РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Бойко Борисов: България е от малкото страни, на които в края на годината Брюксел възстанови абсолютно всички средства, вложени в проекти

За информация: 02/940 25 84

 

 „Европейската комисия беше много коректна към България и в края на годината страната ни е от малкото, на които бяха изплатени абсолютно всички финансови средства.“ Това каза министър-председателят Бойко Борисов при представянето на годишния напредък по оперативните програми, финансирани чрез Структурните и Кохезионния фонд на ЕС за изминалата 2012 г. Премиерът поздрави министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, експертите от Министерство на финансите и кметовете за усърдната им работа, довела до добрите резултати. „Брюксел нареди страната ни сред държавите в ЕС с най-нисък процент грешки. Това означава, че нашата администрация е много стриктна и строга към изпълнението на проектите и налага тежки корекции. Затова България получава финансиране“, отбеляза г-н Борисов. Със задоволство министър-председателят заяви, че административният капацитет във всички министерства, където има оперативни програми, е много голям и затова резултатите са добри. Министър-председателят изрази надежда, че процентът на усвояване на средствата по европейските програми през 2013 г. ще достигне 70%. По думите му, обаче, темповете на работа не трябва да намаляват, дори след провеждането на изборите през тази година.

 

продължава>

През следващия програмен период ще се работи и по оперативна програма за наука и образование

Към списъка с оперативни програми, които правителството ще разработва за следващия програмен период 2014-2020 г., кабинетът реши да бъде включена още една – за наука и образование за интелигентен растеж. Водещо ведомство по нея ще бъде Министерството на образованието, младежта и науката.

продължава>

Утвърдено е споразумението за трансгранично изпълнение на санкции, наложени за пътни нарушения

Правителството утвърди подписаното през октомври м. г. споразумение относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

продължава>

Одобрени са резултатите от три Съвета на ЕС

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанията на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, по транспорт, телекомуникации и енергетика (част „Енергетика”) и по икономически и финансови въпроси на Европейския съюз, които се проведоха съответно на 26-27 ноември, на 3 декември и на 12 декември 2012 г. в Брюксел.

продължава>

Засилваме сътрудничество със САЩ в борбата срещу укриване на данъци

Министерският съвет одобри проект на междуправителствено споразумение на България и САЩ за насърчаване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

FATCA е американското законодателство, което дава възможност на данъчните власти на САЩ (IRS) да се борят срещу трансграничното укриване на данъци от американски лица чрез използването на офшорни сметки и финансови активи, разположени в чужбина. Предвижда се тази цел да бъде постигната с изграждането на глобална система за автоматичен обмен на информация. Тя задължава чуждестранните финансови институции да информират IRS за всички сметки на американски данъкоплатци или на чуждестранни дружества, които са собственост на американски данъкоплатци. Документът влиза в сила в САЩ от началото на тази година.

Моделът на споразумението е еднакъв за всички държави-членки на Европейския съюз. Сключените споразумения за избягване на двойното данъчно облагане са правно основание за подписването на FATCA-споразумението, което само детайлизира информацията и начините на нейния обмен.

Влизането в сила на FATCA-споразумението ще допринесе значително за международната банкова и данъчна прозрачност, както и за ефективната борба с укриването на данъци и отклоняването от данъчно облагане.

Още статии...