РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Министър Томислав Дончев ще представи в парламента напредъка при управлението на средствата от ЕС

 

Министър Томислав Дончев ще представи в парламента напредъка при управлението на средствата от ЕС през 2010 г.

На 12 януари 2010 г., сряда, от 14.30 ч. министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще представи пред депутатите от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание отчет за работата си през миналата година и напредъка при управлението на средствата от ЕС през 2010 г.

Осигурено е зърното до новата реколта

Осигурено е зърното до новата реколта

 

По данни на Националната служба по зърното и фуражите, които се базират на информации от Агенция Митници и Национална агенция по приходите, количеството налична пшеница към момента е 1 583 000 тона. Заявки за износ от страната към момента няма и като се има предвид темпът на потребление в страната за производство на брашна и фуражи, то количеството налична пшеница ще бъде достатъчна до нова реколта, твърдят от службата.

За периода 01.07 - 31.12.2010 г., общото потребление в страната е било 1 032 000 тона, като от тях 280 000 тона са били предназначени за посевен материал, 461 000 тона - за производството на брашно и 291 000 тона - за фуражи. Износът до момента възлиза на 1 586 430 тона пшеница, което е с 45 на сто повече от предходната година. От тези количества за ЕС са изпратени 1 098 733 тона, а за трети страни – 487 697 тона. До нова реколта съгласно прогнозният зърнен баланс, необходимото останало количество пшеница за потребление в страната е 897 000 тона, от които 550 000 тона ще са необходими за брашна и 347 000 тона - за фуражи, уточняват от Националната служба по зърното и фуражите.

 

Министерство на земеделието и храните припомня, че още миналото лято при коментарите за обезпечаването на зърнения баланс, изпрати запитване до Европейската комисия дали страната може да забрани износа на жито. Отговорът на Брюксел беше, че ако страната предприеме такива мерки, ще бъде санкционирана за ограничаване на свободния пазар и че при нужда винаги може да внесе необходимите й количества от европейския пазар.

Заместник-министър Георги Костов представи принципните насоки за подзаконовата нормативна уредба по

Заместник-министър Георги Костов представи принципните насоки за подзаконовата нормативна уредба по новия проектозакон за горите

Семинар за представяне на принципните насоки за подзаконова нормативна уредба  в съответствие с новия проектозакон за горите, откри днес в София заместник-министърът на земеделието и храните доц. Д-р Георги Костов.

Министерство на земеделието и храните беше домакин на втория семинар за представяне на основните дейности по Проекта в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор IDF №TF 096228, финансиран от Фонда за институционално развитие на Световната банка. Събитието се проведе под мотото „Нека заедно през новата година посеем добрите идеи за предстоящата реформа в горския сектор”. Водещи международни и национални експерти и консултанти по проекта представиха принципните насоки за подзаконова нормативна уредба в съответствие с новия проектозакон за горите. На работната среща присъстваха представители на всички заинтересовани страни, като сред присъстващите бяха представители на Съюза на горскотърговските фирми в България, Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Национално сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец”, Асоциация на преработвателите на дървесина, Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България „Булпрофор”, Камара на независимите оценители, народни представители от Комисията по земеделие и гори Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Българска фондация „Биоразнообразие”, WWF, СНЦ „Зелени Балкани”, профсъюзни организации от сектора, неправителствени екологични организации, представители на държавната горска администрация и Световната банка.

Представените предложения и препоръки за подзаконови актове и модели, съответстващи с проекта за нов закон за горите, са резултат от обстойни анализи на съществуващото национално, европейско и международно законодателство и горскостопански практики, както и от множество срещи със заинтересованите страни.

В края на миналата година в рамките на проекта се проведе първия въвеждащ семинар, който постави началото на по-открит диалог между екипите от консултанти и другите заинтересовани страни. Бяха представени основните цели, които си поставя реформата в горския сектор, както и ключовите направления по проекта, в това число дейностите „Подпомагане формирането на държавните структури” и „Международен анализ на предложенията за правни изменения” и „Институционален съвет”. След представянето на предложенията на екипите от консултанти се състоя дискусия, на която открито бяха поставени и изяснени водещи въпроси, свързани с предстоящата реформа.

Министър Найденов ще поиска обезщетения от ЕК за шапа и за преработвателите

Министър Найденов ще поиска обезщетения

от ЕК за шапа и за преработвателите

 

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов информира представителите на бизнеса и браншови организации за ситуацията в страната относно предприетите мерки срещу заболяването шап. Министърът обясни, че с решение на ЕК е наложена забрана за движение на животни и храни от животински произход от областите Бургас, Ямбол, Шумен, Варна и Сливен. Страната ни е решила да наложи такава забрана и за областите Хасково и Кърджали, тъй като те граничат с Турция. Днес са унищожени всичките около 500 животни в село Кости, след като 36 проби от взетите 1 600 при домашни животни дадоха положителен резултат за заболяването. Той подчерта, че заболяването е хванато още в инкубационния период, който трае от 2 дни до 2 седмици. Министърът увери, че всички животновъди ще бъдат обезщетени на 100 % не само за животните си, но и за бъдещата продукция. Съгласно Решение на ЕК при такива ситуации обезщетенията се поемат на 60%, но министърът съобщи, че страната ни ще поиска 100% от ЕК. Той информира, че е получил уверението на еврокомисаря по здравеопазване Джон Дали, че ще подкрепи страната ни за пълно обезщетение, тъй като сме предприели бързи и адекватни мерки. Обезщетенията ще бъдат по пазарни цени. За една крава собственикът може да получи 1000 лв. обезщетение плюс 900 лв. за пропуснатите загуби от добив на мляко за трите месеца карантина, в които жителите на селото няма да могат да отглеждат животни. Унищожаването на животните е тежък акт за животновъдите от село Кости, посочи министърът, но е единственият сигурен начин да бъде пресечено заболяването в страната.

Министърът каза, че държавата ще поиска от ЕК обезщетение на загубите и за предприятията, които се намират във затворените области, които са 62 млекопреработвателни и 92 месопреработвателни. Той подчерта, че разбира притеснението на месо и млекопреработвателите от забранените региони, но това е единствения сигурен начин да не бъде затворена цялата страна. Той информира, че в първия вариант на решението на ЕК за ограниченията в петте области, близки до огнището, е имало предложение да се наложи тотална забрана за по-дълъг период. Министър Найденов съобщи, че вследствие на огнища на шап във Великобритания през 2001 г. са унищожени всички животни на острова, което е струвало над 10 млрд. паунда на страната.

Министърът призова бизнеса за разбиране относно предприетите мерки от българските власти. На кризисния щаб присъстваха представители на браншовите организации на животновъдите, млекопреработвателите, месопреработвателите, свиневъдите.