РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Акт за създаване:

Чл.9, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта

 

Правилник/правила за работа:

Правилник за устройството и дейността на Постоянната комисия по заетост
към Областния съвет за развитие – Габрово
Приет с Решение
№ 2 на 21.05.2002г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Пенева – заместник областен управител

СЕКРЕТАР:
Десислава Гълъбова – главен експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:
1. Климент Кунев – Община Габрово, заместник-кмет
2. Деница Вачкова – Община Дряново, заместник-кмет
3. Красимира Йорданова – Община Севлиево, заместник-кмет
4. Представител на Община Трявна
5. Лена Енева – Дирекция "Бюро по труда", директор
6. Нели Баракова – Регионална дирекция "Социално подпомагане", директор
7. Катя Колева – Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Габрово, директор
8. Георги Цветков – началник на отдел „Статистически изследвания – Габрово“
9. Галина Михнева – ГТПП, изпълнителен директор
10. Пламен Ацаров – ИСА (Стопанска камара), заместник-председател
11. Светла Начева – СРС на КТ "Подкрепа", председател
12. Румяна Илиева-Стефанова – РС на КНСБ, председател
13. Магдалена Василева – Общинско училищно настоятелство, председател на УС

Основание за създаване:
Чл.9, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта

Съставът на комисията е актуализиран със Заповед № ОСК-07-01-100 от 31.05.2017 г.

 

 

Протоколи 2013 г.

Протоколи 2014 г.

Протоколи 2015 г.

Протоколи 2016 г.


Протокол 79 от 05.01.2017 г.

Протокол 80 от 15.02.2017 г.

Протокол 81 от 28.03.2017 г.

Протокол 82 от 24.04.2017 г.