РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Предложението за Държавния план – прием за учебната 2019/2020 година беше подкрепено от членовете на Постоянната комисия по заетост

867 седмокласника от областта завършват през настоящата година в училищата, предложението за Държавния план-прием за учебната 2019/2020 е 42 паралелки, а съотношението в дялове на професионално образование към профилирано е 60% към 40 % - това стана ясно на проведеното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието председателства заместник областният управител Мария Пенева, а началникът на Регионалното управление по образованието Георги Маринов представи пред членовете на комисията планирания прием на ученици в областта и новите паралелки.

И през настоящата година се предлагат за одобрение няколко нови професии, това са „Офис мениджър“ в Националната Априловска гимназия, „Системен програмист“ в ПМГ „Акадам. Иван Гюзелев“, новото в ПТГ „Никола Василиади“ е „Мехатроника“ – дуална форма на обучение, за ПГТ „Пенчо Семов“ се предлага една защитена нова професия „Оператор в хранително – вкусовата промишленост“; „Машинен техник“ е дуалната паралелка за ПГИ „Рачо Стоянов“ в Дряново, както и в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчвалов“ в Севлиево, две дуални паралелки има и в ПГ „Марин Попов“ „Техник – технолог в дървообработването“ и „Спедитор – логистик“. За Община Трявна се запазва профила в училищата с хуманитарни и природни науки.

„За да бъдат запълнени всички паралелки недостигат 100 деца – какво може да се направи?“ – попита риторично началникът на РУО – Габрово и допълни, че това зависи най-вече от кампанията, която ще направят училищата. Другата възможност, която би могла да се използва като представяне на професиите и даване най-добра възможност на децата за избор са дейностите по интереси, включени в Наредбата за приобщаващо образование. Маринов е категоричен, че областта ни има привилегията да е запазила професии и специалности, които са търсени, както и че ограничаването на професии може да доведе до отлив на ученици към други региони.

Обучението в професионалните гимназии на територията на областта ни е разпределено в 88 професионални паралелки в 15 професионални направления. Най-голям е делът на паралелките в направленията „Машиностроене“, „Металообработване и металургия“, „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.

След обсъждане предложението на РУО - Габрово за Държавния план – прием за учебната 2019/2020 година беше подкрепено от членовете на Постоянната комисия по заетост.

146 години от гибелта на Васил Левски

Областният управител Невена Петкова се включи в общоградско възпоменателно поклонение, с което Габрово отбеляза 146 години от обесването на Васил Левски.

По традиция церемонията се състоя пред Морената в парка до Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”, където беше отслужена панихида. Слово за делото на Апостола изнесе Кристина Стоянова – уредник в Регионален исторически музей – Габрово, а учениците от началното училище, чийто патрон е Васил Левски представиха поетична композиция.
През целия ден пред Морената членове на клуб „Млад възрожденец” при Националната Априловска гимназия дават почетен караул.

До 22 март 2019 г. се провежда анкета за потребностите на бизнеса от работна сила

Агенцията по заетостта стартира третото поред и първо за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То се провежда на основание чл. 10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната. Целта е работодателите да отразят в анкетен формуляр директно мнение и информация за търсените от тях професии, специалисти, работници и разбира се, за техните характеристики

Първото тазгодишно проучване ще се извърши сред работодатели от формирана национално представителна извадка. Ще бъдат обхванати всички сектори на икономиката, различни по статут и големина предприятия с териториално разпределение във всички области в страната.

Получените резултати за потребностите на бизнеса и администрацията ще очертаят нуждите им от работна сила през следващите 6 месеца. Данните ще бъдат използвани при подготовката на краткосрочните мерки и програми за организиране и провеждане на подходящи обучения за професионални и ключови умения с цел те да бъдат ориентирани спрямо изискванията на работодателите.

Подробности за анкетата, начина за участие и резултатите от предходните проучвания може да намерите тук https://www.az.government.bg/bg/news/view/startira-tretoto-prouchvane-za-potrebnostite-na-rabotodatelite-ot-kadri-2838/

Министър Красимир Вълчев: „Провокирайте всяка една община да направи такава програма за ученици“

„Провокирайте всяка една община да направи такава програма за ученици“ – това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на среща с началниците на Регионалните управление на образованието от цялата страна. Поводът за посещението им е разработената от Областна администрация и РУО – Габрово програма за допълващи дейности към кариерното ориентиране на учениците „Дойдох. Видях. Избрах!“. Тя е насочена с дейности визирани в Наредбата за приобщаващо образование. Измененията в наредбата са от декември 2018 г, приети с Постановление на Министерски съвет. Областният управител Невена Петкова представи добрият пример и как на практика се е реализирала програмата пред началниците. „Като областен управител с моя екип сме заложили амбициозната задача по прилагането на целенасочена политика в областта на кариерното ориентиране, което е необходимо условие и нашият адекватен отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени.“ – категорична е Петкова.

Недостигът на специалисти е проблем, за чието преодоляване трябва да работим всички. Затова ранното кариерно ориентиране е много важно, посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Инициативата, подкрепена от институциите и реализирана съвместно с бизнеса в града, представя пред учениците възможностите за избор на професия, включително с посещения в предприятия, организации, лечебни заведения и др. Като положителна тенденция от изпълнението на програмата беше посочен засиленият интерес от страна на учениците към продължаване на обучението в различни специалности. Трябва да насочим повече деца чрез ранно кариерно ориентиране към направления във висшето образование, за които се очаква недостиг на пазара на труда, апелира министър Вълчев. Заедно с началниците на регионалните структури той обсъди възможността за разработване на програми за кариерно ориентиране на общинско ниво, които биха допринесли и за осигуряване на необходимите кадри и специалисти в съответните населени места.

В Габрово отпразнуваха Китайската нова година

Областният управител Невена Петкова, началникът на РУО – Габрово, директорите на институт „Конфуции“ в София, представители на Община Габрово и ученици отпразнуваха с емоционално тържество Китайската нова година в Природоматематическата гимназия в Габрово. Директорът на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ Цветана Кюмюрджиева разказа как преди пет години се е зародила идеята за изучаване на китайски в гимназията от едно прекрасно и слънчево тържество, където е присъствала.

Директорите на институт „Конфуции“, които командироват преподаватели вече четвърта година в Габрово, благодариха на всички ученици, проявили голям интерес не само към езика, но и към културата на Китай. „Всички виждате икономическото развитие на страната, затова изучаването на китайски език дава много добра перспектива“ – сподели директорът на института от българска страна госпожа Колева и пожела на всички да се наслаждават на обучението си. Областният управител също поздрави учениците и колектива на гимназията и благодари на Цветана Кюмюрджиева за усилията, които полага това място да е различно, привлекателно и да бъде сред най-добрите в страната.

Най-голямото събитие за китайците е настъпването на Новата година, затова участниците в тържеството поздравиха цялата училищна общност с изпълнения на стихове, песни и танци, като не пропуснаха да изпълнят и „Една българска роза“, както и да поканят гостите на право хоро. А за финал всички опитаха традиционни китайски ястия, приготвени лично от преподавателката Мая.

Институт Конфуций – София е образователен и културен център към СУ “Св. Климент Охридски”, чиято основна дейност е свързана с преподаването на китайския език и разширяване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура, развитие на приятелските отношения и разгръщане на международния обмен и сътрудничество между Китай и държавите по света в областта на образованието, науката, културата, икономиката и други сфери.

Още статии...