РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Противодействие на престъпления с наркотични вещества, телефонни измами и незаконна сеч – сред основните цели в Областния план за противодействие на престъпността за 2019 г.

„Изключително внимание трябва да обърнем върху дейности, свързани с противодействието на престъпления с наркотични вещества особено в районите на учебни заведения“ – заяви категорично областният управител Невена Петкова по време на представяне на Областния план за превенция на престъпността в област Габрово през 2019 година. В срещата участваха директорът на ОДМВР – Габрово, кметът на Община Габрово и заместник – кметове на общини от региона, представители на Окръжна прокуратура – Габрово, на Общински инспекторати, директори на териториални структури. Още два акцента се откроиха по време на обсъждането, върху който трябва да се съсредоточат, според участниците в срещата, усилията на институциите, и това са превенция на телефонните измами сред възрастни и самотно живеещи хора, както и мерки за противодействие на незаконната сеч.

Планът е разработен от Областната дирекция на МВР – Габрово и включва дейности от компетенциите на различни структури, които имат отношение към превенция на престъпността. В съответствие е с Плана за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на Националния съвет по превенция на престъпността за настоящата година. Макар че е утвърден този документ може да бъде променян, допълван или актуализиран, напомни директорът на ОДМВР старши комисар Борислав Бончев.

Той ще включва дейности по 5 основни приоритета – изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места, създаване на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване на дух на отговорност и развитие на гражданска култура, осигуряване на условия за намаляване на риска на престъпления сред уязвимите групи, изграждане на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между органите на държавна власт, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество и техническо и организационно обезпечаване на превенцията на престъпността.

Сред заложените цели са - повишаване сигурността чрез намаляване престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите; ограничаване измамите и престъпленията спрямо възрастни и самотно живеещи хора; противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества; ограничаване извършването на домови кражби; подобряване на мерките за опазване на движимото и недвижимо археологическо наследство; предприемане на мерки за противодействие на незаконната сеч; осигуряване сигурността и безопасността на българските и чужди туристи; засилване контрола върху престъпленията, засягащи публичната собственост и инфраструктура, като и тези попадащи в обхвата на т.нар. сива икономика; ограничаване на пътния травматизъм; намаляване на насилието сред децата и младежите; намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в задължителна училищна възраст; повишаване на образователния, културния и социален статус на маргинализираните групи от населението; повишаване информираността на гражданите за различните видове престъпни посегателства.

Честит Национален празник!

Уважаеми жители на област Габрово,

3 март 1878 е датата, която за всички нас въплъщава едно ново начало. Дата свещена, жадувана и изстрадана. Днес, в този тържествен ден, честваме Освобождението, празнуваме Свободата, която ни дава правото да Бъдем!

Нека не забравяме уроците на миналото, да помним, да бъдем осъзнати! Нека имаме отговорност за своите дела преди всичко пред себе си, а завещаните ни идеали за „чиста и свята република“ да следваме заедно. Нека не спираме да търсим истината и да бъдем внимателни към предизвикателствата на нашето съвремие, защото всички ние имаме дълг към онези, които ни завещаха свободата. За тях ще бъдат днес нашите цветя - на признателност и дълбок поклон.

Нека не забравяме нашите национални символи, които винаги да ни изпълват с гордост! Нека съхраним онова усещане, което ни обзема щом чуем българския химн. Нека по-често поглеждаме към герба на България и бъдем единни в мислите и в делата.

Честит Национален празник!

НЕВЕНА ПЕТКОВА

Областен управител на област Габрово

На гости за Баба Марта

Областният управител Невена Петкова заедно с експерти от администрацията, които са и част от групата за Мониторинг и оценка на социалните услуги, посетиха днес Дома за пълнолетни лица с физически увреждания в кв. Маркотея и Центъра за настаняване от семеен тип за деца с тежки увреждания в кв. Велчевци. Този път поводът за посещението беше различен, защото ползвателите на услугите и екипите, които се грижат за тях получиха мартенички, изработени от служителите в Областната администрация. И макар че Баба Марта беше минала оттам още рано сутринта всички бяха развълнувани от жеста и посрещнаха областния управител с усмивки на лица. Тя им пожела да съхранят за дълго този дух, който носят и настроението, с което са я посрещнали. На служителите, които отдават цялото си внимание и сърце на децата и възрастните в тези услуги Невена Петкова благодари и пожела здраве, нестихваща енергия, защото онова, което вършат не е просто работа, а е истинска благородна мисия.

Празничен рецитал за 3 март в VI ОУ "Иван Вазов"

В навечерието на 3 март учениците от VI ОУ „Иван Вазов“ отбелязаха с емоционално тържество Националния празник на Република България. Вълнение се усещаше не само сред учениците, но и в думите на техния директор Стиляна Постомпирова, която сподели, че 3 март е дата свещена и това не е само празник, а съдба. „Днес нашите сърца бият по-силно, днес ние сме по-щастливи и се чувстваме повече българи, защото празнуваме националния празник на Република България. Ден първи от Нова България“ – каза още директора пред своите възпитаници. Патриотични стихотворения и песни звучаха в двора на училището, където по традиция деца, учители, родители се събират, за да отбележат Деня. Главният секретар на Областна администрация Веселин Радков също уважи празника и пожела на директора, нейния екип и учениците здраве и радости и поднесе ръчно изработена мартеничка от служителите в администрацията.

Обсъдиха маршрутни разписания, които не се изпълняват

Заместник областният управител Мария Пенева свика Областната транспортна комисия за обсъждане на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема, които не се изпълняват към момента. От квотата на Община Габрово това са линиите Бургас – Габрово; Плевен – Габрово; Габрово – Обзор, която е сезонна и Варна – Габрово. От квотата на Община Севлиево са: Русе – Севлиево; София – Севлиево; Свищов – Севлиево и Варна – Севлиево. Линията Пловдив – Севлиево се променя от целогодишна в сезонна и се очаква разписанието й. От квотата на Община Трявна се коментира една линия София – Трявна, а за Община Дряново се обсъжда линията Велико Търново – Дряново, която вероятно ще бъде закрита.

Като основна причина за неизпълнение на всички тези линии представителите от общините посочиха липсата на превозвачи, а така също рентабилност и слаб пътникопоток. Очаква се отново да се обявят обществени поръчки и линиите да бъдат възложени и изпълнявани, а ако това не се осъществи да бъдат променени времената на изпълнение – от целогодишно в сезонно/срочно.

Членовете на комисията коментираха и проблема с недостатъчните субсидии, които се отпускат към общините и тяхната актуализацията. Очаква се всички те да изпратят предложения до председателя на Областната транспортна комисия, които да бъдат обобщени и изпратени до ИА „Автомобилна администрация“.

Още статии...