РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Индикативна програма за организиране на участия в международни специализирани изложения

PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001, “PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”

Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

This project is funded by EFRD, OP “Development of the competitiveness of Bulgarian economy” 2007 – 2013

Този проект е финансиран от ЕФРР чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е институционален бенефициент по Проект „Нъсърчаване на интернационализацията на българските предприятия” . Проектът е по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. По дейност 6 на проекта ИАНМСП организира национални участия на български фирми на международни изложения, като поема разходите за:

Ø                   наем на изложбена площ;

Ø                   изграждане на щанда, необходимо оборудване и обзавеждане;

Ø                   отпечатване на каталог на българските участници на националния щанд;

Ø                   регистрационни или медийни такси на съизложителите;

Ø                   съпътстващи мероприятия.

 

Фирмите, участници в изложенията, поемат останалите разходи:

Ø                   транспорт и обработката на мостри;

Ø                   разходи по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни).

банкова гаранция в размер на 2000 лв. с валидност до един месец след провеждане на изложението за обезпечаване на нанесени вреди от Предприятието на трети лица и/или на агенцията във връзка с участието му на изложението.

Условията за кандидатстване на желаещите да участват български предприятия са публикувани на интернет страницата на ИАНМСП (www.sme.government.bg).

 

Индикативна програма за организиране на участия в международни специализирани изложения
за периода 22 април 2011 г. – 22 април 2012 г.
 

Изложение

Сектор

Място на провеждане

1.

МЕДИЦИНА

Медицинска, дентална и фармацевтична техника

Скопие, Македония

27–29.04.2011 г.

2.

TUTTO FOOD

ХВП

Милано, Италия

08–11.05.2011 г.

3.

BITS SOUTH AMERICA

ИКТ

Порто Алегре, Бразилия

10–12.05.2011 г.

4.

KIHE

Медицинска техника

Алмати, Казахстан

11–13.05.2011 г.

5.

BEAUTY WORLD JAPAN

Козметика

Токио, Япония

16–18.05.2011 г.

6.

LONDON WINE FAIR

Вино

Лондон, Великобритания

17–19.05.2011 г.

7.

ASTANA BUILD

Строителство

Астана, Казахстан

18–20.05.2011 г.

8.

BEAUTYWORLD MIDDLE EAST

Козметика

Дубай, ОАЕ

24–26.05.2011 г.

9.

FORUM OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, МОЛДОВА

Многобраншово изложение

Кишинев, Молдова

25–28.05.2011 г.

10.

BEAUTY EURASIA

Козметика

Истанбул, Турция

16–18.06.2011 г.

11.

VINEXPO

Вино

Бордо, Франция

19–26.06.2011 г.

12.

BIFE – TIMB

Мебели

Букурещ, Румъния

31.08–04.09.2011 г.

13.

CPM  SUMMER

/пролет-лято/

Облекло/

текстил

Москва, Русия

05–08.09.2011 г.

14.

Riga Food

ХВП

Рига, Латвия

07–10.09.2011 г.

15.

INTER CHARM MILANO

Козметика

Милано, Италия

18–20.09.2011 г.

16.

HABITAT

Мебели

Валенсия, Испания

28.09–02.10.2011 г.

17.

CEBIT BELISIM

ИКТ

Истанбул, Турция

06–09.10.2011 г.

18.

ANUGA

ХВП

Кьолн, Германия

08–12.10.2011 г.

19.

GITEX

ИКТ

Дубай, ОАЕ

9–13.10.2011 г.

20.

FARCAMA

Занаяти

Толедо, Испания

08–17.10.2011 г.

21.

SOCHI BUILD

Строителство

Сочи, Русия

19–22.10.2011 г.

22.

HOST

Хотелско оборудване

Милано, Италия

21–25.10.2011 г.

23.

INTER CHARM MOSCOW

Козметика

Москва, Русия

26–29.10.2011 г.

24.

МЕБЕЛЕН САЛОН

Мебели

Белград, Сърбия

14–20.11.2011 г.

25.

MEBEL

Мебели

Москва, Русия

21–25.11.2011 г.

26.

MIDEST

Поддоставки

Париж, Франция

15–18.11.2011 г.

27.

HONG KONG IWSF

Вино

Хонконг, Китай

03–05.11.2011 г.

28.

L’Artigiano In Fiera

Занаяти

Милано, Италия

04–12.12.2011 г.

29.

IMM

Мебели

Кьолн, Германия

януари 2012 г.

30.

ARAB HEALTH

Медицинско оборудване /медикаменти

Дубай, ОАЕ

януари 2012 г.

31.

HEIMTEXTILE

Текстил

Франкфурт, Германия

януари 2012 г.

32.

