РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Премиерът Бойко Борисов ще посети Габрово и Севлиево

На 22 януари 2013г. (вторник), министър-председателят Бойко Борисов  заедно с министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, ще присъства на официалния старт на газификацията на град Габрово.   

Притежател на лицензиите за разпределение и снабдяване с природен газ на града притежава дружеството „Ситигаз България” ЕАД.  

Разрешението за строеж е издадено през месец август миналата година и през месец септември стартира строителството на първия етап на газификацията. В момента са налице 40 км изграден газопровод, от които 30 км магистрален и 10 км в града.  

продължава>

Областна администрация – Габрово се включи в реализацията на проект в сферата на енергийната ефективност

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО
С МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ


Областна администрация – Габрово се включи в реализацията на проект в сферата на енергийната ефективност. Институцията е един от 14-те партньора по проект „Транснационално сътрудничество за подобряване енергийната ефективност на сгради”, финансиран по Оперативна програма “Югоизточна Европа” 2007 – 2013. Целта на проекта, който ще се изпълнява до октомври 2014г., е подобряване координацията, обмен на добри практики и трансфер на ноу-хау в сферата на енергийна ефективност на сгради, държавна собственост. Водеща организация е Община Пирея – Гърция. Останалите партньори са агенции за енергийна ефективност и публични институции от общо 9 страни в Югоизточна Европа. Те ще обединят усилията си в посока проучване на схемите за сътрудничество между национални, регионални и местни администрации по прилагане Директивата за енергийно изпълнение на сгради, включително чрез нови IT решения. Освен Областна администрация – Габрово, в проекта участват и още две организации от България - Софийска енергийна агенция „СОФЕНА” и Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна.

Общият бюджет по проекта за Областна администрация – Габрово като партньор е 68 246 евро. Основният й ангажимент и роля в партньорството ще бъде да координира провеждането на обучения, свързани с енергийната ефективност.  Освен обмен на опит и добри практики, по проекта е предвидено анализиране на регионалната политика по енергийна ефективност и последващи актуализации на Областния план за ЕЕ.

продължава>

И Президентът получи „Дързостта да бъдеш първи”

 

Инициативата на Областния управител да представи „Първите” личности и събития от Габрово белязали развитието на нацията ни беше представена и на Президента Росен Плевнелиев. В лична среща Мариян Костадинов му поднесе изданието, а поводът за самата среща бяха предстоящите инициативи, свързани с Националното честване на Шипченската епопея. Фокусът основно беше насочен към идеята за мултиплициране на „Осинови паметник” и Състезанието по изкачване на стълбите към Паметника на свободата.

Още миналата година Президентът застана зад идеята във всяка област да се инициират дейности, свързани със съхранение на родовата ни памет чрез обгрижване на историческите паметници по места. В тази връзка ще бъде проведена среща с ресорните министри, за да се начертае регламентът, по който инициативата да обхване всички области в страната.

продължава>

Готова е топографията на триизмерния макет на обхода на Габрово

 alt

 

 

Областният управител Мариян Костадинов  представи на инж. Иван Златев, проектант на Западния обходен път, направената  от учениците топография на трасето. Пред представителите на Пътни строежи – Велико Търново Костадинов представи проектът, който е възложил на учениците от строителната гимназия, а именно изработка на триизмерен модел на Западен обходен път и тунела под Шипка.

продължава>

Заместник-областният управител ще присъства на откриването на ЦДГ в Севлиево

Заместник-областният управител Неделчо Търкаланов ще присъства на откриването на целодневна детска градина „Радост“ 2 в Севлиево. Лентата официално ще бъде прерязане от Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и кмета на Севлиево Иван Иванов.

Детската градина е реализирана по проект „Равен шанс за всички - предоставяне на пакет от социални, здравни и образователни услуги за превенция на риска от социално изключване в ранно детско развитие”. Проектът е финансиран от Световната банка и на стойност 815 686 лв. От тях като 513 536 лв. са предназначени за строителни дейности, а останалите 302 150 лв. – за предвидените услуги. 93 000 лв. са осигурени от Община Севлиево за изготвяне на идеен и работен проект, авторски и строителен надзор. Допълнителни 40 хил. лв. от бюджета на Общината са отделени за ново обзавеждане и оборудване на сградата.

продължава>

Още статии...