РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областната администрация отбелязва 20 години от своето създаване

Днес Областна администрация - Габрово отбелязва 20 години от своето създаване. По този повод Областният управител Невена Петкова е поканила своите колеги, заемали поста в годините до сега. Предвидена е среща и с екипа на администрацията.

С Указ № 1 на Президента на Република България от 5 януари 1999 г. се утвърждават границите на област Габрово, в която се включват общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. За административен център на областта е определен град Габрово. Малко след това с Решение № 45 на Министерски съвет от 01.02.1999 г. е назначен и първият Областен управител на област с административен център Габрово Илиян Обретенов. След него областните управители ръководили институцията са Лиляна Хранова - Петкова, Цветан Нанов, Светлозар Тодоров, Мариян Костадинов, Николай Григоров, Николай Сираков, Иванка Баева.

Обявена е грипна епидемия и за област Габрово

Обявена е грипна епидемия на територията на област Габрово считано от 30 януари до 5 февруари включително. Това стана ясно днес след проведено заседание в Регионалната здравна инспекция – Габрово, в което учства и старши експертът Силвия Маркова от Областната администрация. Нарастването нивото на заболеваемост през тази седмица и във връзка с Методичното указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания на Министъра на здравмеопазването дават основание на директора на здравната инспекция да издаде Заповед за обявяване на грипната епидемия. С писмо до Кметовете на общините от област Габрово, както и директорите на здравни заведения и представители на лекарски организации са описани и мерките, които трябва да бъдат предприети в горепосочения период.

Selovoditel – една възможност за възраждане на малките населени места

„Първата българска социална мрежа за села и градове Selovoditel не е решение на проблемът с обезлюдяването, който е от десетилетия, но е крачка напред за справенято му.“ – това смята нейният създател Евродепутатът Андрей Новаков (ЕНП/ГЕРБ). Той прие поканата на областният управител Невена Петкова да представи днес в Габрово и Севлиево възможностите, които дава платформата.

„Основната цел е да се рекламират българските селища из цяла България, Европа и САЩ, а във времена, когато цифровите технологии и социални мрежи са водещи за човешката комуникация, присъствието на малките населени места в интернет пространството е от съществено значение за тяхното популяризиране и възраждане.“ – сподели от своя страна Петкова.

Евродепутатът разказа какво е провокирало създаването на тази платформа, която според него ще има живот ако хората я припознаят. По думите на Новаков вече има хора, посетили български села и други, проявяващи интерес да го направят след популяризиране на профилите на селата в онлайн платформата Selovoditel. Затова много важно е след като се създаде профил да има снимки, които разкриват потенциала на мястото, добро описание и не на последно място любопитна информация, защото имено тя отличава едно място от друго. Така ще се привличат към него посетители, туристи и инвеститори, които например искат да развиват биоземеделие.

Създаването на профил е напълно безплатно, съдържанието се одобрява от екипа на евродепутата. Към момента се работи по разработването и на форум към него, където под профилите ще може да се коментира, споделят отзиви или се задават въпроси.

Няма постъпили жалби и сигнали във връзка с качеството на административното обслужване в Областната администрация за изминалата 2018-та година

Няма постъпили жалби и сигнали във връзка с качеството на административното обслужване в Областната администрация за изминалата 2018-та година. Доброто управление на дейността и добро административно обслужване е една от залаганите ежегодни цели на Областна администрация – Габрово, при спазване на задължителните стандарти за качество, съгласно нормативните изисквания. Посетителите се обслужват своевременно, като времето за изчакване не надвишава 10 минути. „Администрацията ни винаги се стреми към качествено и прозрачно административно обслужване.“ – споделя главният експерт „Човешките ресурси и административното обслужване“ Донка Гутева. Тя е един от експертите от Областна администрация – Габрово, които бяха включени в междуведомствена работна група към Министерски съвет със заповед № Р-148 от 09.08.2017 г., и продължиха работата си в групата и през 2018 г. В работната група участваха още Николай Петров – директор на дирекция АПОФУС и Ивайло Карабойко IT специалист. Целта бе да се извърши анализ на възможностите и да се предложат мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при предоставянето на административни услуги от областните администрации. В резултат на работата на групата бяха прегледани и оптимизирани всички предоставяни административни услуги от областните администрации, както и намалени изискуемите документи от заявителите за извършване на услугата.

Поставеното ПОС терминално устройство в Центъра за услуги и информация на Областна администрация – Габрово, се използва много активно от потребителите на административни услуги. 577 са предоставените услуги за 2018 - та година, от които 556 са управление на държавната собственост; 12 са общоадминистративни услуги; 7 бр - предоставен достъп до обществена информация – 7 бр и 2 бр услуги, които касаят регионално развитие.

Потребителите на услуги имат възможност да се информират по различни канали: интернет страницата на администрацията, информационно табло в сградата, по телефона, запитване по електронна поща. Работното време на звеното е без прекъсване от 09:00 ч. до 17:30 часа. В случаите, в които има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване.

Считано от 1 ноември 2018 г. Областна администрация – Габрово преустанови изпращането на документи на хартиен носител до администрациите участници в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС). Целта е всички държавни администрации да преустановят обмена на хартиени документи помежду си. По силата на закона те вече са длъжни да си изпращат само електронна кореспонденция, като целта на мярката е да се намали корупцията и административната тежест за бизнеса и гражданите. Нововъведението ще улесни работа на държавните структури, като косвено ще се отрази и на бизнеса, и гражданите.

Представяне на Selovoditel в Габрово и Севлиево

„Selovoditel се случи някъде на пътя между София и Станчов хан . . . или между Зелениград и Кисийците . . . може би през април 2018, може би, защото из всички тези български села човек губи представа за времето. В малкото кафене на ъгъла всички се познават и са като семейство . . . говориш с местните за техните проблеми, а проблемите им са толкова различни . . . по нищо не си приличат и все пак една мъка ги обединява – няма ги хората, няма ги младите, няма ги децата. Как да се върнат тук? Виждаш красота, тайни и необикновени гледки, всичко това само в 10 български села, в една седмица . . . през април. Хората имат толкова истории за споделяне, а ти ги молиш да ти разказват още. Мислиш си, колко ли българи никога няма да имат шанса да опознаят тези места. Няма да ги видят, защото няма да знаят за съществуването им. Мислиш си – трябва ни решение и начин да покажем цялото богатство на българските селища сред много хора, да бъде достъпно и лесно и всеки да може да го види дори от телефона си . . . Трябва да направим българските села известни!“ – така се ражда първата българска социална мрежа за села и градове по инициатива на евродепутата Андрей Новаков. Всеки, който иска да научи повече от самия него за разработената платформа и възможностите, които предоставя тя, както и кои села от региона вече са част от нея, е добре дошъл на 18 януари / петък / в 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово и в 15:00 часа в зала 300 на Община Севлиево.

Още статии...