ISM

ХВП

Кьолн, Германия

януари 2012 г.

33.

BIO FACH

Биопродукти

Нюрнберг, Германия

16–19.02.2012

34.

GULFOOD

ХВП

Дубай, ОАЕ

февруари 2012 г.

35.

PRODEXPO

ХВП

Москва, Русия

февруари 2012 г.

36.

CPM  WINTER

/есен-зима/

Облекло/

текстил

Москва, Русия

февруари 2012 г.

37.

COSMOPROF

BOLOGNIA

Козметика

Болоня, Италия

18–21.03.2012 г.

38.

PROWINE

Вино

Дюселдорф, Германия

04– 06.03.2012 г.

39.

CEBIT

ИКТ

Хановер, Германия

март 2012 г.

40.

ALIMENTARIA

ХВП

Барселона, Испания

март 2012 г.

41.

GIFTS EXPO

Занаяти

Москва, Русия

март 2012 г.

42.

ECOBUILD

Строителство - екологични технологии

Лондон, Великобритания

март 2012 г.

43.

WIN

Машини

Истанбул, Турция

март 2012 г.

44.

HANNOVER MESSE

Индустриални технологии

Хановер, Германия

април 2012 г.

45.

INVENTIONS GENEVE

Иновации

Женева, Швейцария

април 2012 г.

 

Анализ на АТПП по отношение на транспортните проблеми в България

Анализ на АТПП по отношение на транспортните проблеми в България

На 4 февруари 2011 г. се проведе Четвъртата национална кръгла маса по транспортните проблеми. Основен акцент на форума беше анализът на проучването на Агенцията за транспортни проучвания и прогнози по отношение на транспортните проблеми в България.

21 областни управители на Видин, Враца, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Силистра, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Сливен, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник , Софийска област и Стара Загора изпратиха информация за своите области, разделена в 4 сегмента: демографски данни, данни за пътните мрежи, транспортни проблеми,  програми, проекти и законодателни рамки. Монтана, Плевен, Ловеч, Шумен, Добрич, и Област  София град не попадат в анализа на Агенцията поради липса на информация от тяхна страна.

Проблемите в сферата на транспорта могат да бъдат обособени в няколко области- инфраструктурни, социални, проблеми свързани с градската мобилност, проблеми свързани със законодателството, проблеми за безопасността на гражданите в системата на обществения транспорт. Наблюдават се и проблеми свързани с транспортните мрежи и обществения транспорт.

Основните проблеми, които  се забелязват сред голямата част от общините са именно инфраструктурните проблеми. Те са свързани с лошото състояние на пътната мрежа, липсата на средства за нейната поддръжка. Те сами по себе си са причина и за пораждането на проблеми като затруднение при превоза на пътници, липсата на автобусни спирки.  Можем да се направим извода, че решаването на тези, донякъде чисто инфраструктурни проблеми ще доведе до повишаване на нивото на достъпност до транспорта.

Сериозен проблем е и липсата на ежедневна достъпност на обществения транспорт до отдалечените населени места.

Друг сериозен проблем, който се наблюдава сред голяма част от анкетите е наличието на нерегламентирани превози.  Морално и технически остарелия автобусен парк също е един от големите проблеми.

В частта свързана с финансирането на проекти в областта на транспорта като цяло на преден план излиза един голям проблем- липса на достатъчно яснота сред представителите на местните власти за възможностите за финансиране на подобен род проекти или по- скоро тяхното нежелание. Много малка част са реализираните проекти от предприсъединителните фондове на Европейския съюз, както и  тези, които се финансират по линия на Структурните и Кохезиония фонд. Тези средства в условията на свити бюджети на общините и дефицит биха могли да подпомогнат значително общините за решаване на част от посочените от тях проблеми по линия на програмите за Регионално развитие, за развитие на селските райони, програмите за трансгранично сътрудничество и за между регионално сътрудничество. Сред изключително малка част от общините се забелязва използването на възможностите за финансиране на проекти със заеми от Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и др.

Общ момент при голяма част от представените анкети представлява липсата на информация свързана с пропускливостта на пътните артерии до населените места и ключовите пътни артерии вътре в самите населени места. Наличието на подобна информация би спомогнало местните власти да предприемат необходимите действия за промяна в транспортните схеми, за промени, които сами по себе си да доведат до намаляване на вредните емисии газове от автомобилите, както и намаляване на шума. Основна полза от анализа на тези данни би била възможността да се предприемат действия за ограничаване на трафика и задръстванията, което  ще намали загубите от стоенето в автомобила.

