РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Заседание на Областната епизоотична комисия

Болестта Африканска чума по свинете беше обсъждана днес по време на заседание на Областната епизоотична комисия. Тя бе свикана от заместник областния управител Росен Цветков. Членовете на комисията бяха запознати с информация за обстановката към момента от д-р Васил Петров от ОД „Безопасност на храните“. Болестта не е опасна за хората, но причинява огромни икономически щети. Африканската чума не може да бъде спряна, целта е да се предприемат мерки, така че да не се допусне до домашните свине. И в тази връзка д-р Петров обясни, че е изключително важно да се има информация за всички животни, отглеждани в региона, а съдействието на местната власт ще е наложително. До края на месеца ще бъдат посетени легалните ферми за свине в рамките на областта, информираха още от ОД „Безопасност на храните“. С цел предпазване и недопускане възникването и разпространението на болестта в област Габрово бяха приети мерки, изискващи извършването на постоянен ветеринарномедицински контрол по отношение спазването на мерките за биосигурност в свиневъдните обекти, незабавното информиране на обслужващия и официалния ветеринарни лекари в случай на повишена смъртност при свините, както и незабавното информиране на официалния ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, а също и при промяна на здравния статус, поведение и изменения, открити по вътрешните органи на отстреляните диви свине при първична обработка. Сред мерките, които се предвиждат още, съгласно взетите решения по време на заседанието днес, попадат и собствениците на животновъдни обекти, които трябва да въведат строги мерки за охрана и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Да извършват дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства. Да не се закупуват животни от нерегламентирани търговци, неидентифицирани животни и животни без придружителен документ. Комисията прие и кметовете на общини да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да опишат всички свине отглеждани в рамките на кметствата и да предоставят за това информация на ОД „Безопасност на храните“ – Габрово. Обучени ще бъдат и ловни дружинки по отношение на разпознаване и контрол на болестта.

Работна среща по Механизма по обхващане и включване на деца в образователната система

В Областна администрация – Габрово се състоя работна среща по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Срещата беше свикана от областния управител Невена Петкова по инициатива на началника на РУО – Габрово Георги Маринов. Участниците, представители на общините от региона, на РД „Социално подпомагане“ и МВР, коментираха работата по това направление през изминалата година и постигнатите резултати. Начертан е график на дейностите, както и бяха обсъдени предложения за подобряване на работния процес.

Областният управител участва в тържественото отбелязване на 150-годишнината от героичната гибел на Хаджи Димитър

Областният управител Невена Петкова участва в тържественото отбелязване на 150-годишнината от героичната гибел на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Събитието, което се състоя на 14 юли, премина под патронажа на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Да почетат годишнината освен вицепремиера Каракачанова бяха и зам.-председателят на Народното събрание Емил Христов, народни представители от Старозагорския район, областни и заместник областни управители, кметове и стотици граждани. На връх Хаджи Димитър беше извършена заупокойна молитва в памет на двамата войводи и на героите, загинали за свободата на България. Силни думи за делото на Хаджи Димитър и Стефан Караджа и техните четници бяха изречени от Чавдар Ангелов, директор на НПМ „Шипка-Бузлуджа“, който завърши словото си с въпроса „Достойни ли сме?“.

„Нека всеки един от нас, всеки родолюбив българин си зададе въпроса, ако не живот, готов ли съм да отделя от личното си време, готов ли съм да жертвам нещо свое, малко? Преди да искаме трябва всички заедно да се запретнем и да я изграждаме тази България, заедно, както го правеха нашите предшественици, така както го направиха и четниците, положили костите си за свободата и единството си на целокупния български народ", каза в словото си Красимир Каракачанов.

Венци и цветя обсипаха паметника на Хаджи Димитър, а по повод годишнината беше валидирана юбилейна пощенска карта. Края на честването беше отбелязано с възстановка на последната битка на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа под върха, реализирана от 24 клуба от НД„Традиция“ от страната.

