РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

27 август, понеделник, ще бъде ден на национален траур в памет на жертвите от тежката катастрофа

Областна администрация - Габрово изказва своите съболезнования на близките на загиналите в тежкия пътен инцидент край Своге. Във връзка с предвидената програма по повод 141-та годишнина от Шипченската епопея са отменени всички празнични и тържествените елементи от вечерна - проверка, както и от историческия спектакъл на НФА "Българе".

С решение на Министерски съвет 27 август, понеделник, ще бъде ден на национален траур в памет на жертвите от тежката катастрофа.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Предстои изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землище с. Буря, община Севлиево, област Габрово, включващ 4 броя поземлени имоти по КВС.

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на земи по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Буря, общ. Севлиево, обл. Габрово.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Открито е производство по изработване на помощен план и план на новообразуваноте имоти за земите по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на землището.

 

КАКВО ПРЕДСТОИ?

 

В изпълнение на договора започват и ще се извършват геодезически заснемания на поземлените имоти и събиране на данни за собственост.

Събирането на данни за собственост ще се извършва успоредно със заснемането на поземлените имоти, както следва:

 

1. Кад. единица 07082.89. 1 и 2, местност „Топкору”,

намиращи се по пътя за гр. Габрово - 03 и 04 .09.2018 г.

2. Кад. единица 07082.74. 1, местност „Кьофери”,

намираща се на юг от селото - 05 .09.2018 г.

3. Кад. единица 07082.65. 1, местност „Йоренде”,

намираща се на север от селото - 10 .09.2018 г.

 

Сборен пункт - 10 часа пред съответната местност

 

Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост.

Предоставените документи се обработват от администратор на лични данни.

 

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ?

 

На основание чл.41, ал.5 от Наредба 3 към Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ собственикът(ползвателят) е длъжен:

1. Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта установяващ правото на собственост;

2. При представяне на карта за легитимация от страна на специалистите от дружеството да осигури свободен достъп до имота за извършване на измерванията.

3. Да представи на фирмата изпълнител документи удостоверяващи правата му върху имота, данни за собствениците и носителите на други вещни права върху имота.

 

КОНТАКТИ

тел. 066 87-88-87, 0897 801607, 0897 801601

Стартира второто за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила

От началото на август 2018 г. Агенцията по заетостта стартира второто за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. То се провежда съгласно чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в годината със съдействието на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те административни области в страната. По този повод заместник областният управител Мария Пенева проведе работна среща с представителите на работодателските организации, синдикати и Бюрото по труда. Уточнени бяха детайли, свързани с предвидените дейности, както и разпределени отговорности за това анкетното проучване да бъде проведено отговорно и качествено. Пенева призова работодателите да се включат активно в проучването, защото това ще даде полезна информация на всички участници в трудовия пазар, както и насоки за развитието на работната сила.

В периода до 17 септември 2018 г. работодателите отново могат директно в on-line анкетен формуляр да посочат обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри. Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа извадка работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др. За региона на Габрово са определени 136 на брой фирми. Целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.

Анкетният формуляр може да се намери и попълни на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване за потребностите от работа сила” или да се отвори тук:

През февруари 2018 г. се проведе пилотно първото проучване на потребностите от кадри. В него се включиха на доброволен принцип 5012 различни по вид, икономическа дейност и големина фирми и организации от публичния, частния и неправителствения сектор. Резултатите от проучването най-общо показаха, че в краткосрочен (през следващите 6 месеца) и средносрочен план (след 3-5 години) българските работодатели ще продължат да търсят средно- и висококвалифициран персонал, в т.ч. икономисти, инженери, машинни оператори, продавачи, готвачи и др. Подробна информация за първото анкетното проучване е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване за потребностите от работа сила”.

Невена Петкова участва в кръгла маса за представяне на проект "Сподели България"

12 винено-кулинарни дестинации бяха представени днес в Габрово от заместник – министъра на туризма Ирена Георгиева.Кръглата маса е втори етап от реализацията на съвместната инициатива, по която работят Министерството на туризма и Министерството на земеделието храните и горите. В срещата участваха и инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното, Невена Петкова, областен управител на област Габрово, Нела Рачевиц, заместник - кмет на община Габрово, както и представители на туристическия и земеделския бранш.

Областният управител Невена Петкова приветства участниците в срещата и подчерта, че област Габрово има сериозен потенциал, за да е част от този проект. Тя припомни, че в началото на годината обединени Областната администрация и кметовете на четирите общини изразиха своето становища относно представен идеен проект на „Сподели България“, в който област Габрово не е била включена. „Развитието на туризма чрез рационално използване на природни дадености, културно-историческо наследство и традиции е приоритет заложен в Областната стратегия за развитие на област Габрово и плановете на четирите общини Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.“ – допълни още Петкова като изброи редица дадености, които са привлекателни за туристите. „Имаме потенциал, който считам, че трябва още повече да разгърнем и да работим всички заедно в една посока, а именно рекламирането и популяризирането на област Габрово. Вярвам, че това може да се случи и чрез инициативата „Сподели България“.- допълни още в изказването си областният управител.

Целта на инициативата е страната да се превърне в целогодишна туристическа дестинация, а туристите да се насочат към вътрешността й, а не само да посещават предимно зимните и морски курорти. Броят на винено-кулинарните дестинации не е избран случайно, те са 12 - колкото са месеците в годината. Обхващат над 50 общини и над 100 туристически обакта. Фокусът на срещата днес беше една от най-дългите дестинации по проекта, която преминава през 7 общини наречена „Стари столици“ - Велико Търново, Горна Оряховица, Шумен, Търговище, Плиска, Велики Преслав, Габрово. В нея са включени и 13 туристически обекта - историческите хълмове Царевец и Трапезица, Арбанаси, Хотнишка екопътека, Еменска екопътека, Даскалоливницата – Елена, Славейковото училище – Търговище, Шуменска крепост, Мадарският конник, Осмарски скални манастири, Ханкрумски скални манастири, Плиска, Велики Преслав и Никополис ад Иструм.

Откриване на статуята „Преклонение” в гр. Плачковци

Заместник областният управител Мария Пенева присъства на откриването на статуята „Преклонение” в гр. Плачковци. Тя символизира изпращането на православните воини за освобождението на България в прехода Шипка – Шейново. Заедно с кмета на община Трявна Дончо Захариев и на кметство Плачковци Борислав Борисов поднесоха цветя пред образа на Света Олга. А защо статуята изобразява именно Света Олга? Според историята Света равноапостолна княгиня Елена, е внучка на Свети цар Борис І – Михаил, покръстител на българите, племенница на цар Симеон Велики, съпруга на княз Игор, наречена от русите Олга. Тя успява да постави началото на покръстването на целия народ на Киевска Рус.

Идеята за този монумент е на Тихомир Славов отпреди година, когато е решено да има знак по пътя, по който са вървели българските опълченци и руските воини по Тревненските проходи към Шипка, а именно в гр. Плачковци. Статуята се състои от две части и е изработена от врачански камък и изваяна от Иван Симеонов на 17 г. от професионалната гимназия в с. Кунино, а дарителя на камъка е Димитър Иванов.

Още статии...