РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Съгласие за състав на РИК, но след дълги дебати

Пълно съгласие за състава на Районната избирателна комисия в Габрово, но след дълги дебати, постигнаха днес представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. Решението взеха по време на проведените днес консултации при областния управител на Габрово Невена Петкова. Отново дебатът беше за секретарското място, после се прехвърли на заместник - председателското, стигна се почти до това консултациите да приключат без съгласие и ЦИК да определи РИК - Габрово, но в крайна сметка диалогът, аргументите и разумът победиха и дадоха резултат. Ръководният състав на комисията се е доказал вече многократно, членовете й работят добре, това си пожелаха и за предстоящите избори участниците в дебата – спорна работа и успехи.

Следва областният управител да изпрати своето предложение в Централната избирателна комисия за назначаване на Районна избирателна комисия – Габрово.

Съставът на РИК отново ще е с общ брой 15 члена, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии е, както следва: ПП ГЕРБ - 5 , Коалиция „БСП за България” – 4 , ПП ДПС –1 , Коалиция „Обединени патриоти“ – 2, ПП „Воля“ - 1, Коалиция „Реформаторски блок“ – 1, Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ – 1.

Подкрепеното от всички ръководство, което ще бъде предложено в ЦИК, е за председател - Мария Недева, излъчен от ПП ГЕРБ, двама зам. - председатели - Евгени Попов и Цветан Цонев – съответно от ПП ДПС и ПП „Воля“ и секретар Иванка Баева – от Коалиция „БСП за България”. „Малко са областите, които единодушно излъчват РИК, към този момент, затова ви поздравявам и Ви благодаря. Мисля, че даваме добър пример и показваме отново, че диалогът води до решения.“ - заяви в края на Консултациите областният управител Невена Петкова.

Чрез обединени усилия и системни проверки трябва да запазим максимално зеленото богатство на Габровска област

„Дейността по опазване на горите в Регионална дирекция на горите - Велико Търново в частност в Габровска област е добра. Регионалната дирекция като контролен орган , а СЦДГ Габрово като стопански субект е безкомпромисна към служителите си допуснали нарушения. Прилагат се всички мерки и нормативни документи към недисциплинираните служители.“ – това стана ясно от информацията изнесена по време на заседание на Областния съвет по охрана на горите, рибата и дивеча, ръководено от заместник – областния управител Росен Цветков. В дневния ред беше включен Анализ на състоянието и опазването на горските територии на територията на област Габрово през 2018 година от РДГ – Велико Търново, както и информация от отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав” – офис Габрово, към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за превенция и контрол на рибарство и аквакултури за същия период.

„Съвместната работа по опазването на горите, рибата и дивеча трябва да продължи с нестандартните форми и начини на действие, противодействащи на нарушителите по незаконната сеч и транспорт на дървесина от горските територии.“ – коментира представител на Регионалната дирекция по време на заседанието и допълва, че е необходимо да продължат проверките в дървопреработващите цехове и складове от всички институции имащи пряко отношение. Служителите по горите разчитат и в бъдеще на МВР да оказва, както до сега своевременна и компетентна помощ.

В цифри анализът на дейността на РДГ Велико Търново по отношение територията на област Габрово показва извършени 3 247 бр. проверки, от които: 903 бр. моторни превозни средства; 509 бр. обекти за добив на дървесина; 245 бр. обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина и НГП; 701 бр. ловци и 121 бр. риболовци; и 665 бр. други физически лица. През ревизирания период януари - декември 2018 година от съставените 249 бр. АУАН са издадени 158 бр. наказателни постановления и са влезли в сила 129 бр . По издадените НП са наложени глоби в размер на 11750 лв, имуществени санкции - 1100 лв, обезщетения - 575 лв и парична равностойност на предметите на нарушението - 353 лв. 97 % от нарушенията са по Закона за горите и са главно за незаконна сеч, съхранение и транспорт на дървесина. Тези нарушения придобиват масов и организиран характер, констатират от регионалната дирекция. Обект на посегателство са почти всички гори, независимо от тяхната собственост. В равнинните райони целта е добив на дърва и технологична широколистна дървесина за пазара. По време на заседанието бяха изложени и конкретни примери за това.

