РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Приключи третата национална транспортна среща

Започна изработването на “Интегриран национален план за управление на транспорта в България”

Трета национална среща за транспортните проблеми в България се проведе днес в община Габрово. В нея участваха  представители от Европейската банка за развитие и възстановяване, Министерството на транспорта, областни управители от цялата страна и кметове на населени места.

Кметът на Габрово Николай Сираков откри форума и каза, че ако искаме да решим проблемите на Габрово, трябва да участваме в решаването и на тези от национално ниво, което се отнася до всички общини и области у нас. Областният управител се обърна към всички участници в срещата за повече оптимизъм, защото „много са проблемите пред които сме изправени, но имаме необходимия кворум и можем да успеем” каза още Костадинов. Разгорещена дискусия се оформи около инфраструктурата в България, която си е „едно сериозно предизвикателство” по думите на Стефка Славова от ЕБРВ.

На срещата бяха представени проекти и добри практики за справяне с транспортни проблеми от Европейската банка за развитие. Агенцията за транспортни проучвания представи анкетна карта, анализът на която ще помогне за изготвянето на “Интегриран национален план за управление на транспорта в България”. Тя съдържа 20 въпроса, разпределени в 4 направления и има за цел да се определят отделните транспортни проблеми по региони и да се актуализира „Картата на транспортните проблеми”, да събере данни за конкретни проблеми и да използва предоставената информация за планиране на приоритетните проекти по оперативните програми за следващия програмен период. Областните управители ще имат задачата да разпространят анкетната карта до всички общински администрации в техния регион, след което на заседания на Областните транспортни комисии да бъдат попълнени и обобщени получените данни. Срокът за изпълнение, който си поставиха участниците е краят на февруари 2011 г.  Молбата на всички областни управители ще бъде всеки, който има отношение към анкетата да се отнесе достатъчно задълбочено и сериозно, за да може да се начертае колкото е възможно по-пълна и ясна картина на транспортната карта в България.