Основните проблеми представени в четвъртият компонент на проведеното изследване показват слабостите на цялостната система по места. Те макар и да изглеждат доста различни са изключително обвързани един с друг. Така разделените тематично транспортни проблеми, проблемите на градската мобилност, законодателните проблеми във връзка с транспорта, както и тези отнасящи се до транспортните мрежи могат да бъдат обобщени в едно: недостатъчно финансиране на транспортните системи по места, което от своя страна води до затруднение на превоза на пътници, възпрепятства свободната конкуренция и създава затруднения за мобилността на гражданите, стоките и услугите.

Сред посочените от респондентите на изследването проблеми на първо място е проблемът с лошото състояние на пътната мрежа и липсата на средства за нейната поддръжка. Това само по себе си води до затруднение за осъществяване на превоз до населените места и отдръпването на фирми- превозвачи, които да осъществяват транспортните услуги. Освен този проблем голяма част от анкетираните представят като проблем и липсата на обособени автобусни спирки извън населените места. Това води до проблеми в няколко направления и създава предпоставки за един от следващите проблеми, а именно наличието на нерегламентиран превоз на пътници, от което се възползват някои фирми.

Изводите, които могат да се направят от настоящото изследване са следните: Необходимо е да се търсят повече средства за финансиране на инфраструктурни проблеми в областта на транспорт; да бъде подменен автобусния парк, така че да бъде достъпен и за хора с увреждания; да бъдат предприети мерки за разрешаване на проблемите с паркирането и ограничаването на броя на личните автомобили за сметка обществения транспорт; да се предприемат действия за насърчаване на велосипедистите /създаване на велоалеи/; нужна е и по- голяма активност от страна на местните власти по отношение на използването на възможностите за финансиране на проекти в областта на транспорта, чрез Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

Предстои разработване на стратегия за транспортните проблеми

На 4 февруари в Трявна се състоя Четвъртата национална кръгла маса по транспортните проблеми в България. Срещата се организира по инициатива на Агенция за транспортни проучвания и прогнози със съдействието на областния управител на Габрово Мариян Костадинов. Във форума бяха заложени няколко основни теми – анализ на транспортните схеми в страната, представяне на напредъка по проекта за тунел под Шипка и анализ на резултатите от проучването на транспортните проблеми във всички области в страната.

  

Областният управител на Сливен Марин Кавръков откри срещата и представи пред присъстващите областни управители и кметове на общини цялостен анализ на транспортните схеми на България и тяхното отражение за социално-икономическото развитие на страната. В него той направи характеристика на всеки един от проходите и тяхното значение за развитието на икономиката на страната. Изводът му е, че те не отговарят на съвременните изисквания за превоз на товари. А това се отразява и на цялостното развитие на отделните области и общини. Според Кавръков всички областни управители трябва да се обединят около един голям национален проект и това трябва да бъде проектът за тунел под Шипка, който да обедини целия ресурс на България, защото е много важен инфраструктурен обект не само за страната, но и за един от най-важните европейски транспортни кори. Според областният управител на Габрово Мариян Костадинов изчерпателния анализ на всички проходи в страната на практика показва изключително тежкото състояние на пътната мрежа по направление север-юг. „Истината е, че вложените пари в Хаинбоаз от предходните Правителства, дали са толкова ефективни, са факт. Проходът Хаинбоаз има своето значение за икономиката на държавата и той и за в бъдеще си остава един път, обслужващ изцяло транзитните товари преминаващи през България. С вече изготвеният работен проект за Западен обходен път и в частност проектът за Тунел под Шипка, проходът става с надморска височина около 700 м., което в зимни условия го прави лесен за поддръжка и експлоатация. – допълни Костадинов.

По отношение на проекта за тунел под Шипка Костадинов каза:” От дълго време до сега благодарение на приоритизирането на този проект от МРРБ и респективно от Правителството са факт няколко направени стъпки: първо има работен проект, който е приет от МС и най-важното, със Заповед на министър Плевнелиев беше създадена работна група от всички заинтересовани страни, която прие план –карта за осъществяване на всички процедури, свързани с устройството на планиране на целия проект.  Ежемесечно работната група прави заседания, като такова заседание предстои на 24-25 февруари, където бенефициентът АПИ ще докладва напредъка по така приетия план за действие. Най-важното е,че има политическата воля и са регламентирани работата по процедурите и взаимоотношенията между различните ведомства, което е изключително важно, защото до момента няма такъв прецедент с друг проект”.

