РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Пламен Недков и Веселин Радков се включиха в инициативата

Дядо Коледа зарадва всички деца, които бяха на благотворителен концерт за децата със специални професионални умения

Вчера заместник областният управител Пламен Недков и главният секретар на Областна администрация –Веселин Радков се включиха в благотворителния коледен концерт в полза на децата със специални образователни потребности в Габрово, организиран от  ПП ГЕРБ, общинските съветници от ПП ГЕРБ, Фондация „Сиас", Сдружение „Равен старт" и Ресурсен център за деца със специални образователни потребности. В навечерието на най-хубавия празник Рождество Христово г-н Пламен Недков пожела на малчуганите  да са  много здрави, защото това е най-важното за всички нас, а  на родители и учители и на всички, които са около тях- много търпение и силен дух.

   

В края на празника, в който се включиха деца от ОДЗ „Дъга", ЦДГ „Мики Маус", ЦДГ „Младост", акробатите от „Акроарт", фолклорен ансамбъл „Сивек", танцова школа „Лиана", второкласниците от СОУ „Райчо Королев", и незрящият 16 годишен музикант Стефан Цвятков, общинският съветник от ГЕРБ Добромир Проданов обяви, че е събрана сумата от 3800 лева от спонсори и  от общинските съветници от ПП ГЕРБ, 700 лева - от дарения от габровци по време на благотворителния концерт иблизо още толкова от  благотворителния коледен базар с творби на децата от Школата  по приложно изкуство с преподавател Ива Пенчева. Инициативата се провежда за трета поредна година в Габрово.

 

 

Министър Младенов е доволен от направеното по "Красива България" в региона

Министър Младенов е доволен от направеното по "Красива България" в региона

Чрез успешното партньорство между държавата и местната власт са спестени 43 000 лева по реализиран проект на „Красива България” в Трявна и 21 000 лева в Габрово- това констатира министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на посещението си в региона. Както бе заложено в програмата му министър Младенов посети трите обекта, който са изпълнени и се изпълняват по „Красива България”.  Заедно с народния представител Галина Банковска и кмета Драгомир Николов преряза лентата на Дом за стари хора в Трявна, след което министърът посети социалната трапезария с капацитет 50 души, Дневния център за хора с увреждания за 20 души и Центъра за социална рехабилитация, от чиито услуги се ползват 20 души.

 

В Дряново министър Младенов направи проверка на реновирания Дом за възрастни хора с дименция.

 

Посещението на министър Младенов продължи с проверка на обект по „Красива България” в Габрово, където  провери изпълнението на дейностите, свързани с реновирането на библиотека „Априлов – Палаузов”. И макар че програмата на министъра беше напрегната в край на своето посещение той посети и Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър „Келер”. За една година от своето създаване там са проведени над 3000 сесии с 25 деца на възраст от 3 до 14 години, каза пред Младенов  ръководителят на центъра Димитрина Григорова .   По думите й, при повече от 60 % от болните се наблюдава позитивно развитие . Две невербални деца вече са отключили реч . При всички останали е започнало да се забелязва подобрение в общуването им и начина да контактуват с околните хора.

По – рано през деня министър Тотю Младенов се срещна с всеки един от кметовете на посетените общини, за да се информира от самите тях за нивото на безработицата, за предоставянето на социални услуги и модернизацията на местната инфраструктура, за това до каква степен общините се възползват от възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Развитие”, колко са приемните семейства, каква е комуникацията между отделните звена и т.н.

 

По време на своята среща и с журналистите в Габрово министърът сподели, че за 2010 година по "Красива България" са реализирани 19 обекта в страната на стойност около 2,5 млн. лева, а  съфинансирането от общините е в размер на около 1 млн. лева. Като програмата продължава и през  следващата 2011 г., за която социалното министерство е заделило около 3 млн. лева До 4 февруари общините ще могат да представят своите проектни предложения като отново акцентът е върху социални заведения, детски градини и др. обекти.

 

Жителите на кметство Лесичарка настояват за повече публичност и прозрачност

Жителите на кметство Лесичарка настояват за повече публичност и прозрачност


Жителите от селата Велковци, Тодорчета, Раховци, Стойчевци, Иглика и Лесичарка участваха днес в изнесената приемна на Областна администрация. На срещата присъстваха Заместник областния управител, общинският съветник Добромир Проданов и специалист от Областна администрация, който отговаря за административния контрол, жалбите и молбите.

Стана ясно, че проблемите в кметство Лесичарка не са по-различни от останалите кметства и са свързани главно с инфраструктурата на селата. Като един от най-сериозните си проблеми хората посочиха водоснабдяването и снегопочистването, както и затрудненото си набавяне на хранителни продукти, поради липса на магазини. Много сериозно беше поставен  въпросът за маркировката и обозначителните табели на населените места и за ограничаване на скоростта на движение. Представителите на Раховци и Велковци изразиха притеснения за сигурността на жителите, заради високите скорости с които преминават автомобилите през техните села. Вероятно заради наболялата тема с болничната реформа жителите на кметството се интересуваха и до колко е сигурна „Бърза помощ” и до каква степен общината или областният управител могат да упражняват контрол върху дейността й. В отговор общинският съветник Добромир Проданов каза” Доколкото може да се оказва контрол на болницата, защото Община Габрово е акционер  - го правим.”

