РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЧКА И КАРТИЧКА

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ”

ОБЯВЯВА

КОНКУРС „МАРТЕНИЦАТА - СИМВОЛ НА МИР И ЛЮБОВ, ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ”

КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЧКА И КАРТИЧКА

МИЛИ ДЕЦА, БИБЛИОТЕКАТА ВИ ОЧАКВА С НЕТЪРПЕНИЕ!

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ 1 ФЕВРУАРИ - 1 МАРТ


Регионална библиотека "Априлов -Палаузов" обявява детски конкурс

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "АПРИЛОВ-ПОЛОУЗОВ"
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА РИСУНКА ПО ПРИКАЗКИТЕ НА БРАТЯ ГРИМ
НА ТЕМА "МАЙСТОРИ НА ПРИКАЗКАТА"

 СРОК ЗА УЧАСТИЕ - 1 ФЕВРУАРИ - 28 ФЕВРУАРИ

Често задавани въпроси за Преброяването

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ ОТ ГРАЖДАНИ :

 1. Какво е домакинство и какво е семейство?

Домакинство е:

§         едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет;

две или повече лица, които живеят в едно жилище или част от жилище и имат общ бюджет, независимо дали имат, или нямат родствени връзки.

Семейство образуват:

§         съпрузи (в юридически брак или съжителство без брак) без деца;

§         съпрузи (в юридически брак или съжителство без брак) с едно или няколко никога не встъпвали в брак деца, независимо от възрастта им;

§         един родител с едно или повече никога не встъпвали в брак деца, независимо от възрастта им.

Едно лице не формира семейство.

 1. Как се преброяват българите в чужбина?

Българските граждани, които отсъстват от страната за по-малко от една година (т.е. заминали в чужбина след 01.02.2010 г.) и се намират в друго населено място в чужбина, поради командировка, на гости, на почивка, на лечение и др., се преброяват като временно отсъстващи. Не се преброяват българските граждани, които отсъстват от страната за повече от една година (т.е. заминали в чужбина преди 31.01.2010 г.). Те се преброяват в страната, в която живеят.

Студентите, независимо дали в България или чужбина се преброяват в населеното място, в което учат, а учениците се преброяват при родителите.

 1. На какъв адрес се преброяваме?

При попълване на преброителната карта лицата посочват адреса, на който действително живеят, тоест обичайния адрес, независимо къде е адресната им регистрация по постоянен или настоящ адрес.

 1. Колко хора се преброяват с една регистрация?
С една регистрация се преброява едно жилище и всички лица, които живеят в него. С един валиден имейл адрес може да се направи само една регистрация

10% ОТ ХОРАТА В БЪЛГАРИЯ СЕ ПРЕБРОИХА ОНЛАЙН

 В първите 60 часа от началото на електронното преброяване в България са преброени 752 348 души, което е 10% от населението. В Информационна система „Преброяване” са регистрирани 374 360 души. Почти две трети от тях, 203 000, са на възраст между 20 и 39 години.

При стартирането на онлайн преброяването регистрираните мъже бяха повече от жените, но впоследствие чувствително нарасна броят на регистрациите от жени. Регистрираните жени са 208 882, а мъжете – 165 478.

От всички регистрирани до момента успешно попълнили картата са 268 819 души. Те са преброили средно по 2.8 лица.

Най-много хора са преброени в област София град – 225 476 души. Следват областите Варна – 68 850 души, Бургас – 45 770 души,  Пловдив – 65 741 души, Русе – 27 532 души.

За област Габрово преброени са 13 740 души.

Към 15 ч. на 3 февруари преброилите се са 808 000 души. Информационна система „Преброяване” ще бъде активна на адрес https://iscensus2011.nsi.bg до 24.00 часа на 9 февруари, когато ще бъде спряна и на 10 февруари след 08.00 часа ще започне класическото преброяване от анкетьори, което ще продължи до 20.00 часа на 28 февруари.

Анкетьорите ще се легитимират със служебни карти, като самоличността им може да се проверява и чрез обаждане в Подпомагащ център - Варна на единния национален номер 0700 16 310.

На единния национален телефон за първите три дни на Преброяване 2011 в Подпомагащия център е отговорено над 3700 телефонни обаждания, 3800 имейла и над 250 гласови съобщения.

 

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

От 01.02.2010 г. до 09.02.2010 г. в 6 града на страната, съгласно приложения график,  ще се проведат информационни дни по обявените десет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • 1. BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия";
 • 2. BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания";
 • 3. BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори".
 • 4. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия";
 • 5. BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги";
 • 6. BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер";
 • 7. BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове";
 • 8. BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България";
 • 9. BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги";
 • 10. BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове".

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: http://www.opcompetitiveness.bg/, http://www.ibsme.org/ и http://www.eufunds.bg/.

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма и дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Управляващ орган на Оперативната програма.

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

Още статии...