РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Възможности и предизвикателства за бизнеса в Габровския регион

На 19 ноември от 9,30 ч. в библиотеката на Технически университет – Габрово ще се проведе форум на тема: „Възможности и предизвикателства за бизнеса в Габровския регион”.  Събитието е част от инициативата на ECONOMY.BG и JOBS.BG да бъдат идентифицирани конкурентни предимства на ключови региони в България и потенциалните възможности за развитие на успешен бизнес в тях.

Във форума ще вземат участие:

Томислав Дончев - министър по управление на средствата от ЕС
Мариян Костадинов - областен управител на Област Габрово
Таня Христова - кмет на град Габрово
Камелия Лозанова - изп. директор на Агенцията по заетостта
Катя Колева - народен представител, член на Комисията по труда и социалната политика
Галина Михнева - изп. директор на Габровската търговско-промишлена палата
Георги Стоев – икономист, „Индъстри Уотч”
Петър Ганев – икономист, Институт за пазарна икономика

В дискусионните панели ще участват още мениджъри на компании, които инвестират и създават работни места в Габровския регион.

Събитието е без такса участие, достъпът е с предварителна регистрация на е-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. (Ани Димитрова - Director Corporate Communications, JOBS.BG)

 

 

Заседание на областния съвет по образование

На 6 ноември Областният съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт ще проведе заседание, на което ще бъде докладвана информация от РЕО – Габрово , относно началото на учебната година и изпълнението на държавния план - прием за настоящата учебна година. Ще бъдат обсъдени още и предложения на общинските администрации за промяна в мрежата от професионални училища, както и готовността за осигуряване на нормален учебен процес.

В сътава на съвета участват ръководители на териториялните администрации към органите на изпълнителната власт, кметовете на общините, представители на културни и научни институции, сдружения на работодателите на територията на габровска област, както и ректорът на Техническия университет.

Осигурени са нормални условия за работа и живот при зимни условия

Със Заповед на Областния управител е организирана подготовката на общините, ведомствата и дружествата от Габровска област за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия

 

        На заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Габрово кметовете на общините и ръководствата на териториалните структури на министерства и ведомства намиращи се на територията на област Габрово докладваха за готовността за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия.

Сформирани са оперативни щабове за управление на неотложните аварийно - възстановителни работи при усложнена зимна обстановка за периода от 01.11.2012г. до 31.03.2013 г.

Създадена е организация съвместно с областната и общинските администрации за своевременно информиране и обсъждане на възникналите проблеми при усложнена зимна обстановка.От ОПУ-Габрово е изготвен план за зимно подържане за сезон 2012-2013г., който е одобрен от сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Габрово и ОУ”ПБЗН” – Габрово и предстои утвърждаването му в АПИ – София.

Тревожно обаче остава състоянието на два участъка: път III-4404 „Габрово-Дебел дял” от разклона за почивна станция Люляците – до началото на с.Дебел дял., където независимо от положените през годината усилия за укрепване на отделни пропаднали участъци, състоянието му е лошо. Другия проблемен участък е ул.”Лясков дял” – гр.Трявна, където свлачищния процес обхванал този участък създава реална опасност от прекъсване на ЖП линия №4 „Русе – Подкова”. За този участък има изпратени необходимите документи до „Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане” към МС, за отпускане на финансови средства в размер на 20 384, 30 лв.

Електропресносните, електроразпределителните и топлофикационни дружества, както и фирмите за доставка на природен газ, имат готовност за работа и преодоляване на възникнали усложнения през зимни период.

Чрез РИО на МОМН и отдели „Образование” на общинските администрации е създадена организация за нормални условия на учебния процес в зимния период, включително отопление, транспорт, медицинско осигуряване, превенция за грипни епидемии и снегопочистване на прилежащите към учебните заведения райони.

Всички лечебни заведения декларират готовност за работа през зимния период 2012-2013г. Същите имат актуализирани и утвърдени планове за дейсвие при усложнена зимна обстановка. Заведенията имат готовност, да се разкрият допълнителни легла, при влошаване на епидемиологичната обстановка. Осигурен е резерв от медикаменти. Актуализиран е списъка на пациентите на хемодиализа от област Габрово с техните адреси и телефони – общо 62 човека.

ЦСМП-Габрово е обезпечен кадрово, материално и финасово. Няма затруднения с доставките на горива за автомобилите, медикаменти и медицински консумативи.

В четирите общини (Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново) са сключени договори за зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в областта през зимния сезон 2011-2012 г.

Фирмите – изпълнители са изготвили оперативни планове за снегопочистването, които са утвърдени от общините. Доставени са определени количества инертни материали, пясък и сол, необходими за началото на зимния период. Снабдяването с допълнителни количества материали ще се извършва периодично в зависимост от необходимостта. Извършва се контрол за осигуряване на горива, запаси от инертни материали и сол в установените обеми.

 

Заместник-минитър Валентина Симеонова на работно посещение в Габрово

Заместник-минитърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова и заместник-председатела на ДАЗД Дарина Янкова ще участват утре в работна среща по въпроси заложени в националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”.

На срещата ще бъдат представени дейностите по проектите от Плана за действие в областта.

В дискусията ще се включат координаторите и екипи на местно ниво, назначени за реализирането на проектите, представители на местните власти и структури по въпросите за деинституционализацията.

Работната среща е от 14.00 часа в заседателната зала на Областната администрация.

Покана

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя на откриване на изложба на училищен комплекс „Виделина” - с. Сейдол, област Разград.

„Традиции и съвремие” представя усилията на един будител в днешно време, който съхранява традициите и чрез своите умения ги предава на поколенията.

Експозицията е своебразно начало на инициативата на Областна администрация - Габрово, която цели да представи многообразието на регионите в България чрез техния характерен бит и култура.

Официалното откриване е на 1 ноември 2012 г. от 10,30 ч., в Националния музей на образованието.

От 18.30 часа в Дом на културата „Емануил Манолов” за първи път представителният капански ансамбъл ще изнесе концерт пред габровска публика.

 Ще се радваме на Вашето присъствие!

 

Мариян Костадинов

Областен управител

 

Още статии...