РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният управител номинира проф. Минчо Минчев

Областният управител изпрати до Министър Вежди Рашидов номинацията си за държавната награда  ″Св. Паисий Хилендарски″ 2010 г.

През изминалата седмица областният управител Мариян Костадинов изпрати до министърът на културата Вежди Рашидов мотивирано предложение за отличаване с престижната награда ″Св. Паисий Хилендарски″ на виртуоза Минчо Минчев.

Във връзка с искане на Министерството на културата, Мариян Костадинов изпрати покана да всички общини в региона да представят в областната  администрация свои кандидатури за годишната награда – такива бяха получени от Габрово, Дряново и Трявна.   Предложенията са изпратени до министър Рашидов като областният управител, възползвайки се от разпоредбите на Постановление 149/28 юли 2000г.  на Министерски съвет,  подкрепи кандидатурата на община Габрово и лично номинира проф. Минчо Минчев.

″Номинацията ми е знак на признателност за неговия юбилей и затова, че е една от емблемите на Габрово. Смятам, че неговите заслуги за българската култура и традиции са неоспорими. Името на проф. Минчо Минчев е познато в музикалните среди и сред почитателите на класическата музика в цял свят, за което нашата държава му дължи искрено признание и уважение. Искрено се надявам нашият съгражданин да стане почетен носител на една от най-престижните награди  за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения свързани с българската история и традиции″ каза Мариян Костадинов.

Областният управител изпрати Доклад до Министерството на вътрешните работи

Областният управител изпрати Доклад до Министерството на вътрешните работи

Във връзка със Заповед на Министъра на вътрешните работи – г-н Цветан  Цветанов  и проведеното в понеделник заседание на областния щаб за координация при СНАВР Областният управител Мариян Костадинов изпрати доклад до Министерството на вътрешните работи за резултатите от подготовката на териториалните звена и ведомства от област Габрово за работа при зимни условия за сезон 2010-2011 година. След изнесената информация на заседанието стана ясно, че в четирите общини от област Габрово са открити процедури за възлагане на снегопочистването и опесъчяването на общинските пътища. В общините Дряново и Трявна са сключени договори с избраните фирми. Извършена е проверка на снегопочистващата техника. В община Габрово и община Севлиево са обявени резултатите и в момента тече срок за обжалване.

В доклада си до министерството Костадинов изказва безпокойството си относно  зимното подържане на републиканската пътна мрежа в община Севлиево, тъй като за извършването на тази дейност има сключен договор с ф-ма „Пътстрой”ЕАД – Ловеч, който изтича на 09.12.2010г., а до този момент няма отговор от фирмата относно направеното предложение за продължаване на дейността по снегопочистването.

С оглед цялостната подготовка за нормални условия за живот и работа през зимния сезон Областния щаб направи  анализ на резултатите от организирането на СНАВР при възникналите бедствени ситуации за изминалата зима.

Актуализирани са щабовете за координиране на спасителните и неотложни аварийно – възстановителни работи при усложнена зимна обстановка на територията на областта. Създадена е организация за надеждно свеждане на информацията за евентуално предстоящо усложняване на метеорологичната обстановка и набиране на актуална информация за обстановката на територията на областта, своевременното и обобщаване и анализиране.

Актуализирани са и приети нови планове за работа през зимния сезон и при усложнена зимна обстановка на териториалните структури на министерствата и ведомствата, както следва:

-                     В ОД на МВР - гр. Габрово  е изготвен и утвърден „ПЛАН  за въвеждане варианти за временна организация на движението при влошени метеорологични условия по първокласната пътна мрежа на територията на област Габрово през зимния период на 2010 - 2011 година.

-          Утвърден е от Областен управител на област Габрово „ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за зимно поддържане на пътната мрежа в областно пътно управление Габрово сезон 2010/2011 год.”. Същият е изготвен на основание на действащата „Инструкция за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа” и е съобразен с конкретната обстановка на територията на област Габрово.

