РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

"Важно съобщение във връзка със заболяването Африканска чума по свинете"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ДОМАШНИ СВИНЕ

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

 

На територията на с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна е констатиран първи за страната случай на заболяването Африканска чума по свинете – особено опасно заболяване с изключително лесна възприемчивост за всички видове свине (домашни, диви и свине от източнобалканска порода). От него не могат да бъдат засегнати хора, но в резултат на наложителните рестрикции, икономическите последици за отрасъла свиневъдство и месопреработка са значителни.

С цел предпазването от разпространение на вируса Българска агенция по безопасност на храните при Министерство на земеделието, храните и горите провежда кампания с информация и кратки съвети до собствениците на домашни свине.

 

Африканската чума по свинете е силно заразно заболяване, което засяга свинете от различни възрасти без значение от пола. За предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е необходимо собствениците на животни да спазват следните правила:

1. Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.

 

2. Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична консумация, трябва да се преработи термично, заедно с костите, до пълно му приготвяне (варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.).

 

3. От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат сурово- сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.).

 

4. Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, пържене, печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.

 

5. Сланината трябва да премине термична обработка (варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас).

 

6. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.). Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък.

 

7. В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

 

8. Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация (нокти, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

 

 

Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвоизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял и разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ВЕНЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА.

Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си!

27 август, понеделник, ще бъде ден на национален траур в памет на жертвите от тежката катастрофа

Областна администрация - Габрово изказва своите съболезнования на близките на загиналите в тежкия пътен инцидент край Своге. Във връзка с предвидената програма по повод 141-та годишнина от Шипченската епопея са отменени всички празнични и тържествените елементи от вечерна - проверка, както и от историческия спектакъл на НФА "Българе".

С решение на Министерски съвет 27 август, понеделник, ще бъде ден на национален траур в памет на жертвите от тежката катастрофа.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Предстои изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землище с. Буря, община Севлиево, област Габрово, включващ 4 броя поземлени имоти по КВС.

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички собственици на земи по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Буря, общ. Севлиево, обл. Габрово.

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Открито е производство по изработване на помощен план и план на новообразуваноте имоти за земите по параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на землището.

 

КАКВО ПРЕДСТОИ?

 

В изпълнение на договора започват и ще се извършват геодезически заснемания на поземлените имоти и събиране на данни за собственост.

Събирането на данни за собственост ще се извършва успоредно със заснемането на поземлените имоти, както следва:

 

1. Кад. единица 07082.89. 1 и 2, местност „Топкору”,

намиращи се по пътя за гр. Габрово - 03 и 04 .09.2018 г.

2. Кад. единица 07082.74. 1, местност „Кьофери”,

намираща се на юг от селото - 05 .09.2018 г.

3. Кад. единица 07082.65. 1, местност „Йоренде”,

намираща се на север от селото - 10 .09.2018 г.

 

Сборен пункт - 10 часа пред съответната местност

 

Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост.

Предоставените документи се обработват от администратор на лични данни.

 

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ?

 

На основание чл.41, ал.5 от Наредба 3 към Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ собственикът(ползвателят) е длъжен:

1. Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта установяващ правото на собственост;

2. При представяне на карта за легитимация от страна на специалистите от дружеството да осигури свободен достъп до имота за извършване на измерванията.

3. Да представи на фирмата изпълнител документи удостоверяващи правата му върху имота, данни за собствениците и носителите на други вещни права върху имота.

 

КОНТАКТИ

тел. 066 87-88-87, 0897 801607, 0897 801601

Стартира второто за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила

От началото на август 2018 г. Агенцията по заетостта стартира второто за тази година проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. То се провежда съгласно чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта два пъти в годината със съдействието на Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те административни области в страната. По този повод заместник областният управител Мария Пенева проведе работна среща с представителите на работодателските организации, синдикати и Бюрото по труда. Уточнени бяха детайли, свързани с предвидените дейности, както и разпределени отговорности за това анкетното проучване да бъде проведено отговорно и качествено. Пенева призова работодателите да се включат активно в проучването, защото това ще даде полезна информация на всички участници в трудовия пазар, както и насоки за развитието на работната сила.

В периода до 17 септември 2018 г. работодателите отново могат директно в on-line анкетен формуляр да посочат обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри. Целенасочено анкетиране ще се проведе сред статистическа извадка работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др. За региона на Габрово са определени 136 на брой фирми. Целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.

Анкетният формуляр може да се намери и попълни на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване за потребностите от работа сила” или да се отвори тук:

През февруари 2018 г. се проведе пилотно първото проучване на потребностите от кадри. В него се включиха на доброволен принцип 5012 различни по вид, икономическа дейност и големина фирми и организации от публичния, частния и неправителствения сектор. Резултатите от проучването най-общо показаха, че в краткосрочен (през следващите 6 месеца) и средносрочен план (след 3-5 години) българските работодатели ще продължат да търсят средно- и висококвалифициран персонал, в т.ч. икономисти, инженери, машинни оператори, продавачи, готвачи и др. Подробна информация за първото анкетното проучване е публикувана на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване за потребностите от работа сила”.

Невена Петкова участва в кръгла маса за представяне на проект "Сподели България"

12 винено-кулинарни дестинации бяха представени днес в Габрово от заместник – министъра на туризма Ирена Георгиева.Кръглата маса е втори етап от реализацията на съвместната инициатива, по която работят Министерството на туризма и Министерството на земеделието храните и горите. В срещата участваха и инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното, Невена Петкова, областен управител на област Габрово, Нела Рачевиц, заместник - кмет на община Габрово, както и представители на туристическия и земеделския бранш.

Областният управител Невена Петкова приветства участниците в срещата и подчерта, че област Габрово има сериозен потенциал, за да е част от този проект. Тя припомни, че в началото на годината обединени Областната администрация и кметовете на четирите общини изразиха своето становища относно представен идеен проект на „Сподели България“, в който област Габрово не е била включена. „Развитието на туризма чрез рационално използване на природни дадености, културно-историческо наследство и традиции е приоритет заложен в Областната стратегия за развитие на област Габрово и плановете на четирите общини Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.“ – допълни още Петкова като изброи редица дадености, които са привлекателни за туристите. „Имаме потенциал, който считам, че трябва още повече да разгърнем и да работим всички заедно в една посока, а именно рекламирането и популяризирането на област Габрово. Вярвам, че това може да се случи и чрез инициативата „Сподели България“.- допълни още в изказването си областният управител.

Целта на инициативата е страната да се превърне в целогодишна туристическа дестинация, а туристите да се насочат към вътрешността й, а не само да посещават предимно зимните и морски курорти. Броят на винено-кулинарните дестинации не е избран случайно, те са 12 - колкото са месеците в годината. Обхващат над 50 общини и над 100 туристически обакта. Фокусът на срещата днес беше една от най-дългите дестинации по проекта, която преминава през 7 общини наречена „Стари столици“ - Велико Търново, Горна Оряховица, Шумен, Търговище, Плиска, Велики Преслав, Габрово. В нея са включени и 13 туристически обекта - историческите хълмове Царевец и Трапезица, Арбанаси, Хотнишка екопътека, Еменска екопътека, Даскалоливницата – Елена, Славейковото училище – Търговище, Шуменска крепост, Мадарският конник, Осмарски скални манастири, Ханкрумски скални манастири, Плиска, Велики Преслав и Никополис ад Иструм.

Още статии...