РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Администрация

Нормативни актове свързани с дейността на Областна администрация – Габрово

1. Конституция на Република България

2. Закон за администрацията

3. Устройствен правилник на областните администрации

4. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

5. Закон за държавния служител

6. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

7. Наредба за административното обслужване

8. Закон за електронното управление

9. Закон за електронния документ и електронния подпис

10. Закон за достъп до обществена информация

11. Закон за административните нарушения и наказания

12. Закон за държавната собственост

13. Закон на административно-териториалното устройство на Република България

14. Закон за избиране на Велико Народно събрание

15. Закон за избиране на народни представители

16. Закон за избиране на президент и вицепрезидент на републиката

17. Закон за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

18. Закон за местните избори

Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 12 от

Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

към 31.12.2017 г.

по ред

Дата на предаване на

декларацията

Име, фамилия и длъжност

на служителя

Декларация по чл. 12,т.1

Декларация по чл. 12,т.2

Декларация по чл. 12,т.3

Съгласие по чл.4, ал.,т.2 от ЗЗЛД

1

05.01.2009 г.

Донка Гутева – Главен експерт

-

да

-

не

2

05.01.2009 г.

Биляна Големанова – Ст. юристонсулт

-

да

-

не

3

05.01.2009 г.

Валентин Станков – Главен експерт

-

да

-

не

4

05.01.2009 г.

Силвия Атанасова – Ст. счетоводител

-

да

-

не

5

05.01.2009 г.

Радка Ангелова – Ст. счетоводител

-

да

-

не

6

05.01.2009 г.

Ивайло Карабойков – Ст. специалист

-

да

-

не

7

05.01.2009 г.

Никола Бороджиев – Главен секретар

-

да

-

не

8

05.01.2009 г.

Цветомира Иванова – Ст. специалист

-

да

-

не

9

05.01.2009 г.

Мария Хубанова – Държавен експерт

-

да

-

не

10

05.01.2009 г.

Марияна Ризова – Старши експерт

-

да

-

не

11

05.01.2009 г.

Салие Боз – Старши специалист

-

да

-

не

12

05.01.2009 г.

Боянка Тишева – Старши специалист

-

да

-

не

13

05.01.2009 г.

Юлия Живкова – Старши експерт

-

да

-

не

14

05.01.2009 г.

Мария Христова – Старши експерт

-

да

-

не

15

05.01.2009 г.

Десислава Гълъбова – Старши експерт

-

да

-

не

16

05.01.2009 г.

Виктория Семова – Младши експерт

-

да

-

не

17

06.01.2009 г.

Милена Господинова – Гл. експерт

-

да

-

не

18

06.01.2009 г.

Радинка Томова – Директор

-

да

-

не

19

06.01.2009 г.

Тошко Пантев – Главен специалист

-

да

-

не

20

06.01.2009 г.

Ваня Стоева – Технически сътрудник

-

да

-

не

21

06.01.2009 г.

Мария Башева – Главен експерт

-

да

-

не

22

07.01.2009 г.

Юлия Маринова – Гл. счетоводител

-

да

-

не

23

07.01.2009 г.

Станислава Иванова – Техн. сътрудник

-

да

-

не

24

10.03.2009 г.

Донка Гутева – Главен експерт

да

-

-

не

25

10.03.2009 г.

Марияна Ризова – Старши експерт

да

-

-

не

26

10.03.2009 г.

Боянка Тишева – Старши специалист

да

-

-

не

27

10.03.2009 г.

Салие Боз – Старши специалист

да

-

-

не

28

10.03.2009 г.

Мария Хубанова – Държавен експерт

да

-

-

не

29

10.03.2009 г.

Мария Башева – Главен експерт

да

-

-

не

30

10.03.2009 г.

Милена Господинова – Гл. експерт

да

-

-

не

31

10.03.2009 г.

Юлия Живкова – Старши експерт

да

-

-

не

32

10.03.2009 г.