-                     Утвърдена и приведена в изпълнение „ПРОГРАМА за привеждане в готовност обектовите аварийни екипи за изпълнение на неотложни аварийно – възстановителни работи в зимни условия във „В и К” ООД - Габрово през периода 2010-2011 година”.

-                     Електропреносните и електроразпределителните дружества в област Габрово, са готови за работа и преодоляване на възникнали усложнения през зимния период. Във връзка с подготовката за предстоящият зимен сезон, се  изпълняват предварително планирани и утвърдени ремонт и профилактика на мрежата.

-                     В област Габрово е обезпечено кадрово, материално и финансово здравното и медицинско осигуряване на населението при тежка зимна обстановка. Изготвени и утвърдени са планове за действие при усложнена зимна обстановка през сезон 2010-1011 г. на РЦЗ, РИОКОЗ, ЦСМП. Актуализиран е (към 30.09.2010г.)  списъка с имена, адреси и седмичния график на болните подлежащи на хемодиализа, като дейността по транспортирането е възложена на ЕТ”М-ТРАНС – Даниела Манева”. Лечебните заведения  имат готовност за разширяване на легловия фонд при влошаване на епидемиологичната обстановка.

-                     Във всички училища от областта са разработени и представени в РИО – Габрово планове за действия през зимния сезон 2010/2011г. с цел осигуряване на нормален учебен процес. Извършена е проверка на единадесет училища, притежаващи ученически транспорт. Автобусите са технически изправни и годни за експлоатация при зимни условия. В училищата няма проблеми с осигуряването на горива за отопление в началото на зимния сезон. Във всички училища има осигурено присъствие на медицинско лице по определен график.

-                     В срок до 05.11.2010г. ще бъде организирано провеждането на есенен технически преглед на хидротехническите съоръжения и състоянието на речните корите след тях. Възложено е поддържане на ретензиращи обеми на всички водни обекти.

Прецизирана е организацията за аварийна готовност на екипите на “Севлиевогаз 2000” АД.

Заседание на Областен щаб за координация при СНАВР

Заседание на Областен щаб за координация при СНАВР

 

Днес, 25.10.2010 г.,  от 13.00 часа в заседателната зала на областната администрация ще се проведе заседание на Областния  щаб за координация при СНАВР във връзка с готовността за нормални условия за работа и живот при зимни условия.

Заседанието ще премине при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за готовността на общинските администрации за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия.

Докладват:  Кметовете на общини Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна;

 

2. Доклад на ведомства и дружества за готовност за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия.

Докладват:     -    ВНД Началник  на ОУ “Гражданска защита” –  Габрово;

-          Директор на ОД на МВР – Габрово;

-          Началник на ПБС при ОД на МВР – Габрово;

-          Директор  на ОПУ – Габрово;

-          Ръководител на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – мрежови експлоатационен под район Габрово;

-          Управител на Е.ОН България-регионален център Габрово;

-          Управител на  “В и К” ООД – Габрово;

-          Директор на РИОКОЗ – Габрово;

-          Директор на РЦЗ – Габрово;

-          Директор на ЦСМП – Габрово;

-          Директор на РВМС – Габрово;

-          Началник на РИО на МОМН.

3. Разни.

покана за пресконференция

ПОКАНА

Уважаеми журналисти,

Утре, 22 октомври 2010 г., от 9.30 часа в заседателната зала на Областната администрация 
Областният управител и Началникът на политическия кабинет на Министър Плевналиев ще
дадат пресконференция по повод работните срещи, които в момента се
провеждат за оказване на логистична подкрепа на АПИ по подготовката на
проект ,,Изграждане на път III-5004, обход на град Габрово от км. 0+000
до км. 31+ 000 и ,,Изграждане на пътен тунел ,,Шипка'' в Шипченския
проход’’ .

Ще Ви очакваме!

Информационен ден

продължава>

Още статии...