РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

“Да открием богатство” на 25 август на връх Шипка

Нова игра за ученици ще се състои на 25 август, част от тържествата за 140 – годишнината от Шипченската епопея. В деня, посветен на децата, освен традиционните състезание по изкачване на стълбите към Паметника и по планинско ориентиране, малките посетители ще могат да се включат в проект, чиято цел е под формата на интересна игра участниците да се запознават с исторически събития и места.

Обикновеното протичане на търсенето на съкровище е чрез разгадаване на  логически загадки и ребуси да се стигне до предварително скрити предмети. Загадките са свързани с разчитане на  “древни писма”, разгадаване  на шифри, разчитане на  карти и т. н. Неразривно свързан с това е и спортният елемент изразен в спортно-туристически сръчности: разпъване на палатка, дърпане на въже, минаване по алпинистко препятствие, движение по азимут и др. Крайният резултат е едно интересно, полезно и изпълнено с познание и забавление мероприятие.

Темата на играта на 25 август ще бъде „Шипченска епопея“ и ще се проведе от 14:00 ч. – 15:30 ч. Записване се приема до 13:00 ч., пред паметника.

Играта включва маршрут с алпинистки препятствия, ориентиране и разгадаване на загадки, шифри, криптирани писма и др. Участниците могат да влязат в ролята на археолози, историци и приключенци.

Играта се организирана от НЧ „Светлина – 1861″, гр. Шипка, със съдействието на Областна администрация – Габрово, Алпийското дружество и клуб по ориентиране – гр. Казанлък и Национален парк – музей “ Шипка – Бузлуджа“, гр. Казанлък.

Възстановено е движението на ППС по път III - 4404 "Габрово-Трънито-Дебел дял-Музга-Гъбене"

Със Заповед № РД-11-37/03.08.2017 г. на Директора на Областно пътно управление-Габрово г-н Деян Георгиев е възстановено движението на пътни превозни средства по път III-4404 "Габрово-Трънито-Дебел дял-Музга-Гъбене" в участъка от км 10+151 (разклон за почивна станция Люляците) до км 13+807 (начало на с.Дебел дял).

Областният управител се срещна с Президента на Ротари клуб 6 - Ню Йорк

Областният управител Невена Петкова се срещна с Д-р Жасмин Кауин – Президент на Ротари клуб 6 - Ню Йорк, която е на тридневно посещение в Габрово. В рамките на опознавателната среща Невена Петкова представи региона като акцентира на богатия културен календар, който всяка от общините има, а старши експертът от Областната администрация Михаела Стоянова разказа за реализирани проекти.

Природа, културни забележителности и не на последно място местната кухня са впечатлили госта от Ню Йорк, която след като получи информация за различните фестивали и традиции в областта, предложи Областна администрация да стане член на Мрежата за свързване “PeopleMovers”.

По време на срещата беше представен и техен проект, подкрепен от Ротари Интернешънъл, за насърчаване на ходенето пеша. Към него ще се присъедини и габровският клуб, който всяка година организира туристически походи включени в програмата за Национално честване „Шипченска епопея“. Целта е всички различни инициативи от проекта да бъдат заснети и показани пред обществото, за да се насърчават и привличат все повече хора, които да ходят пеш.

В рамките на визитата, Президентът на Ротари клуб - Ню Йорк, посети фирми от региона, Музея на образованието, Дома на хумора и сатирата, МАИР „Боженци“, ЕМО „ЕТЪР“ и Шипка.

Областният управител участва в заседание във връзка с Административната реформа и намаляването на тежестта за бизнес и граждани

Областният управител Невена Петкова участва в работна среща, инициирана от вицепремиера и председател на Съвета за административна реформа Томислав Дончев с представители на областните администрации, Националното сдружение на общините и Върховната административна прокуратура. Там тя представи предложения за оптимизиране на административните услуги, извършвани от областните администрации. За 12 от тях Петкова предлага да се въведе служебно начало, а именно част от документите, които са необходими за извършване на съответната административна услуга, да се събират по служебен път от администрацията, която ги издава. Две от административните услуги областният управител на Габрово предложи да се предоставят в друг вид и в тази връзка са предложени и нормативни промени.

По време на срещата стана ясно, че е изготвен и приет методически документ в помощ на областните управители, за да се подпомага контролната им дейност по отношение на законосъобразността на актовете на общинските съвети като част от мерките за подобряване и оптимизиране на услугите за гражданите и бизнеса.

Предстои Съветът за административна реформа да одобри модел за стандартизиране и унифициране на предоставяните от областните администрации услуги чрез уеднаквяване на наименования на услуги и документи, на процедури, образци и срокове за извършване на услугите.

„Административната реформа е комплексно усилие, което изисква комплексен подход. Задачата ни е голяма и тя не може да бъде изпълнена със сепаративни действия в отделните администрации“- заяви Томислав Дончев в подкрепа на решението в разговора с областните управители да участват всички въвлечени страни.

До месец септември нарочна работна група с представители на централната администрация и областните управители ще анализира предложенията и ще подготви условията за тяхното прилагане в действие.

Областната комисия по безопасно движение по пътищата прие мерки за предотвратяване на ПТП в населените места през 2017 г

Заместник областният управител Мария Пенева свика Областната комисия по безопасно движение по пътищата във връзка с промяна в НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ,бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.. По време на заседанието членовете на Комисията приеха набелязани мерки за предотвратяване на ПТП в населените места през 2017 г. Да бъдат изготвени Общински програми за 2017-2018 с мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата.

Приетият план за работа предвижда обезопасяване на районите около училищата с пътна маркировка до в срок до13.09.2017г., да се изградят изкуствени неравности, предпазни огради и да се ограничи достъпа на МПС в училищните дворове. Ремонт на уличната мрежа, а на места където е необходимо полагането на износващ пласт грапава настилка увеличаваща сцеплението и намаляваща спирачния път.

До 13.09.2017г., съгласно Наредба №2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, да се освежи съществуващата хоризонтална маркировка и да се положи нова, там където условията на движение го изискват.

Да се повиши контролът на паркиране върху паркоместа предназначени за спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани от хора с увреждания, както и контролът върху достъпността на градски транспорт.

По време на заседанието бяха коментирани и мерки за предотвратяване на ПТП извън населените места, които са насочени към подобряване на управлението на движението по участъците от републиканската и общинската пътна мрежа чрез създаване на организация за информиране на водачите при промяна условията за движение.

Коментирана беше и по-добрата координация между контролните органи на отделните институции.Набелязани бяха мерки за повишаване на гражданската информираност - кампании, конкурси, състезания, викторини.

Контролът по изпълнението на мерките ще се осъществява на всяко тримесечие от комисията по безопасност на движението по пътищата, отчитайки статистическите показатели, предоставяни от Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Габрово, отчет на РУО и отчетите за изпълнение на Общинските програми за подобряване на безопасността на движението по пътищата. Изпълнителна агенция автомобилна администрация всеки месец ще предоставя отчет за направените проверки и констатираните нарушения.

Още статии...