РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

ОБЯВИХА НАГРАДЕНИТЕ В ДЕТСКИТЕ КОНКУРСИ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ” - ГАБРОВО

Изключителен интерес проявиха габровските деца и ученици към конкурсите, обявени от РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово.

Рекорден брой (352) участници: 170 участници в конкурса ”МАЙСТОРИ НА ПРИКАЗКАТА” и 182 участници в конкурса за мартеници ” МАРТЕНИЦАТА- СИМВОЛ НА МИР И ЛЮБОВ, ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ”.  

Участваха 12 училища: НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ГР. ГАБРОВО, ОУ „РАН БОСИЛЕК”; ОУ ”Н. РИЛСКИ”; ОУ ”ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ”; ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ”- ГР. ГАБРОВО; ОУ ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”; СОУ ” РАЙЧО КАРОЛЕВ”; СОУ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”; ПТМСС „МАРИН ПОПОВ”- ГР. СЕВЛИЕВО; СОУ” ПЕТКО.Р. СЛАВЕЙКОВ”- ГР. ТРЯВНА; СОУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ”- ГР. ДРЯНОВО; ОУ ”ВАСИЛ АПРИЛОВ”- С. ГОСТИЛИЦА, читалища: НЧ „ДРЯНОВСКА ПРОБУДА-2008”- ГР. ДРЯНОВО; НЧ „ПРОБУДА-1907”-С. РЯХОВЦИТЕ; ДЕТСКИ ГРАДИНИ: ЦДГ „ЯВОР”;ЦДГ „МИКИ МАУС”;ЦДГ „МЛАДОСТ”;ЦДГ „РАДОСТ”;ЦДГ „ПЕРУНИКА-1”;ЦДГ „ПЪРВИ ЮНИ”;ОДЗ”ДЪГА”;ЦДГ”СЛЪНЦЕ” и РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ГАБРОВО.

Журито беше затруднено в отличаването на най-добрите, тъй като децата и тийнейджърите бяха изработили уникални творби, затова в някои категории бяха дадени по две награди.

НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА” МАЙСТОРИ НА ПРИКАЗКАТА”-РИСУНКИ ПО ПРИКАЗКИ НА БРАТЯ ГРИМ”

 

Възрастова група до 6 години:

1.КРАСИМИРА МОМЧИЛОВА ТРАШЛИЕВА - ОДЗ „ДЪГА”-ГР. ГАБРОВО

2.МИКАЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА- ЦДГ „ЯВОР”- ГР. ГАБРОВО

3.ЕЛИЦА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА- НЧ „ДРЯНОВСКА ПРОБУДА-2008”- ГР. ДРЯНОВО

 

Възрастова група 7-15 г.:

 1. ЙОАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА-  СОУ”РАЙЧО КАРОЛЕВ”- ГР. ГАБРОВО

2.  ТЕОДОР ХРИСТОМИРОВ БАРДАРОВ- ОУ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-ГР.     ГАБРОВО

 1. РАДИНА ПЛАМЕНОВА КРЪСТЕВА- ОУ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- ГР. ГАБРОВО
 2. МОНЬО ЛИМОНКОВ МИХАЙЛОВ- ОУ”ВАСИЛ АПРИЛОВ”-С. ГОСТИЛИЦА,ОБЩ. ДРЯНОВО

3.  ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-СОУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”

 

НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА

” МАРТЕНИЦАТА –СИМВОЛ НА МИР И ЛЮБОВ, ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ

Възрастова група – 4-15 години:

КАТЕГОРИЯ МАРТЕНИЦИ:

1.НИКОЛАЙ ГАЛИНОВ ГАНЧЕВ - ЦДГ „ЯВОР”- ГР. ГАБРОВО

1.ГАЛЯ ИСКРЕНОВА АНТОНОВА- ОДЗ „ДЪГА”- ГР. ГАБРОВО

2.ЯНА АТАНАСОВА МИНЧЕВА- НЧ „ДРЯНОВСКА ПРОБУДА-2008”-ГР. ДРЯНОВО

2.ЕЛИЦА ХРИСТОВА ПЕНЕВА- СОУ”РАЙЧО КАРОЛЕВ”- ГР. ГАБРОВО

3.ВИКТОРИЯ ЧОЛАКОВА- ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”- ГР. ГАБРОВО

