РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Стартират „Ученически практики” в реална работна среда

Министерството на образованието, младежта и науката е бенефициент по проектите BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики и BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирани от Европейския социален фонд.

Проектите дават възможност на бизнес организации и публичната администрация да изградят работещи партньорства с образователни институции, като привлекат за практики в реална работна среда студенти и ученици от системата на професионалното образование. Като работодатели имат право да се включат всички стопански и нестопански дружества, държавна и общинска администрация, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица.

Регистрацията на работодатели вече е започнала. Всички организации могат да се регистрират чрез уеб системата на проекта на адрес http://praktiki.mon.bg. По-късно те ще могат да обявяват свободни позиции и да подберат подходящите според тях студенти и ученици.

Инж. Лазар Лазаров: „На този етап не се работи по други проекти за тунели освен под Шипка”

„На този етап не се работи по други проекти за тунели освен под Шипка” – това заяви председателят на Пътната агенция инж. Лазар Лазаров в интервю за в. Строител.

„Тунелът под Шипка остава за изпълнение през следващия програмен период, като той се води пети етап на проекта за изграждане на обход на Габрово. За първите 4 етапа от обекта има проект, който очаква одобрението на управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт”. Пътната агенция има готовност веднага след получаване на отговор да започне процедура за избор на изпълнител. За работа на тунела сега няма да има средства, затова по него ще се работи след 2014 година. Очаква се стойността му да е между 120-150 млн.евро.” – обясни председателят на АПИ, относно напредъка по проекта за тунел под Шипка

На въпрос за коментара му по повод изграждането на други тунели и на други проходи като Петрохан, инж. Лазаров обясни, че специално идеята за тунел под Петрохан съществува от много години. Според него такова съоръжение трябва да има на всеки проход, защото по този начин се намалява преминаването през планинските вериги. „В съвременния свят никъде не се насочва движението по пътищата на височина 1500-2000 или повече метри”- коментира инж.Лазаров и изтъква като една от основни причини за това трудното поддържането на проходите през зимния период и допълва, че чисто икономически понякога е по-изгодно изграждането на тунел, отколкото поддържането на път на голяма височина, но на този етап не се работи по други проекти за тунели освен под Шипка.

До 15 ноември Комисия ще обследва язовирите

Утре заседава комисия, назначена със Заповед на областния управител, във връзка с извършване на обследване на потенциално опасните язовири на територията на област с Габрово. Обследването включва оглед на техническото състояние на язовирните стени, прилежащите им съоръжения, както и участъка до 500 м. под язовирната стена. Комисията включва: заместник-областния управител Неделчо Търкаланов – председател; директора на дирекция АПОФУС Николай Петров – зам.председател и членове представители на: предприятие „Язовири и каскади”, ОУ ПБЗН – Габрово, Областна администрация – Габрово, Басейнова дирекция „Дунавски район”-Плевен, на общината, на чиято територия се намира обследваният язовир, както и собственикът/ползвателят на язовира.

Заседанието ще се проведе на 3 октомври от 10 часа в заседателната зала на Областна администрация, по време на което ще бъде изготвен график за обследванията.

30 работни места по проект „Нов избор – развитие и реализация” в Областна администрация – Габрово

Областна администрация – Габрово разкри 30 работни места по проект „Нов избор – развитие и реализация”, схема „Развитие” по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта на проекта е обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” с цел последващото им наемане на работа. Целевата група са безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда, като приоритетно се включват лица, освободени от работа след първи ноември 2008г., вследствие на преструктуриране или закриване на предприятия, намаляване обема от работа или закриване на част от производството, безработни лица над 50-годишна възраст, безработни младежи до 29г. и продължително безработни лица.

Назначените лица са завършили успешно квалификационни курсове за професионално обучение по специалностите „Озеленяване и цветарство” и „Основни и довършителни работи в строителството”. 18 от тях са изпратени в 9 държавни училища в областта, след предварителна заявка от директорите им, останалите 12 - работят в сгради, стопанисвани от Областна администрация.

Наети са за срок от една година при пълен работен ден.

Мариян Костадинов ще вземе участие в работна среща на областните управители

Областният управител на Габрово Мариян Костадинов ще вземе участие в работна среща на областните управители, която ще се проведе на 28 и 29 септември в град Варна.

В рамките на срещата Областните управители от страната ще обсъдят приоритети и дейности по ОП „Регионално развитие" за периода 2014-2020 г. и механизмът за актуализация на областните стратегии за развитие за предстоящия програмен период. Заедно с представители на регионалното министерство ще бъде разгледана и темата за Приложение на Наредба № 5/25.12.2006 г., касаеща техническите паспорти на строежите, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Във втората част на форума главният секретар на Министерски съвет Росен Желязков и началникът на политическия кабинет на министър-председателя Румяна Бъчварова ще представят текущите и дългосрочи задачи на Министерския съвет на Република България.

Още статии...