РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

съобщения

Обявeн е конкурс за финансиране на проекти на тема “Осигуряване на достъпна среда и адаптиране...

Агенция за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема “Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни  обекти с международно, национално и регионално значение”.

 

Основната цел на проектите е да се осигури достъп до и възможност за активно използване на културни, археологически, исторически и спортни обекти от хора с увреждания, имащи специфични потребности при пространственото си придвижване.

продължава>

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,, ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ” - за училища

МОСВ и ПУДООС откриват

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,, ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ”

на тема:

„ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” 

 

Участници в конкурса могат да бъдат  училища, детски градини и НПО.

За  реализиране  на  всеки от  класираните  проекти ще бъдат предоставени средства в размер до

5 000 лв. за училища и детски градини и до 3 000 лв. за НПО.

продължава>

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,, ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ” - за общини и кметства

МОСВ и ПУДООС откриват

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,, ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ”

на тема:

„ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” 

 

Участници в конкурса могат да бъдат общини  и кметства от цялата страна.

За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева.

продължава>