РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

ПРЕБРОЕНИ ЖИЛИЩА И ЛИЦА КЪМ 22 ФЕВРУАРИ 2011 г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

ОБЩИНА

ОБЩО ПР. ЖИЛИЩА

ЖИЛ.

ЕЛЕКТР.

ЖИЛ.

ХАРТ.

ОБЩО ЛИЦА

ЛИЦА ЕЛЕКТР.

ЛИЦА ХАРТ.

% ПР.

ЛИЦА

ГАБРОВО

33 580

12 986

20 594

58 428

33 687

24 741

86,6

ДРЯНОВО

6 442

1 650

4 792

9 205

4 328

4 877

87,6

СЕВЛИЕВО

20 458

4 616

15 842

32 638

12 571

20 067

82,6

ТРЯВНА

6 998

1 770

5 228

11 486

4 950

6 536

92,2

ОБЩО ЗА ОБЛАСТТА

67 478

21 022

46 456

111 757

55 536

56 221

87,1

Приключи изготвянето на междинната оценка на Областната стратегия за развитие

На 21 февруари „Проксима Консулт” ЕООД предаде в Областна администрация Габрово доклада с изготвената междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Габрово 2005 - 2015.

С резюме на изводите и препоръките от оценката може да се запознаете тук

Конни състезания 2011

Обучения по проект "По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централе

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 21-22/ 23-24 февруари 2011 г. в Конферентната зала на хотелски комплекс „Азалия”, к. к. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна, ще се проведат двудневни обучения на потребители и администратори от 12 областни и 47 общински администрации – целеви групи по дейност 4 на проекта "По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране", изпълняван от Областна администрация – Плевен, като бенефициент, в партньорство с областните администрации на Ловеч, Габрово и Добрич.

Финансовата подкрепа за проекта е на Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма «Административен капацитет".

Потребителите и администраторите ще бъдат обучени за работа със системата за предоставяне на електронни административни услуги по държавна и общинска собственост - под-дейност 4.5 на обществена поръчка с предмет: „Ре-инженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост”. Изпълнител на обществената поръчка е Обединение „ТАФ“.

Обученията ще бъдат открити от г-н Иван Новкиришки, областен управител на Област Плевен, г-н Данчо Симеонов, областен управител на Област Варна и г-н Огнян Траянов, управител на ТехноЛогика и представляващ Обединение „ТАФ” (ТехноЛогика, Адвен, Фондация „Право и интернет”).

В рамките на проекта са разработени 47 електронни услуги по държавна и общинска собственост, които ще бъдат използвани от 12 областни и 47 общински администрации. Системата е разработена съобразно най-новата нормативна уредба за електронно управление (Закон за ел.управление, Закон за ел. съобщения, Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, Наредба за електронните административни услуги и др.).

В обучението за потребители ще вземат участие  представители на 12 областни и 47 общински администрации, а в това за администратори ще се включат експерти от 12 областни  и 12 общински администрации - административни центрове на съответните области.

В първия ден на обучението потребителите на системата ще се запознаят с предназначението й, нейните основни модули и видовете потребители, както и начините за регистрация на документи, приемане на електронни документи и документи на хартиен носител. През втория ден на участниците ще бъдат демонстрирани основните видове услуги, работата със справки и извеждането на електронни документи.

Обучението предназначено за администратори ще запознае специалистите с архитектурата на системата, настройката на правата, ролите и системните параметри, както и връзката й с Единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД). Ще бъдат разгледани и различни казуси от практическатa работа.

Всеки участник в обучението ще получи сертификат.

5 300 000 български граждани вече са преброени

Една седмица след старта на II-рия етап от Преброяване 2011 са преброени успешно 5 млн. и 300 хил. българи, което е малко повече от 70% от записаното в регистрите население. Близо 1 млн. и 100 хил. от преброените живеят в София, 500 хил.- в област Пловдив, 390 хил. - в област Варна, 300 хил.-  в област Бургас, 236 хил. – в област Стара Загора. Във всяка област поне половината от регистрираното население вече е преброено.

При преброяването по интернет, в рамките на 9 денонощия, се преброиха 3 100 023 души.

Преброяването протича нормално. Хората, които са се преброили по интернет предават десетцифрения код, получен от Информационна система „Преброяване”. Останалите граждани  вече са запознати със съдържанието на анкетната карта.

Преброителите споделят, че хората ги очакват и са отзивчиви при събиране на информацията. Улеснение и за двете страни е и съдействието на домоуправителите.

За улеснение на гражданите продължава да работи Подпомагащия център на Преброяване 2011. На тел. 0700 16 310 от 8.00 до 20.00 ч. хората могат да отправят своите въпроси. На „горещия телефон” най-често задавания въпрос през изминалата седмица беше „Кой е преброителя на моя адрес?”.

Преброяването продължава до 28 февруари 2011 г.

 

Резултати от преброяването към 15.02.

 

 

 

 

 

Област

Класическо преброяване - брой

Интернет преброяване - брой

Преброени към 15.02. - общ брой

Общо

2195272

3100023

5295295

БЛАГОЕВГРАД

109981

106256

216237

БУРГАС

123814

177126

300940

ВАРНА

135000

252650

387650

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

82508

98349

180857

ВИДИН

40355

31379

71734

ВРАЦА

60770

66846

127616

ГАБРОВО

25735

55536

81271

ДОБРИЧ

62198

68190

130388

КЪРДЖАЛИ

23816

31577

55393

КЮСТЕНДИЛ

47592

48688

96280

ЛОВЕЧ

53818

40671

94489

МОНТАНА

56485

39793

96278

ПАЗАРДЖИК

99235

78361

177596

ПЕРНИК

39230

57018

96248

ПЛЕВЕН

117418

88997

206415

ПЛОВДИВ

213487

289870

503357

РАЗГРАД

47856

31672

79528

РУСЕ

75998

104436

180434

СИЛИСТРА

48670

31131

79801

СЛИВЕН

61012

55673

116685

СМОЛЯН

45984

37687

83671

СОФИЙСКА

80951

88095

169046

СОФИЯ

207015

860120

1067135

СТАРА ЗАГОРА

94353

141459

235812

ТЪРГОВИЩЕ

40004

31762

71766

ХАСКОВО

85655

82696

168351

ШУМЕН

71317

59281

130598

ЯМБОЛ

45015

44704

89719

 

 

Още статии...