Юлия Маринова – Гл. счетоводител

да

-

-

не

33

10.03.2009 г.

Силвия Атанасова – Ст. счетоводител

да

-

-

не

34

10.03.2009 г.

Мария Христова – Старши експерт

да

-

-

не

35

11.03.2009 г.

Ваня Стоева – Технически сътрудник

да

-

-

не

36

11.03.2009 г.

Виктория Семова – Младши експерт

да

-

-

не

37

11.03.2009 г.

Десислава Гълъбова – Старши експерт

да

-

-

не

38

11.03.2009 г.

Радка Ангелова – Ст. счетоводител

да

-

-

не

39

11.03.2009 г.

Биляна Големанова – Ст. юристонсулт

да

-

-

не

40

12.03.2009 г.

Никола Бороджиев – Главен секретар

да

-

-

не

41

12.03.2009 г.

Цветомира Иванова – Ст. специалист

да

-

-

не

42

12.03.2009 г.

Валентин Станков – Главен експерт

да

-

-

не

43

12.03.2009 г.

Радинка Томова – Директор

да

-

-

не

44

17.03.2009 г.

Станислава Иванова – Техн. сътрудник

да

-

-

не

45

17.03.2009 г.

Ивайло Карабойков – Ст. специалист

да

-

-

не

46

17.03.2009 г.

Тошко Пантев – Главен специалист

да

-

-

не

47

02.07.2009 г.

Ралица Мановола – Главен експерт

да

да

-

не

48

13.07.2009 г.

Салие Боз – Младши експерт

да

да

-

не

49

29.09.2009 г.

Радостина Тончева – Ст. специалист

да

да

-

не

50

01.03.2010 г.

Веселин Радков – Главен секретар

да

да

-

не

51

12.04.2010 г.

Веселина Георгиева – Мл. специалист

да

да

-

не

52

19.04.2010 г.

Таня Дамянова – Ст. специалист

да

да

-

не

53

19.04.2010 г.

Васил Папазов – Мл. специалист

да

да

-

не

54

19.04.2010 г.

Николай Петров – Ст. специалист

да

да

-

не

55

19.04.2010 г.

Силвия Маркова – Мл. специалист

да

да

-

не

56

23.04.2010 г.

Стела Колева – Мл. юрисконсулт

да

да

-

не

57

14.09.2010 г.

Десислава Гълъбова – Ст. експерт

-

-

да

не

58

08.12.2010 г.

Михаела Стоянова – Ст. експерт

да

да

-

не

59

12.09.2011 г.

Мариела Михайлова – Касиер, домакин

да

да

-

не

60

19.09.2011 г.

Мариела Михайлова – Касиер, домакин

-

-

да

не

61

14.02.2012 г.

Стела Йосифова – Техн. сътрудник

да

да

-

не

62

02.04.2012 г.

Виктория Петрова – Мл. експерт

да

да

-

не

63

02.04.2012 г.

Мариан Ганчев – Ст. експерт

да

да

-

не

64

01.08.2012 г.

Пламен Иванов – Старши специалист

да

да

-

не

65

26.10.2012 г.

Ралица Манолова – Главен експерт

-

-

да

не

66

02.08.2013 г.

Калина Рашкова – Младши експерт

да

да

-

не

67

23.09.2013 г.

Мария Терзиева – Техн. сътрудник

да

да

-

не

68

20.06.2014 г.

Добринка Иванова – Младши експерт

да

да

-

не

69

07.07.2014 г.

Бисер Магунски – Главен специалист

да

да

-

не

70

09.07.2014 г.

Ралица Манолова – Главен експерт

-

-

да

не

71

12.01.2015 г.

Биляна Желева – Младши експерт

да

да

-

не

72

10.10.2017 г.

София Димитрова – Младши експерт

да

да

-

не

Забележка: Декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси са подадени пред Областен управител – Габрово (орган по назначаването). Достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

Декларации по чл.12, т.3 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратявяне и разкриване на конфликт на интереси

 

Десислава Гълъбова

Мариела Михайлова

Ралица МаноловаР Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 12 от

Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

към 31.12.2017 г.