Снимки от събитието може да разгледате тук

Представиха възможностите по Фонд условия на труд

Директорът на Фонд условия на труд Виолета Добрева се срещна с представители на бизнеса и общините от региона по покана на областния управител Невена Петкова. Срещата беше част от дневния ред на Областния съвет по условия на труд. Представена беше работата на фонда и възможностите за финансиране на проекти за подобряване условията на труд. Областният управител сподели пред участниците в срещата, че е важно бизнесът да създава такива условия на труд в предприятията и фирмите, че да мотивира хората, които работят там. „Отдавна мина времето, когато работниците бяха само средство за трупане на капитал. Аз искрено вървам, че повечето мениджъри от региона са се убедили, че в центъра на процеса е човекът. Това обаче не е еднократен процес. Средата и условията, в която всеки работи, трябва да се развива непрекъснато, за да може всеки да е удовлетворен от това, което прави.“- каза Петкова. Според нея това е и начин за справяне с предизвикателството с липсата на кадри, и възможност да се привличат млади специалисти. Като пример за това колко важна е ролята на бизнеса и условията на труд, тя посочи реализираната инициатива „Дойдох. Видях. Избрах!“ с ученици от средните училища в региона. „Като обратна връзка ние видяхме с каква изненада младите хора установяваха, че предприятията не са на нивото от преди години и това показва нагласата им“, сподели още Невена Петкова. Като пожелание към участващите в срещата Петкова допълни, че условията на труд трябва непрекъснато да се подобряват, както и да се популяризират.

Фонд "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Това обясни неговият директор Виолета Добрева. Проектите, които се финансират са с национално, отраслово, браншово и регионално значение. Допустимите дейности са: реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения;модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване;изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда; подобряване на санитарно-битовите условия;други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване. Важно уточнение за всички, които ще подадат предложения към Фонда, е да се знае, че предвидените дейности не трябва да водят до повишаване на производителността и конкурентноспособността.Не може да се закупува ново работно оборудване, лични предпазни средства, колективни средства за защита! Подробно беше обяснен редът за отпускане на средства и критериите за оценка на проектите. Максималният размер на средствата за финансиране от фонда е до 30% от одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лв. Проектни предложения могат да се предават ежемесечно до 25-то число на всеки месец. Дейностите по договора се отчитат с финансов и технически отчети. Възстановяването на средствата от Фонд „Условия на труд“ се осъществява след приемане на резултатите от назначена от Управителя на Фонда експертна комисия и след приемане изпълнението на договора от Управителния съвет на ФУТ. Изплащането на сумите от финансирането се извършва след проверка в предприятието не по-късно от 4 месеца след представяне на окончателния финансов отчет.

Повече информация за дейността на Фонда https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=597

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=597

Областният управител присъства на форума "16+1"

Областният управител Невена Петкова и старши експертът „Регионално развитие“ в Областната администрация Михаела Стоянова присъстваха на бизнес форум, съпътстващ седмата Среща на държавните и правителствени ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай, който се проведе тази събота София. Основната цел на форума „16+1“ е да задълбочи търговските връзки и икономическото сътрудничество между държавите участнички и да насърчи двустранни и многостранни партньорства. Между България и Китай бяха подписани десет двустранни документа за насърчаване на икономическото и търговското сътрудничество в сферите на: енергетика, малки и средни предприятия, наука и технологии, земеделие. Рамково споразумение беше подписано и за сътрудничество при реализиране на тунела под връх Шипка, АМ „Хемус“, АМ „Черно море“, АМ „Русе-Велико Търново“, скоростен път „Видин – Ботевград“ и други приоритетни за страната ни обекти.

В рамките на инициативата, която се проведе в София, беше договорено и създаването на Глобален център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай. С това се цели съвместните проекти за сътрудничество да получат много по-силен напредък, а китайските предприемачи да имат по-голям стимул за инвестиране както в страната, така и в другите европейски държави. Бъдещият център трябва да подпомога навлизането на китайски компании, участието им в търгове и процедури в рамките на ЕС, за да не стига до наказателни процедури и провалени сделки.

Още статии...