3.РАЯ ВЕСЕЛИНОВА - ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”- ГР. ГАБРОВО

 

КАТЕГОРИЯ КАРТИЧКИ:

1.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЙОНОВ- ОДЗ „ДЪГА“-ГР. ГАБРОВО

2.ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕНГЕЗОВА- СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”-ГР. ГАБРОВО

3.КАТРИН КОЛЕВА И ВЕРОНИКА ДЕЧЕВА - СОУ ”РАЙЧО КАРОЛЕВ”-ГР. ГАБРОВО

 

ГРУПОВИ НАГРАДИ

НЧ ”ПРОБУДА-1907”- С. РЯХОВЦИТЕ,ОБЩ. СЕВЛИЕВО

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР – ГАБРОВО

 

Поздравление по случай Националния празник на България

Уважаеми съграждани,

Приветствам Ви по случай Националния празник на България –
Трети март - една от най съкровените дати в календара на българската национална история.

И днес 133 години от героичната епопея, в която знайни и незнайни родолюбиви българи със своята саможертва проправиха пътя на нашата свобода, изразяваме огромната си признателност и преклонение пред апостолите, революционерите, възрожденците и строителите на следосвобожденска България.

Историята ни учи, че няма по-свято от свободата и независимостта. Затова нека пазим и предаваме на поколенията славата, величието и заветите на предците ни. Нека отдадем необходимата значимост и признателност на „нашто недавно”, защото

„…има едно име, що вечно живей
и в нашта исторья кат легенда грей,
едно име ново, голямо антично,
като Термопили славно, безгранично…”

Нека днес изживеем отново свободата на духа  със заслужено национално самочувствие.

Дълбок поклон пред паметта на всички, загинали за свободата на България!

Честит празник!

 

 

МАРИЯН КОСТАДИНОВ

Областен управител

Експертна група обсъжда новата концепция на Закон за училищното образование

В края на изминалата седмица Главният секретар на Областната администрация – Веселин Радков, взе участие в експертна група за обсъждане на новата концепция на Закон за училищното образование. Ръководител на работната групата беше заместник министъра на образованието, младежта и науката Милена Дамянова. В дискусията участваха директори на ключови за развитието на българското образование общообразователни училища, профилирани и професионални гимназии, родителски организации, юристи и експерти от МОМН. За габровски регион  това беше  директорът  на НАГ - Анна Маринова.  Единодушно всички те се обединиха около идеята, че съвременните образователни институции функционират в динамична глобална среда, която се характеризира с икономическа и политическа свобода и зачитане принципите на пазарната икономика. В тези условия образованието следва да се разглежда като основен инструмент за икономическото развитие и достигането на добро качество на живот за всеки, което налага осигуряването на нормативни възможности за образование.

Образователната система днес си поставя нови задачи, които да отговарят адекватно на традиционните достойнства, които да останат съхранени, но доразвити и усъвършенствани в контекста на стратегия „Европа 2020”. Образователната система трябва да подпомогне изграждането на ключови компетентности, ориентирани към личностно развитие на индивида през целия му живот, да се насочи към актуализиране и повишаване на знанията и уменията, както и към измерването и сертифицирането им по подходящ начин с цел пълноценно реализиране в обществото и икономиката в национален, европейски и световен мащаб. Основите на тази концепция са: училищното образование да има ясно дефинирани, широко споделени и разбираеми за обществото цели; ефективно интегриране на ключовите компетентности в развитието на човека; съответствие на учебното съдържание на потребностите на съвременния живот и подходящо разпределение спрямо етапите на обучение; резултатно прилагани механизми и методи в обучението, които да гарантират поставянето в центъра на образователния и възпитателен процес на детето и ученика, а не функционирането на институцията. Основополагаща роля в новия закон ще има съвременната организация на образователната среда и  фиксирани държавни стандарти за нея.

Резултатът от работата на експертната група ще бъде огласен  в средата на март и подложен на обществено обсъждане.

Преброяване в стационарни преброителни пунктове

Преброени са над 90% от регистрираното население на България.

