РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Проект GPP-STREAM разработва инструментариум за внедряване на зелени обществени поръчки

Проект GPP-STREAM е част от програма „Интеррег Европа“ 2014-2020, която цели да помогне на регионални и местни органи от Европейския Съюз да развиват и усъвършенстват своите политики. Проектът е насочен към публичните власти и обществени органи в пет държави участнички, които имат обща цел, а именно: да насърчават и популяризират еко-иновации, енергийна ефективност и устойчиво развитие, чрез внедряване на зелени обществени поръчки (ЗеОП) в политиките на всеки един участващ регион.

Третото международно обучение по проекта се състоя в град Сибиу, Румъния от 11ти до 13ти Септември 2019 г. Организатор на събитието беше Румънското министерство на околната среда, а конференцията стана повод за среща не само на всички партньори, но и на местни и международни заинтересовани лица. Всички участници се запознаха с моментното състояние на политиките за ЗеОП в Румъния, закона за ЗеОП както и с няколко добри практики на местно ниво. Испанската асоциация на общини от региона на Рибера Алта (МANRA), която е и партньор по проекта, представи наръчника с добри практики, разработен с участието на всички партньори от консорциума. Пълният доклад е достъпен на уебсайта на проекта:

www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf

Проект GPP-STREAM взе участие в най-големия Европейски форум за политика и инициативи в сферата на ЗеОП, а именно Compraverde Buygreen, който се проведе на 17ти и 18ти Октомври 2019 г. В рамките на форума, партньорите по проекта взеха участие в отворена дискусия, разделена на две теми:

  • Изграждане и повишаване капацитета на служителите в сферата на публичната администрация: ролята на Европейските фондове и инициативи за формиране на екологични знания и умения.
  • Внедряване на екологичен критерии в публичните разходи с цел по-мащабно разгръщане на ЗеОП в секторните политики.

Ключова характеристика на проект GPP-STREAM, която е в процес на разработка е инструментариумът за подпомагане внедряването на ЗеОП, насочен към бенефициенти на Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и към целевите групи на регионалните стратегии за развитие.

Инструментариумът ще има за цел да очертае Европейската законова рамка за прилагане и изпълнение на ЗеОП и ще очертае основните моменти в двете ръководства: „Купувайте екологосъобразно“ и „Обществените поръчки в помощ на кръговата икономика“, разработени от ЕК и представляващи полезни информационни ресурси, както за възлагащите органи, така и за икономическите оператори. Други основни точки, част от инструментариумът, ще бъдат критериите за ЗеОП, казуси за влиянието на ЗеОП върху Европейските фондове, както и контролни списъци приложими на всеки един етап от процедурата за изпълнение на ЗеОП.

Според инструментариумът, критериите за ЗеОП са създадени за да улеснят включването на екологосъобразни критерии в договорите за обществени поръчки. Общоприетите Европейски критерии се опитват да постигнат баланс между опазване на околната среда, икономическите цели и пазара на предлагане, но възложителите могат да използват критерии съобразени с конкретната ситуация, със заложените цели в местни програми и стратегии, както и изисквания, които включват всички или само определени характеристики в техните решения за обществени поръчки.

Възложителят, на обществена поръчка, ще бъде въведен стъпка по стъпка в процедурата по създаване на ЗеОП, като инструментариумът отличава най-важния етап – планиране и подчертава възможните места за грешки и начини за тяхното избягване. За да се докаже съответствие със ЗеОП, партньорите по проекта предлагат употребата на контролен лист на всеки етап от процедурата по възлагане на обществена поръчка: подготовка и планиране, подбор, възлагане, изпълнение и избягване конфликт на интереси.

В проекта участва община Габрово, а Областна администрация се идентифицира като заинтересована страна, тъй като е възложител в различни сфери и може да допринесе за развитието на общината и за постигане на заложените цели – подобряване на управлението, изпълнението и мониторинга на инструментариума, интегриращ екологичен подход за обществените поръчки и повишаване на еко-иновациите.

