РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Невена Петкова участва в Националните дни за учене през целия живот

Областният управител Невена Петкова и експертът "Образование, младежки дейности и култура" в Областната администрация Веселина Георгиева взеха участие в Националните дни за учене през целия живот. Форумът се проведе в Пловдив като акцент в тазгодишното издание беше поставен на постигнатите резултати в сектора за учене на възрастни, на нови проекти, както и върху състоянието му в България, Белгия и Македония. Областният управител на Габрово приветства участниците в първата част на форума – посветен на EPALE - електронната платформа за учене на възрастни в Европа. Невена Петкова подчерта, че ученето през целия живот не случайно е сред европейските приоритети. „Живеем в динамично време, в което миграцията и урбанизацията са често срещани процеси. В същото време, демографската ситуация във всяка една област у нас чертае все по-лоши прогнози и това неминуемо налага хората на по-зряла възраст да бъдат все по-адаптивни и да се включват активно в различни сфери на дейност.“ – каза още Петкова и допълни, че като Областен управител за нея е важно да съдейства за осигуряване на условия за разработване и прилагане на политиката за учене на възрастни на областно ниво, както и че инициативата е важна за популяризирането на възможностите, които всеки би могъл да ползва, за да развие собствените си умения и знания и да получи по-добра реализация без значение от възрастта. Пред участниците във форума Петкова застъпи и още една тема, която е част от политиката за Ученето през целия живот, а именно кариерното ориентиране – „необходимо условие и адекватен отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени.“ Тя обясни на практика как се е случила разработената заедно с Регионалното управление по образованието - Габрово „Програма за допълващи дейности към кариерното ориентиране на учениците“. Програмата обединява усилията на различни институции, фирми и организации за постигане на общата цел да се предизвика интерес към онези професии, необходими за развитието на региона. „Вярвам, че по същия начин може да продължим и с хората в различни възрасти като даваме шанс за тяхната професионална реализация, но съобразена с нуждите на бизнеса в различните региони на страната. Защото „Ученето през целия живот“ трябва да се основава на силно сътрудничество между бизнеса, образователните и социалните институции.“ – допълни още областният управител на Габрово Невена Петкова.

Националните дни за ученето през целия живот се осъществяват по проекта "Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни". Финансирането е с подкрепата на програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта "Еразъм +".

Областният съвет по тристранно сътрудничество заседава

Заместник областният управител Мария Пенева, представители на синдикалните и работодателските организации, на дирекция „Бюро по труда“ и началникът на отдел „Статистически изледвания“ – Габрово обсъждаха състоянието на труда в габровска област. Това стана по време на заседание на Областния съвет по тристранно сътрудничество, в дневния ред на което беше включена още информация за наетите лица и средната брутна работна заплата в областта за първо и второ тримесечие на 2018-та, население и демографски процеси за 2017-та година. Работодателските организации коментираха нуждите за бизнеса на пазара на труда за изминалото полугодие на 2018-та.

Забелязва се снижаване на официалната безработица през последните няколко години. Равнището на безработицата в района обслужван от ДБТ - Габрово към края на м. юни 2018 г. е 3,56 % (1 930 безработни лица), което е с 0,81 % по-ниско в сравнение с равнището на безработицата към 31.12.2017 г., когато същото е било 4,37%. Членовете на областния съвет коментираха различни фактори, които влияят върху тази тенденция, както и отчетоха, че пазарът на труда продължава да се характеризира с редица тежки структурни проблеми по отношение на уязвимите групи.

Освен несъответствието на квалификацията на работната сила с изискваната на бизнеса като изключително тревожна тенденция се налага увеличаващия брой на загубилите или въобще не придобили трудови навици лица, десоциализираните, демотивираните, хората с функционална неграмотност. Дадени бяха различни примери в това направление за това как хора записали се в различни курсове за квалификация, категорично отказват да работят след това и дори не полагат минимални усилия, за да придобият нужните умения. Въпреки това от работодателските организации са категорични, че както всяко правило има изключение, така и при тази тенденция има положително примери. „Преодоляването на предизвикателствата, които са видими за всички изискват обединените усилия на държава, общини, работодатели и работодателски организации, представителни синдикални организации и работнически сдружения.“ – смятат членовете на съвета.

Като един от добрите примери за това е Програмата за кариерно ориентиране за ученици, която започна да се реализира от 2017-та година. Тя обединява различни институции и направления, а от настоящата учебна година разширява обхавата си като включва и учениците от 6 и 7 клас. Целта е младите хора от област Габрово, към които всички са отправили поглед с надежда, да разкрият потенциала на региона.

Членовете на съвета взеха решение всеки от тях да предложи мерки, които да бъдат изпълнявани, така че комплексните усилия на различни институции да доведат до положителен резултат в справянето с негативните тенденции.

