РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Учениците в девети и десети клас ще получават подготовка, свързана с отбраната на страната

Правителството одобри наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища. Изискването за наредбата е на Закона за отбраната и въоръжените сили и на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Основание за издаването й е и необходимостта младите хора да притежават познания и да придобият умения, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност. Обучението се налага и от факта, че през 2007 г. беше отменена задължителната наборна военна служба.

Учениците от девети и десети клас в средните училища ще преминават задължителна подготовка в рамките на по пет учебни часа от определените в учебните планове часове на класа. Те ще се провеждат съвместно от класния ръководител и военнослужещ, определен със заповед на министъра на отбраната, цивилен служител от териториалните структури на Централното военно окръжие или цивилно лице въз основа на сключен граждански договор.

продължава>

Приет е Планът за действие за 2013 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството одобри доклад за изпълнението на Плана за действие за 2012 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, и прие Плана за действие за 2013 г.

Планът се отчита всеки месец пред Съвета по европейски въпроси и е основна превантивна мярка за избягване на процедури за нарушение по Договора за функционирането на ЕС.

Към 31 декември от всички заложени в Плана 221 мерки са изпълнени 178, 43 не са изпълнени в срок. Това е 81% изпълнение на мерките. Неизпълнените мерки са прехвърлени в Плана за действие за 2013 г.

продължава>

Улеснява се работата на бизнеса в областта на информационните технологии

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме проект на закон за изменение на Закона за електронното управление. Предложените промени са свързани с облекчаването на бизнеса в областта на информационните технологии и с улесняването на процесите по внедряването на административните информационни системи и електронното управление в България.

Промените предвиждат да отпадне режимът на сертифициране на съответствието на административните информационни системи и приложенията за визуализация и редактиране с изискванията на закона, за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

продължава>

Ръководството на „Набуко газ пайплайн интернешънъл” благодари на премиера Бойко Борисов за силната му подкрепа за реализацията на проекта

Главният изпълнителен директор на „Набуко газ пайплайн интернешънъл” г-н Райнхард Мичек и главният финансов директор на компанията г-н Франк Зиберт благодариха на министър – председателя г-н Бойко Борисов за силната му подкрепа за проекта НАБУКО и „за отличната организация на заседанието на Политическия комитет, за реализацията на газопровода,” в София.

„Енергийната политика и производството на и търговията с енергия са тясно свързани, като силната ангажираност на България дава пример за поемането на отговорности в този важен трансграничен трасиращ пътя проект”, се казва в писмото до българския правителствен ръководител.

В поздравлението се казва още, че подкрепата на премиера за организирането на заседанието на Комитета и за проекта като цяло е „безценна”. „Убедени сме, че определеният от Вас срок ще мобилизира всички участващи в НАБУКО страни и очакваме успешното ни сътрудничество с Вас да продължи в пътя ни към нашата обща цел – диверсификация на енергийните доставки за Европа”, казват в заключение г-н Мичек и г-н Зиберт.

Премиерът Бойко Борисов: Готови сме, в средата на годината, да започнем строителството на „Набуко” на територията на България

България е един от „моторите” „Набуко” да се случи и сме готови в средата на тази година да започнем строителството на 424 километра от газопровода на територията на страната ни.”

Това каза министър – председателят Бойко Борисов в приветствието си към участниците в първата, за тази година, среща на Комитет Набуко.

продължава>

Още статии...