РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Администрация

Акт за създаване:

Чл.43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Пенева – заместник областен управител

СЕКРЕТАР:
Десислава Гълъбова – Областна администрация

ЧЛЕНОВЕ:
1. Румяна Илиева-Стефанова – Регионален съвет на КНСБ
2. Светла Начева – Синдикален регионален съюз на КТ “Подкрепа”
3. Галина Михнева – Габровска търговско-промишлена палата
4. Пламен Ацаров – Индустриална стопанска асоциация/Стопанска камара/


Основание за създаване:
Чл.43 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд


Съставът е актуализиран със Заповед № ОСК-02-01-98 от 31.05.2017 г.

Общи документи

Състав 

Документи 2013 г.

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Документи 2016 г.

Документи 2017 г.

"Покана - 19.07.2017"

Протокол №36 от 19 юли 2017 г.

Покана - 25.10.2017 г. 

Протокол 37 от 25.10.2017 г.

Протокол 38 - 30.01.2018 г.

Протокол 39 - 25.04.2018 г.

Протокол 40 - 11.07.2018 г.

Протокол 41 - 18.12.2018 г.

Протокол 42 - 30.01.2019 г.

Протокол 43 - 09.07.2019 г.

Протокол 44 - 04.12.2019 г.

Протокол 1 - 25.02.2020 г.

Протокол 2

Акт за създаване:

Решение на МС, Протокол № 58/06.12.2001Г.

Правилник/правила за работа:

Правила за организацията и дейността на
Областния съвет за тристранно сътрудничество – град Габрово
Приети от ОСТС - Габрово на 10.01.2002г. (Протокол № 2) и актуализирани на 05.07.2006г. (Протокол № 3)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Пенева – заместник областен управител

СЕКРЕТАР:
Десислава Гълъбова – главен експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:
1. Пламен Ацаров – заместник-председател на ИСА /Стопанска камара/, Габрово
2. Светла Начева – председател на СРС на КТ "Подкрепа
3. Галина Михнева – изпълнителен директор на ГТПП
4. Румяна Илиева-Стефанова – председател на РС на КНСБ


Основание за създаване:
Решение на Министерския съвет, Протокол № 58/06.12.2001 г.


Съставът е актуализиран със Заповед № ОСК-06-01-99 от 31.05.2017 г.

Заповед

Протоколи 2013 г.

Протоколи 2014 г.

Протоколи 2015 г.

Протокол № 17 от 9 март 2016 г.

Протокол № 18 от 4 октомври 2016 г.

Протокол № 19 от 9 май 2017 г.

Протокол 20 от 30.11.2017 г.

Протокол 21 - 31.01.2018 г.

Протокол 22 - 03.10.2018 г.

Протокол 23 - 19.03.2019 г.

Протокол 24 - 25.06.2019 г.

Протокол 25 - 27.11.2019 г.

Протокол 1 - неприсъствено заседание-ОСТС-препис

Акт за създаване:

Чл.9, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта

Правилник/правила за работа:

Правилник за устройството и дейността на Постоянната комисия по заетост
към Областния съвет за развитие – Габрово
Приет с Решение
№ 2 на 21.05.2002г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Пенева – заместник областен управител

СЕКРЕТАР:
Мария Хубанова – главен експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:
1. Нела Рачевиц – Община Габрово, заместник-кмет
2. Деница Вачкова – Община Дряново, заместник-кмет
3. Красимира Йорданова – Община Севлиево, заместник-кмет
4. Николина Николова - Община Трявна, заместник-кмет
5. Лена Енева – Дирекция "Бюро по труда", директор
6. Нели Баракова – Регионална дирекция "Социално подпомагане", директор
7. Катя Колева – Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Габрово, директор
8. Георги Цветков – началник на отдел „Статистически изследвания – Габрово“
9. Галина Михнева – ГТПП, изпълнителен директор
10. Пепа Сомлева – ИСА (Стопанска камара), секретар
11. Светла Начева – СРС на КТ "Подкрепа", председател
12. Румяна Илиева-Стефанова – РС на КНСБ, председател
13. Магдалена Василева – Общинско училищно настоятелство, председател на УС

Основание за създаване:
Чл.9, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта

Съставът на комисията е актуализиран със Заповед № ОСК-07-01-151 от 28.08.2017 г.

Протоколи 2013 г.

Протоколи 2014 г.

Протоколи 2015 г.

Протоколи 2016 г.

 

Протокол 79 от 05.01.2017 г.

Протокол 80 от 15.02.2017 г.

Протокол 81 от 28.03.2017 г.

Протокол 82 от 24.04.2017 г.

Протокол 84 от 09.02.2018 г.

Протокол 85 от 26.03.2018 г.

Протокол 86 от 26.04.2018 г.

Протокол 87 от 16.10.2018 г.