За изминалата 2018-та година дейността на ИАРА на територията на област Габрово показва 47 издадени актове за установяване на административни нарушения, също толкова издадени наказателни постановление, от които влезли в сила 37 бр. Иззети са 195 м мрежи; 220 са извършените проверки, от иззетата риба 50 кг е дарена. Издадените билети за любителски риболов от офис Габрово и от сдруженията регистрирани по чл. 11 от ЗРА са 14 141 бр.

Тържествата за Шипченската епопея ще преминат под знака на 85 – годишнината от откриването на Паметника на свободата на връх Свети Никола

Тържествата за Шипченската епопея ще преминат под знака на 85 – годишнината от откриването на Паметника на свободата на връх Свети Никола. Президентът потвърди патронажа на националното честване, чиято кулминация ще бъде на 24 август, а денят преди това по традиция ще е запазен за активности с деца на връх Шипка. Подготвя се изложба от двете страни на Балкана – Габрово и Казанлък, инициатор на която е Национален парк – музей „Шипка – Бузлуджа“. Ще има срещи с потомци на хората, помагали за градежа на Паметника. Състезания, музикални изпълнения, история, но поднесена по различен начин и подобаващ финал с тържествена заря – проверка в Габрово са предвидени за августовския месец.

Тези и други подробности за събитията обсъди областният управител Невена Петкова със заместник – командира на Националната гвардейска част, директора на НПМ „Шипка – Бузлуджа“, зам. - областния управител на област Стара Загора, експерти от Община Габрово и Министерство на отбраната.

Предстоят срещи с представителите на културни институции от Габрово, които от началото на националното честване се включват в организацията с тематични събития, посветени на Шипченската епопея. Предстои среща и с Дистрикт гуверньора на Ротари България, които са организатор на туристическите походите до Върха.

Организаторите на събитието са отворени за обсъждане на предложения за инициативи, свързани със 142 години от Шипченската епопея и 85 – годишнината от откриването на Паметника на свободата на връх Свети Никола. Всеки, които има интересна, различна, вдъхновяваща и обогатяваща идея, посветена на тази част от българската история, може да я изпрати по E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. до края на месец април.

Стартира разработването на регионалната програма за заетост за 2019 година

Заместник-областният управител Мария Пенева ръководи заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, в което участваха заместник – кметовете на общините от област Габрово, директорите на дирекция „Бюро по труда“ – Габрово и „Инспекция по труда“ – Габрово, началника на отдел „Статистически изследвания“ – Габрово, директора на Габровска търговско – промишлена палата и представители на синдикални организации.

Заседанието е по повод изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2019 г. на Министерството на труда и социалната политика и стартиране процедура по разработване и утвърждаване на регионалните програми за заетост. Основната им цел е преди всичко справяне с местните проблеми на пазара на труда, като отговарят както на специфичните нужди на трудовия пазар в региона, така и на националните приоритети.

Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по методика на министъра на труда и социалната политика съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта. Одобреният на тази база ресурс за област Габрово за 2019 г. е в размер на 53 758 лв, с 5833 лв повече от предходната година.

Общините от областта следва да подадат проектните си предложения до 8 април т.г. На тази база ще бъде разработена регионалната програма, която след като бъда обсъдена и одобрена на второ заседание на Комисията ще се изпрати в МТСП.

Водосвет и първа копка за началото на съвместен проект за рециклиране на биоотпадъци

На Благовещение беше направена първата копка на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“. На церемонията присъства областният управител Невена Петкова, народният представител Иглика Иванова-Събева, председателят на Общински съвет – Севлиево Здравка Лалева, представители на институции, партньори, изпълнители. Копката направиха тримата кметове Д-р Иван Иванов, инж. Мирослав Семов и инж. Пламен Чернев, които си пожелаха успех и до нови среща на готовите вече площадки.

Съгласно проекта ще бъдат изградени две инсталации за компостиране на територията на общините Дряново и Севлиево, със съответните капацитети - 900 т. и 3000 т. годишно третирани биоразградими отпадъци. Съоръжение в община Севлиево ще представлява технология за компостиране на редове на открито с принудителна аерация. Системата за разделно събиране за площадка Севлиево, ще обхваща самия град и 10 населени места с население над 500 души, а за площадка Дряново ще обхваща град Дряново и 1 населено място. За община Сухиндол се предвижда изграждане на площадка за компостиране на място.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 2 230 595,39 лв., от които 1 557 812,45 лв. европейско и 274 908,08 лв. национално съфинансиране.

Още статии...