РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Изтича срокът за пререгистрацията на земеделските стопани

До 28 февруари 2017 година, включително, е крайният срок за пререгистрация на земеделските стопани. Всеки, който иска да кандидатства за финансово подпомагане по схемите на директните плащания за кампания 2017-та, трябва да се пререгистрира или да се регистрира като земеделски стопанин.

Регистрацията се извършва в областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или по адрес на управление за юридическите лица. За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Заверените в общинските служби „Земеделие“ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.

Важно е да се знае, че когато кандидатът за директни плащания се регистрира за първи път като земеделски стопанин, той няма конкретен срок, но при подаване на заявление регистрацията следва да е налична. Фермерът лично трябва да заяви данните за дейността си в земеделската служба.

Стопанин, който е прекъснал поне за една година регистрацията си, може да я поднови като нова регистрация без краен срок.

Бенефициентите, кандидатстващи по площните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) също трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2016-2017 г. до 28 февруари 2017 г.

След 28 февруари представянето на заверени в ОСЗ документи за заверка в ОДЗ може да стане само по служебен път.

Образци на документите могат да се открият и на официалната интернет страница на Министерство на земеделието и храните - http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance/Identifikacia/Dokumenti.aspx

Инициативният комитет за организацията на националните чествания „Шипченска епопея“ проведе заседание

Инициативният комитет за организацията на националните чествания „Шипченска епопея“ проведе заседание под председателството на областния управител на област Габрово адв. Иванка Баева. Участие в срещата взе съветникът по духовност и култура към Администрацията на Президента на Република България Ирина Гъркова, заместник – началникът на Национална гвардейска част полк. Иванов, началникът на отдел „Военни паметници“ към Министерство на отбраната Иво Антонов, началникът на РУО – Габрово Георги Маринов, представители на общините Габрово и Казанлък, на Областна администрация - Стара Загора, културни институции и неправителствени организации. Обсъдени бяха основните мероприятия, предложени бяха различни инициативи, които предстоят да бъдат систематизирани. 25 и 26 август 2017 г са дните, които бяха предложени пред членовете на комитета за тазгодишните чествания. Всяка институция може до края на м. март да изпрати своите предложения за мероприятия, които да бъдат включени в програмата за националните чествания през м. август. Акцентът е 140-годишнината от Шипченската епопея и приобщаването на младите хора към културно – историческото ни наследство. Всички предложения ще бъдат обобщени и представени по време на следващата среща на Инициативния комитет през м. април.

Адв. Иванка Баева проведе среща с Началника на Военно окръжие - Габрово

Областният управител адв. Иванка Баева проведе среща с Началника на Военно окръжие - Габрово подп. Кристиан Гранджан. Адв. Баева се запозна с дейността на окръжието. Представена пред нея беше идеята за изграждане на военен музей в сградата, където се помещава окръжието. Подполковник Гранджан обърна особено внимание върху началното военно обучение на учениците от 9 и 10 клас и заяви своето желание да реализира провеждане на лагери или демонстрации по военна подготовка, съвместно с курсанти от НВУ „Васил Левски“ Велико Търново. Предстои тази идея да бъде представена и пред началника на РУО – Габрово Георги Маринов.

Гросмайстор Веселин Топалов идва в Габрово на 5 март

Гросмайстор Веселин Топалов идва в Габрово на 5 март. Визитата е по покана на областния управител адв. Иванка Баева. Тя приветства инициативата започнала през 2016 година от Фондация „Веселин Топалов“, чиято оснвна цел е превенция на детската престъпност чрез популяризиране на шаха. Ето защо Баева изпрати писмо с желание Гросмайсторът да направи посещение в Габрово, по време на което да бъде представен неговия проект. Всеки, който има желание да разбере повече за дейността на фондацията и за нейната кауза може да присъства на срещата с Веселин Топалов на 5 март от 17.00 часа в спортна зала „Орловец“. Гросмайсторът обещава и сеанс на едновременна игра срещу деца.

Областният управител проведе среща с директора на ОПУ - Габрово

Иванка Баева проведе среща с директора на Областно пътно управление – Габрово инж. Деян Георгиев. Срещата се състоя по инициатива на областния управител, а един от поводите бе проверката на пътното управление за състоянието на тунелите на територията на област Габрово. Два тунела от област Габрово са включени в Доклада до Министъра на регионалното развитие, който обхваща анализ на състоянието на тунелите по републиканската пътна мрежа в страната. Тунелите от Габрово са на път I-5 при км 133+387 и при км 150+814. „Констатираните проблеми не са конструктивни“ – обясни директорът на ОПУ. И при двата тунела се наблюдават течове, предпоставки за образуване на висулки изаледявания. Дългосрочните мероприятия, които могат да се предприемат за подобряване състоянието им са реализиране на проект. В краткосрочен план да се извършва постоянно наблюдение, въвеждане на ограничения за скоростта, обрушване на нестабилни части от облицовката и заледени висулки в случай, че има такива.

Георгиев запозна областния управител Иванка Баева с пътната обстановка към момента, с проектите, които се реализират, програмата с ремонти, които предстоят през настоящата година. Двамата коментираха и работата по Западния обходен път.

Още статии...