомняме, че освен изпратените писма по време на кампанията „Да се преброим електронно” беше организирана среща с помощта на Инспекторат по образование, на която бяха уведомени директорите, от които се изисква освен учителския състав да се преброи електронно, да бъде направено обявление в часа на класния ръководител към всички ученици.

„Чрез електронното преброяване освен показвайки на Европа нивото на грамотност и приемане на новите технологии, Българското правителство ще спести значителни средства, които биха могли да бъдат насочени към други полезни социални дейности.Оптимист съм по повод качеството на тази толкова  важна кампания за нас!” завърши Областният управител Мариян Костадинов.

Работна среща в Ямбол

Работна среща на тема „Ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз за социално и икономическо развитие на областите в България” се състоя в Ямбол по инициатива на областния управител Таня Димитрова

Работна среща на тема „Ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз за социално и икономическо развитие на областите в България” се състоя в Ямбол по инициатива на областния управител Таня Димитрова. В срещата в петък, чийто домакин бе Областна администрация – Ямбол, участие взеха Томислав Дончев – министър по управление на средствата от ЕС, Румяна Бъчварова – началник на кабинета на министър-председателя, Росен Желязков – главен секретар на Министерски съвет, Екатерина Захариева – заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и областните управители на България. Те се събраха за пръв път в подобен формат, за да дискутират възможностите, които Европейския съюз предоставя на областните управители за провеждане на ефективна и успешна регионална политика.

 

Обсъдени бяха темите за Оперативните програми, по които Областните администрации могат да кандидатстват, финансови аспекти свързани с тях, новости и предстоящи промени в правилата за кандидатстване, други източници на финансиране - общоевропейски програми и други донори на дейности в обхвата на правомощията на областните управители, като енергийна ефективност, стратегическо планиране, подпомагане развитието на приоритетни икономически сектори и инфраструктура. Представена бе и Визията за следващия програмен период (Европа 2020) и приоритетите в развитието на регионите и в управлението на средствата от ЕС.

 

На пресконференция пред медиите министър Дончев коментира, че най-важната задача, която си поставя, е опростяването на правилата за кандидатстване по Оперативните програми и увеличаване на одобрените по тях проекти. Според него факторите, от които зависи това, са политическа воля, ясни правила, наличие на административен капацитет, прозрачност и лидерство.
Още статии...