по ред

Дата на предаване на

декларацията

Име, фамилия и длъжност

на служителя

Декларация по чл. 12,т.1

Декларация по чл. 12,т.2

Декларация по чл. 12,т.3

Съгласие по чл.4, ал.,т.2 от ЗЗЛД

1

05.01.2009 г.

Донка Гутева – Главен експерт

-

да

-

не

2

05.01.2009 г.

Биляна Големанова – Ст. юристонсулт

-

да

-

не

3

05.01.2009 г.

Валентин Станков – Главен експерт

-

да

-

не

4

05.01.2009 г.

Силвия Атанасова – Ст. счетоводител

-

да

-

не

5

05.01.2009 г.

Радка Ангелова – Ст. счетоводител

-

да

-

не

6

05.01.2009 г.

Ивайло Карабойков – Ст. специалист

-

да

-

не

7

05.01.2009 г.

Никола Бороджиев – Главен секретар

-

да

-

не

8

05.01.2009 г.

Цветомира Иванова – Ст. специалист

-

да

-

не

9

05.01.2009 г.

Мария Хубанова – Държавен експерт

-

да

-

не

10

05.01.2009 г.

Марияна Ризова – Старши експерт

-

да

-

не

11

05.01.2009 г.

Салие Боз – Старши специалист

-

да

-

не

12

05.01.2009 г.

Боянка Тишева – Старши специалист

-

да

-

не

13

05.01.2009 г.

Юлия Живкова – Старши експерт

-

да

-

не

14

05.01.2009 г.

Мария Христова – Старши експерт

-

да

-

не

15

05.01.2009 г.

Десислава Гълъбова – Старши експерт

-

да

-

не

16

05.01.2009 г.

Виктория Семова – Младши експерт

-

да

-

не

17

06.01.2009 г.

Милена Господинова – Гл. експерт

-

да

-

не

18

06.01.2009 г.

Радинка Томова – Директор

-

да

-

не

19

06.01.2009 г.

Тошко Пантев – Главен специалист

-

да

-

не

20

06.01.2009 г.

Ваня Стоева – Технически сътрудник

-

да

-

не

21

06.01.2009 г.

Мария Башева – Главен експерт

-

да

-

не

22

07.01.2009 г.

Юлия Маринова – Гл. счетоводител

-

да

-

не

23

07.01.2009 г.

Станислава Иванова – Техн. сътрудник

-

да

-

не

24

10.03.2009 г.

Донка Гутева – Главен експерт

да

-

-

не

25

10.03.2009 г.

Марияна Ризова – Старши експерт

да

-

-

не

26

10.03.2009 г.

Боянка Тишева – Старши специалист

да

-

-

не

27

10.03.2009 г.

Салие Боз – Старши специалист

да

-

-

не

28

10.03.2009 г.

Мария Хубанова – Държавен експерт

да

-

-

не

29

10.03.2009 г.

Мария Башева – Главен експерт

да

-

-

не

30

10.03.2009 г.

Милена Господинова – Гл. експерт

да

-

-

не

31

10.03.2009 г.

Юлия Живкова – Старши експерт

да

-

-

не

32

10.03.2009 г.

Юлия Маринова – Гл. счетоводител

да

-

-

не

33

10.03.2009 г.

Силвия Атанасова – Ст. счетоводител

да

-

-

не

34

10.03.2009 г.

Мария Христова – Старши експерт

да

-

-

не

35

11.03.2009 г.

Ваня Стоева – Технически сътрудник

да

-

-

не

36

11.03.2009 г.

Виктория Семова – Младши експерт

да

-

-

не

37

11.03.2009 г.

Десислава Гълъбова – Старши експерт

да

-

-

не

38

11.03.2009 г.

Радка Ангелова – Ст. счетоводител

да

-

-

не

39

11.03.2009 г.