Преброяване 2011 продължава до 28 февруари

Преброени до 22 февруари 2011 г. са  6 712 251 хил. лица, което е 90% от регистрираното население. Близо 1 млн. и 183 хил. от преброените живеят в София, 625 хил.- в област Пловдив, 445 хил. - в област Варна, 377 хил.- в област Бургас, 303 хил. – в област Стара Загора.

Преброяването с преброители, които ще посещават жилищата ще продължи до 20 часа на 28 февруари 2011 г.

Области

Електронно преброени

Преброени с карта към 22.02.

Общо преброени към 22.02

Общо

3100023

3612228

6712251

БЛАГОЕВГРАД

106256

185402

291658

БУРГАС

177126

199824

376950

ВАРНА

252650

192987

445637

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

98349

135142

233491

ВИДИН

31379

57271

88650

ВРАЦА

66846

109003

175849

ГАБРОВО

55536

56221

111757

ДОБРИЧ

68190

103804

171994

КЪРДЖАЛИ

31577

101530

133107

КЮСТЕНДИЛ

48688

80274

128962

ЛОВЕЧ

40671

89553

130224

МОНТАНА

39793

92136

131929

ПАЗАРДЖИК

78361

158061

236422

ПЕРНИК

57018

62351

119369

ПЛЕВЕН

88997

160837

249834

ПЛОВДИВ

289870

335965

625835

РАЗГРАД

31672

80739

112411

РУСЕ

104436

120003

224439

СИЛИСТРА

31131

79076

110207

СЛИВЕН

55673

111430

167103

СМОЛЯН

37687

75393

113080

СОФИЙСКА

88095

142778

230873

СОФИЯ

860120

323415

1183535

СТАРА ЗАГОРА

141459

162414

303873

ТЪРГОВИЩЕ

31762

71993

103755

ХАСКОВО

82696

140382

223078

ШУМЕН

59281

107745

167026

ЯМБОЛ

44704

76499

121203

За улеснение на гражданите на София и областните градове, които поради отсъствие от домовете си, или по други причини, не са се срещнали с преброителите и не са преброени, Националният статистически институт обявява възможността да се извърши преброяване в стационарни преброителни пунктове.

Преброителните пунктове ще работят в Районните преброителни комисии в София-столица и в сградата на Националния статистически институт и в Териториалните статистически бюра, изброени в списъка.

В тези пунктове от 10 до 20 часа на 26, 27 и 28 февруари 2011 г. служители на НСИ и ТСБ ще извършват преброяване с книжна карта.

Преброилите се по интернет, които не са предали десетцифрения код, могат на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . да изпратят следната информация от електронното преброяване:

1. Адрес, посочен в електронната карта при преброяването по интернет

 • Област
 • Община
 • Населено място
 • Район на София, Пловдив и Варна
 • Улица/ж.к.
 • № на улицата/ № блок
 • Подномер
 • Вход
 • № Апартамент

2. Десетцифров уникален код

Продължава да работи Подпомагащият център на Преброяване 2011. До 28 февруари от 8.00 до 20.00 ч. на тел. 0700 16 310 хората могат да задават своите въпроси.

Дежурeн стационарeн пункт за Габрово е предвиден в Териториалното статистическо бюро Габрово - ул.”Ал.Константинов” 65.

Конни състезания за Тодоровден

 plakat_a3

 

На 12 март 2011, Тодоровден, за първи път в област Габрово се организират официални конни състезания. Инициативата е на кметския наместник на с. Козирог Христо Койчев и треньорът по конен спорт – Светлин Серафимов и ще премине под патронажа на Областния управител Мариян Костадинов. Според него „Идеята е да се популяризира масовия конен спорт в област Габрово. За постигане на високо спортно майсторство едва ли можем да говорим в момента, тъй като за това  се изисква много сериозна подготовка и влагане на много средства.  Но това, което можем да направим - ние като организатори и всички онези спонсори на събитието, е да предложим едно зрелище на любителите на конните надпревари”.

Самото състезание ще премине в два кръга. Първия – по дисциплината  ловен паркур с височина до 1 м. и втори кръг – гладко бягане за местна порода и полукръвни и чистокръвни коне.

Наградният фонд е 750 лв разпределен в трите категории.

За да превърне състезанието в истински празник специално в програмата ще се включи младата певица Ана Борисова.

Началният час на състезанието е 11 часа, а мястото – голямата поляна над с.Живко, община Габрово.

Още статии...