Във втората част на срещата беше направен анализ на резултатите на транспортните проблеми в страна. Проблемите в сферата на транспорта могат да бъдат обособени в няколко области- инфраструктурни, социални, проблеми свързани с градската мобилност, проблеми свързани със законодателството, проблеми за безопасността на гражданите в системата на обществения транспорт. Наблюдават се и проблеми свързани с транспортните мрежи и обществения транспорт. Това, което е необходимо да се направи за разрешаването им според АТПП е да се търсят повече средства за финансиране на инфраструктурни проблеми в областта на транспорт; да бъде подменен автобусния парк, така че да бъде достъпен и за хора с увреждания; да бъдат предприети мерки за разрешаване на проблемите с паркирането и ограничаването на броя на личните автомобили за сметка обществения транспорт; да се предприемат действия за насърчаване на велосипедистите /създаване на велоалеи/; нужна е и по- голяма активност от страна на местните власти по отношение на използването на възможностите за финансиране на проекти в областта на транспорта, чрез Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

    

В заключение Мариян Костадинов коментира анализът на транспортното проучване така „Чрез тези анкетни карти АТПП се опита да провокира  да предизвика говоренето на един такъв мининационален форум. Не е важното кой е върнал попълнена анкетната карта и кой не е, защото мастерпланът, който Министерството на транспорта е поръчал на хора – вероятно големи специалисти, да изработят струва 8 млн.лв., а това което ние направихме ни струваше единствено пощенските разходи по кореспонденцията, малко време и административен капацитет. Анкетата показва информираността в общините, в областните администрации, какви са стратегиите на държавата и какви са собствените ни проблеми. Всичко което имаме, а то не е никак малко защото обхваща 2/3 от страната, трябва да се систематизира в един документ, да се опишат абсолютно всички проблеми, които сме събрали, в края на който трябва да са вижданията ни – къде професионални, къде полупрофесионални, трябва да дадем решения за проблемите. Защото много е важно да генерираме проблеми, но трябва да се опитаме да генерираме и решения. Така докладът да бъде внесен  в МТИТС и АПИ. Питам аз как е разработен мастерпланът, къде е нашето място при разработването му? Не трябва ли и ние да знаем? Аз мисля, че трябва. Общините имат проблеми, областите имат проблеми, а ние не знаем, че има мастерплан – питаха ли ни как го разработиха, на каква основа. Всичкия този труд за разработването му не води до конкретен резултат.  Мастерпланът според мен трябва да наподобява Оперативната програма като конструкция. В Оперативната програма има обекти – има пар. Ако мастерпланът на България за цялата републиканска пътна мрежа и в частност общинската пътна мрежа е разработен в един 15 годишен период и срещу всеки едзин участък има средства и време, когато трябва да бъде реализиран ние няма да се събираме да мисилим какво да правим, а просто ще се прави в периода когато се уточнява плана, ще бъде ясно в коя година ще бъде рехабилитиран даден участък.  Министерство на транспорта чрез ОП „Транспорт”, както стана ясно от последните изменения се занимава изключително и само с автомагистрали и национални обекти – какъвто национален обект е тунелът под Шипка. Стратегия за влизане в рамки на транспортната система в България е абсолютно наложителна. Тя трябва да бъде на базата на информация – подготвена от професионалисти, но на проблематиката, която касае кметовете на общините и областните управители.”

Габровска област- трета в страната по преброяване

prebroyavane -7.02

 

Очаквано през почивните дни се увеличи броят на преброените лица по интернет в областта. По последни данни на ТСБ – Габрово процентът преброени е  26,7 и продължава да расте. С този резултат областта ни е на трето място по е-преброяване в страната, което е показателно, че кампания като тази на Областният управител „Да се преброим електронно” е полезна и резултатна, затова продължава да се разраства и да намира все повече съмишленици.

От петък кметският наместник на с. Ганчовец помага на хората от неговото село да попълнят преброителните карти. Условия за свободен достъп до интернет са създадени и в кметствата на Гостилица и Царева ливада.

В Община Севлиево - Градската библиотека и Младежки център предоставят възможност на гражданите за електронно преброяване.

97 човека са се възползвали към днешна дата и са се преброили  електронно в регионалната библиотека "Априлов - Палаузов".

 

 

Компютри за преброяване в ЦУИГ в Дряново, Трявна и Областна администрация

Инициативата на областният управител във връзка с електронното преброяване продължава. От петък гражданите освен в регионалната библиотека „Априлов – Палаузов” ще могат да де преброят и в Центърът за услуги и информация на гражданите в Областната администрация, както и в дряновската и тревненската администрация. Осигурен е достъп на гражданите до специално поставен за целта  компютър, а в помощ на гражданите ще бъдат и самите служители на администрациите. В с.Ганчовец кметският наместник също се включи в кампанията и предостави достъп до компютър в кметството си,  дори предложи сам да помага и да преброява хората от селото.  Тези, които са решили да попълнят онлайн преброителната карта на определените за целта места могат да го направят в оставащите да 9 февруари  дни от 9.00 до 17.30 часа.

Още статии...