Очаква се, финалната версия на инструментариума по ЗеОП скоро да бъде достъпна на сайта на проекта в секцията „Библиотека“ /https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/library/. От сайта на проекта може да се абонирате за бюлетин, от който да се информирате за напредъка на проекта, предлагани продукти и предстоящи събития.

10 години „Инвазивна кардиология“ в МБАЛ „Тота Венкова“ – Габрово

10 години от създаването си отбеляза днес отделението по „Инвазивна кардиология“ в МБАЛ „Тота Венкова“ – Габрово. На тържеството присъстваха областният управител Невена Петкова, кметът на община Габрово Таня Христова, д-р Минко Михов, член на Съвета на директорите, проф. д-р Хендрикс, д-р Етиен Фонтейн, началникът на отделението д-р Мирослав Стоянов, кардиолози, медицински сестри, гости. Болничната библиотека беше тясна да побере всички дошли да засвидетелстват своето уважение към онези, които вече 10 години спасяват животи. В своето емоционално изказване д-р Нели Савчева подчерта ролята на д-р Божидар Паралчев, чиято е идеята за създаването на Инвазивна кардиология в Габрово и която обединява усилията на клиника O.L.V., клуб "Приятели на Белгия", фондация "Марсел де Бископ" и разбира се габровската многопрофилна болница. Изключително важно сътрудничеството с клиника O.L.V, което продължава вече 10 години – счита д-р Савчева, която сподели, че високото ниво, което се поддържа в инвазивната кардиология в МБАЛ „Тота Венкова“ се дължи именно на това – устойчиво партньорство, новостите, които са предоставили от O.L.V – клиника и непрекъснатите обучения. Вече шест от кардиолозите, включително и двама от по-младите им колеги са преминали обучения в белгийската клиника. „Инвазивната кардиология като всичко, което се случва в едно реномирано болнично заведение е колективна работа. Инвазивните кардиолози не могат без останалите кардиолози и аз се радвам, че тук се работи в екип.“ – каза още директорът на болницата в Габрово. Тя благодари на всички свои колеги, които през годините са работили в отделението, на проф. Хендрикс, който от самото начало оказва съдействие, на д-р Етиен Фонтейн, който е в основата на това партньорство, на кардиолози, медицински сестри, на началника на отделението д-р Мирослав Стоянов, който въпреки трудностите през тези години не се е отказал, на сестрите от инвазивната кардиология в O.L.V, които винаги са били отзивчиви. Кратко филмче показа 10 – годишната история в снимки, а в презентация сестрите от отделението представиха интересни моменти от работата на инвазивната кардиология през годините до днес. Емоционалното тържество завърши с подарък за всеки, свързал живота или работата си с отделението.

Невена Петкова, областен управител: "Не забравяйте и не пренебрегвайте очакванията на онези, които вярват в развитието на съвременно Габрово."

Избраният на първи тур кмет на община Габрово Таня Христова днес официално встъпи в длъжност. Заедно с нея, кметовете на кметствата Поповци и Яворец и общинските съветници положиха клетва на свиканата от областния управител Невена Петкова първа сесия на Общински съвет – Габрово.

В своето обръщение областният управител каза:

„Уважаеми народни представители, представители на духовенството, госпожи и господа,

За мен е чест, че днес в мое присъствие ще положите своята клетва и съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация ще поемете управлението на община Габрово.

Уважаема госпожо Христова, от името на институцията, която представлявам и лично от свое име Ви поднасям официално поздравления за резултата от проведените избори. А той е красноречив и ясно показва едно – доверие към Вас и политиките, провеждани в община Габрово, признание за качествата ви на достойна личност и авторитетен ръководител.

Уважаеми избраници,

Предстои да положите клетва в името на Република България, да спазвате Конституцията и законите на страната, да се ръководите от интересите на гражданите и да работите за тяхното благоденствие. Помнете я! Тя ви задължава де сте отговорни към избора на хората, защото всеки един от вас, без значение от политическата му принадлежност, носи избора на някой, който е повярвал в него. Не забравяйте и не пренебрегвайте очакванията на онези, които вярват в развитието на съвременно Габрово.

