РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Администрация

Акт за създаване:

ПМС № 351/20.12.2006г.

 

Правилник/правила за работа:

Правилник за дейността на НССЕДВ, приет с ПМС № 351/20.12.2006г.

 

председател: Невена Петкова
секретар: Михаела Стоянова

 

Заповед за определяне на състава

Отчет за дейности по интеграция 2015г.

Протокол заседание 19.06.2014

Протокол заседание 27.03.14

Акт за създаване:

чл. 44, ал. 1 от Закон за отбраната и въоръжените сили на Р България.

 

Правилник/правила за работа:

Правилник ОСК-03-02-01 за състава и функциите на Областен съвет по сигурност.

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Протокол заседание 19.03.2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 

Председател: Областен управител

Секретар: В.Станков

Акт за създаване:

Заповед № РД-07-510/30.08.2011г. на  председателя на НСИ

 

Правилник/правила за работа:

Правила за работа на Областна преброителна комисия;
Организационен план за дейността на Областна преброителна комисия, Област Габрово 2010-2011г.

 

Председател/секретар:

Заместник областен управител
Директор ТСБ