В област Габрово започнаха събития за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста

Областна администрация – Габрово съвместно с Държавна агенция „Архиви” представят документалната фотоизложба: „1943. Преследване и защита. Съдбата на българските евреи”. Експозицията е посветена на 75 – годишнината от спасяването на българските евреи и ще бъде представена в 5 читалища от областта. Първата от поредицата изложби беше открита снощи в Трявна от областния управител Невена Петкова. В зала „Дръзновение“ бяха изложени писма, снимки, документи, на дръзналите да участват в спасяването на българските евреи. В приветствието си Невена Петкова каза, че това не е обикновено културно събитие посветено на 75-годишнина, а един своебразен начин „първо да изпълним нашата мисия, а именно да предаваме на поколенията онези паметни моменти от историята ни, които ни карат да се гордеем че сме българи. И на следващо място това е начин повсеместно да отдадем заслуженото внимание и почит към онзи спасителен акт, който може да бъде описан само с една дума и тя за мен е „човещина“. „Спасяването на българските евреи е един безпрецедентен акт, който ни показва как от едно тъмно и черно петно в историята на Европа може да проблясва такава светлина.“ – сподели още областният управител и допълни, че с тези събития ние показваме нашата съпричастност към подписания през м. септември Манифест "Заедно срещу езика на омразата".
Изложбата разказва за историите на българските "праведници на народите” на държавата Израел, които заради изключителния им принос за запазване живота на свои съграждани евреи по време на Втората световна война, са обявени за такива от института за Холокоста „Яд Вашем” в Ерусалим. Българските праведници са общо 20 души, като по-известните сред тях са заместник-председателят на тогавашното народно събрание Димитър Пешев, патриарх Кирил и екзарх Стефан. Непоказвани досега документи, снимки, писма разкриват лицата на непознатите спасители и разказват историите на непопулярните, обикновени хора, участвали в спасяването на българските евреи през 1943 г. Главната цел на фотоизложбата е именно да се заговори за тях, като се покажат малките на пръв поглед усилия, които тези хора са направили, но с което са рискували живота си и собственото си удобство в онези времена, за да помогнат на сънародниците си от еврейски произход. Делото им заслужава да бъде помнено и разказано.
Изложбата ще бъде представена на 4 октомври в с. Царева ливада; на 17 октомври в читалището на кв. Любово, Габрово; на 19 октомври в читалището в с. Сенник. Началният час е 17:30.

Финалът на събитията ще бъде на 2 ноември в читалище „Развитие“, Севлиево, където е предвиден концерт и прожекция на "Българска рапсодия" - филм на Иван Ничев, Българо-израелска копродукция, която е била българският претендент за номинация за Оскар в категория чуждоезичн филм.
Културно-информационните събития за отбелязване приноса на България в спасяването на евреите от холокоста са в изпълнение на Работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз, одобрена с РМС № 396 от 11 юни 2018 година

Доброволните формирования и стратегии за намаляване на риска от бедствия бяха обсъдени днес в Областната администрация

Областният съвет за намаляване риска от бедствия заседава днес под председателството на областния управител Невена Петкова. Представители на Главна дирекция „ПБЗН“ представиха план за изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Р България за 2013-2020 година, както и Националната стратегия за намаляване риска от бедствия 2018-2030. Статистиката показва 232 доброволни формирования за страната или 3107 доброволеца. Направена беше добра оценка за област Габрово където са попълнени бройките за доброволци, всички те са преминали обучение, има налична техника и екипировка. Това е предпоставка, за да се изпълни целта на формированията, а имено да се повиши възможността за реакция при възникване на кризисна ситуация. Новостите, които предстоят от следващата година са свързани със осигуряване на средства по бюджет на общините. Въвежда се нов стандарт за “участие в обучение и изпълнение на задачи за защита при бедствия” в размер на 400 лв., ежегодно на доброволец. Като добри примери бяха посочени предвиждане на средства от общинските бюджети за поддържане и експлоатация на техниката. Коментирани бяха възможностите за обучения на доброволците, като членовете на съвето отправиха предложения да се даде възможност те да стават по места от съответния лицензиран обучител. Предстои кампания за популяризиране на добровлоческите формирования от известни в страната личности.

Националната стратегия за намаляване риска от бедствия 2018-2030 определя посоката на действие до 2030 г., като очертава съгласувана рамка за адекватно намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“. Очакваният резултат от работата по нея е „Ограничаване възникването на нови и намаляване на съществуващите рискове от бедствия, с цел постигане на устойчивост.“ Направен беше анализ на възникналите бедствия и инциденти в страната през последните три години, нанесените щети, загинали хора, засегнати райони. Представени бяха силните и слабите страни. След като се запознаха с основните насоки по Националната стратегия членовете на Областния съвет за намаляване риска от бедстви приеха обща рамка за разработване на областния план за защите при бедствия.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО

Европейската комисия насърчава различни инициативи, насочени към повишаване на цифровите умения на работещите и гражданите, като например Европейската седмица на програмирането. Европейската седмица на програмирането се реализира в много страни на Европа чрез срещи, семинари и уроци по програмиране с деца, родители, учители и граждани.

Шестото издание на Европейската седмица на програмирането ще се проведе между 6-ти и 21-ви октомври 2018 г.

Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ в Габрово се присъединява към тази инициатива като помага на децата да направят своите първи стъпки в програмирането и организира в този период пет безплатни обучения за работа с роботите Финч ( на 9.10.2018 г. от 14.00 ч. в РБ „Априлов – Палаузов“, на 11 и 12.010.2018 в НЧ „П. Славейков“ – 1871“ - Трявна. Групите ще се формират от деца на възраст между 7 и 12 години.

На 15, 16 и 17 октомври 2018 г. в библиотеката ще бъдат проведени обучения по начална компютърна грамотност за възрастни потребители.

На 18 октомври 2018 г. ще се проведе обучение по информационно-комуникационна грамотност за работа с мобилни телефони и таблети.

Обученията са насочени към потребители 40+ и са напълно безплатни за всички регистрирани читатели.

Необходимо е предварително записване на тел. 08787649756

Обществените библиотеки имат забележителни постижения в предлагането на гражданите на достъп до ИКТ оборудване и Интернет, както и за подобряване на техните дигитални умения – от днешните основни умения като напр. навигиране в уеб-пространството до утрешните основни умения за кодиране и роботика.

Още статии...