Биляна Големанова – Ст. юристонсулт

да

-

-

не

40

12.03.2009 г.

Никола Бороджиев – Главен секретар

да

-

-

не

41

12.03.2009 г.

Цветомира Иванова – Ст. специалист

да

-

-

не

42

12.03.2009 г.

Валентин Станков – Главен експерт

да

-

-

не

43

12.03.2009 г.

Радинка Томова – Директор

да

-

-

не

44

17.03.2009 г.

Станислава Иванова – Техн. сътрудник

да

-

-

не

45

17.03.2009 г.

Ивайло Карабойков – Ст. специалист

да

-

-

не

46

17.03.2009 г.

Тошко Пантев – Главен специалист

да

-

-

не

47

02.07.2009 г.

Ралица Мановола – Главен експерт

да

да

-

не

48

13.07.2009 г.

Салие Боз – Младши експерт

да

да

-

не

49

29.09.2009 г.

Радостина Тончева – Ст. специалист

да

да

-

не

50

01.03.2010 г.

Веселин Радков – Главен секретар

да

да

-

не

51

12.04.2010 г.

Веселина Георгиева – Мл. специалист

да

да

-

не

52

19.04.2010 г.

Таня Дамянова – Ст. специалист

да

да

-

не

53

19.04.2010 г.

Васил Папазов – Мл. специалист

да

да

-

не

54

19.04.2010 г.

Николай Петров – Ст. специалист

да

да

-

не

55

19.04.2010 г.

Силвия Маркова – Мл. специалист

да

да

-

не

56

23.04.2010 г.

Стела Колева – Мл. юрисконсулт

да

да

-

не

57

14.09.2010 г.

Десислава Гълъбова – Ст. експерт

-

-

да

не

58

08.12.2010 г.

Михаела Стоянова – Ст. експерт

да

да

-

не

59

12.09.2011 г.

Мариела Михайлова – Касиер, домакин

да

да

-

не

60

19.09.2011 г.

Мариела Михайлова – Касиер, домакин

-

-

да

не

61

14.02.2012 г.

Стела Йосифова – Техн. сътрудник

да

да

-

не

62

02.04.2012 г.

Виктория Петрова – Мл. експерт

да

да

-

не

63

02.04.2012 г.

Мариан Ганчев – Ст. експерт

да

да

-

не

64

01.08.2012 г.

Пламен Иванов – Старши специалист

да

да

-

не

65

26.10.2012 г.

Ралица Манолова – Главен експерт

-

-

да

не

66

02.08.2013 г.

Калина Рашкова – Младши експерт

да

да

-

не

67

23.09.2013 г.

Мария Терзиева – Техн. сътрудник

да

да

-

не

68

20.06.2014 г.

Добринка Иванова – Младши експерт

да

да

-

не

69

07.07.2014 г.

Бисер Магунски – Главен специалист

да

да

-

не

70

09.07.2014 г.

Ралица Манолова – Главен експерт

-

-

да

не

71

12.01.2015 г.

Биляна Желева – Младши експерт

да

да

-

не

72

10.10.2017 г.

София Димитрова – Младши експерт

да

да

-

не

Забележка: Декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси са подадени пред Областен управител – Габрово (орган по назначаването). Достъпът до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратявяне и разкриване на конфликт на интереси

Биляна Големанова

Боянка Тишева

Цветомира Иванова

Десислава Гълъбова

Донка Гутева

Ивайло Карабойков

Милена Господинова

Марияна Ризова

Михаела Стоянова

Мария Хубанова

Николай Петров

Ралица Манолова

Радинка Томова

Стела Колева

Стела Йосифова

Силвия Маркова

Тошко Пантев

Юлия Живкова

Юлия Маринова

Веселина Георгиева

Васил Папазов

Веселин Радков

Валентин Станков

Виктория Петрова

Мариан Ганчев

Пламен Иванов

Калина Рашкова

Мария Терзиева

София Димитрова