Работете заедно за още перспективи пред младите габровци, които обичат своя град и искат да се развиват и живеят тук. Бъдете по – често сред тях, вслушвайте се в тях, защото те са верният коректив. Работете и с онези, които предоставят и създават работни места. Работете за бъдещето на Габрово.

Като част от този град и като представляващ институцията областен управител, мога да заявя, че в мое лице имате партньор, ангажиран с проблемите и радостите, които ви вълнуват. Разчитам на опита, но и на новаторството ви, на професионализма и отдадеността на местната власт в работата й за добруването на хората от община Габрово. От своя страна аз ще продължа да работя безпристрастно, спазвайки буквата на закона.

Минути преди да положите клетва ще ви призова да не забравяте и че „Съединението прави силата“. Вярвайте, че само заедно може да постигате повече набелязани цели. Не е лесно, защото често това налага първо да обърнем внимание към себе си, да преодолеем себе си, но направим ли го ще започнем да гледаме в една посока. А тя за всички вярвам е една – и това е живият град, който носи своята идентичност и се гордее със своите постижения. Ние сме една общност и сме отговорни за онова, което се случва около нас. Но преди всичко трябва да бъдем отговорни към себе си, за да може да очакваме същото и от хората около нас. Нека бъдем внимателни в мислите си и нека спазваме хигиена на общуване. Говорете, когато имате какво да кажете, когато думите ви чертаят пътища за нови хоризонти или пък са градивна критика. Вярвам, че тук ще се вземат мъдри и целесъобразни решения. Ще работите неуморно и отдадено, с любов към Габрово, с постоянство и старание за по-добър и качествен начин на живот.

Бъдете здрави, постигайте успехи и резултати, които да удовлетворяват ако не всички, то поне по - голямата част от жителите на Габрово. На добър час през новия мандат 2019 – 2023 г.“

В края на първото редовно заседание Климент Кунев беше избран за Председател на Общински съвет – Габрово.

Невена Петкова, областен управител: Със средства от държавата ще бъде възстановен мостът при Дряновския манастир

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет ще отпусне средства за ремонт на разрушения мост при Дряновски манастир, информира областният управител Невена Петкова.

Мостът, който свързва манастира с пещерата Бачо Киро и е важен за туризма в региона, беше разрушен при проливните дъждове през юни тази година.

„Потърсихме помощ от страна на държавата, която чрез Междуведомствената комисия пое ангажимент да осигури необходимото целево финансиране. Очаква се в сряда на заседание на Министерски съвет да бъде взето решение за отпускане на средства в размер на 276 614 лева. Те ще бъдат за възстановяване на разрушения мост и оформяне на подходите към него“, информира още областният управител Невена Петкова.

Областният управител свиква първите заседания на общинските съвети

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с произведен избор за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства, Областният управител на област Габрово Невена Петкова свиква първите заседания на общинските съвети, както следва:
• 11 ноември 2019 г., 11:00 часа - Общински съвет – Севлиево - Ритуална зала на Община Севлиево
• 11 ноември 2019 г., 13:00 часа - Общински съвет – Габрово - Ритуална зала на Община Габрово
• 12 ноември 2019 г., 10:00 часа - Общински съвет – Трявна - Ритуална зала на Община Трявна
• 12 ноември 2019 г., 17:00 часа - Общински съвет – Дряново - Ритуална зала на Община Дряново
Преди началото на заседанията избраните общински съветници, кметове на съответните общини, кметове на кметства ще положат клетва, след което заседанията ще се проведат при следния дневен ред:
1. Откриване и ръководство на заседанието от най-възрастния общински съветник
2. Избор на председател на Общинския съвет по реда на чл. 24, ал.1 от ЗМСМА
3. Организационни въпроси

Още статии...