 

Събралите се граждани използваха момента  да зададат доста неудобни въпроси на соята кметица свързани с административната й дейност. Изказано беше мнение, което прозвуча и като упрек в известен смисъл, че щом един човек е избран за кмет, той трябва да бъде близо до хората си и да работи за всички тях, а не да ги дели. „Хубаво е да има повече открити срещи по въпроси, които ни касаят” – казаха те и завършиха „Искаме да знаем какъв е бюджета и как се разпределя и разходва, искаме да има повече публичност и прозрачност”.

След споделените проблеми жителите споделиха удовлетворение от подобен род срещи. «Приветствам идеята да има такива приемни дни. Трябва да се срещаме и за добро и лошо. Смятам, че такива срещи ще са много полезни. Радваме се, че излизате от администрацията и идвате при нас хората. И не мислете, че като критикуваме го правим целенасочено просто искаме проблемите ни да се решат» - каза г-н Събев от Стойковци.

 

Областният управител иска отмяна на Решението на Общински съвет – Севлиево

Областният управител иска отмяна  на Решението на Общински съвет – Севлиево за поемане на дългосрочния дълг

На основание чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Областният управител оспорва пред Административния съд  Решение №146 от 23 ноември т.г. на Общински съвет – Севлиево, с което се дава съгласие общината да кандидатства за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на Проект “Благоустрояване на Централна градска част – гр. Севлиево”, чиято номинална стойност възлиза на 2 млн. лв., а срокът на кредита е 5 години.

Областния управител оспорва Решението със следните мотиви:

1.    Изискването за наличието на полза за местната общност при поемането на дългосрочен общински дълг е императивно и липсата й води до несъответствие с материалноправната норма на чл. 14, т. 1 от Закона за общинския дълг, а също така и с целта на закона.

2.    Към предложението не е приложено и пълно описание на проекта, което би било такова ако включваше и социално икономически анализ на очакваните резултати от неговото осъществяване, какъвто категорично липсва. Не е приложено и подробно описание на всички финансови параметри на проекта, каквото е изискването на чл. 14, т. 3 от Закона за общинския дълг.

Припомняме че, съгласно своите правомощия - да упражнява контрол над законосъобразността на решенията на общинските съвети, Областният управител веднъж вече върна спорното решение за ново обсъждане. На следващото си заседание севлиевските общински съветници отново гласуваха „за” поемането на дълга.

Костадинов настоява пред АПИ да предприемат спешни действия

Костадинов настоява пред АПИ да предприемат спешни действия

Областният управител Мариян Костадинов изпрати мотивирано писмо до Агенция „Пътна инфраструктура”, с което настоява за спешни действия по привеждането на пътищата от Републиканската пътна мрежа, преминаващи през територията на област Габрово участъци, в съответствие с изискванията за безопасно движение и осигуряване на нормално пътуване по път, за ползването на който се изисква заплащането на винетна такса.

Предвид очакваните зимни климатични условия и с цел предотвратяване на неприятни  ситуации, искането на Костадинов е  да се предприемат в най-кратък срок действия за възстановяване и подновяване на хоризонталната пътна маркировка на участъците:

1.Път III-552 „Граница Велико Търново – Белица - Трявна – Жълтеж – Габрово” -  в участъка Трявна – Габрово. Участъкът осигурява транспортна връзка между областния център Габрово и общинския център Трявна. Трафикът е интензивен ежедневно, както от хора, пътуващи до работните си места, така и от туристи, посещаващи град Трявна и околностите му. Трасето е без всякаква хоризонтална маркировка. Необходимо е да се положат светлоотразителни крайни линии и осова линия.

2. Път I-5/Е-85 „Граница Велико Търново – Дряново – Габрово – вр. Шипка – граница Стара Загора” – участъкът Габрово – вр. Шипка. Положената хоризонтална маркировка (осова линия) през месец август 2010 г. не е светлоотразителна и не са маркирани крайните линии.

„Във връзка с гореизложеното и предвид това, че много от елементите - габарити, настилки, отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировки, сигнализации не отговарят на европейските стандарти за сигурност, комфорт на пътуването и безопасност на движението, а така също и влошените атмосферни условия през зимния сезон, които силно затрудняват ориентацията на водачите на МПС и правят движението на автомобили по тези пътища крайно опасно, с възможни рискове от възникване на пътнотранспортни произшествия очаквам от Вас да предприемете спешни действия по привеждането на посочените участъци в съответствие с изискванията за безопасно движение” – се казва още в искането.

Още статии...