РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Г Р А Ф И К за заснемане на имотите попадащи в териториите по §4 в землищата на с.Борики и с.Боженц

Г Р А Ф И К

за заснемане на имотите попадащи в териториите по §4 в землищата на

 

с.Борики и с.Боженците, общ.Габрово

 

 

Дата, час

 

Местност

 

Сборен пункт

04.04.2011г.

понеделник 10.00 ч

 

 

Масив №14, имот №33, местност „Поп стоево” с.Борики, общ.Габрово

 

на местността

05.04.2011г.

вторник 10.00 ч

 

 

Масив №14, имот №33, местност „Поп стоево” с.Борики, общ.Габрово

 

на местността

06.04.2011г.

сряда 10.00 ч

 

 

Масив №14, имот №33, местност „Поп стоево” с.Борики, общ.Габрово

 

на местността

07.04.2011г.

четвъртък 10.00 ч

 

 

Масив №14, имот №33, местност „Поп стоево” с.Борики, общ.Габрово

 

на местността

08.04.2011г.

петък 10.00 ч

 

 

Масив №16, имоти №:6, 8 и 13, местност „Вехтата къща” с.Боженците, общ.Габрово

 

на местността

 

 

март 2011г.                                                                           Изработил: Румяна Г.Ноева

В.Търново                                                                                     „ГЕОКАРТПРОЕКТ” ООД