РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният съвет за развитие прие Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за раз

Областният съвет за развитие прие Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие за периода 2009-2013 година

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие за периода 2009-2013 година беше приет на днешното заседание на Областния съвет за развитие.  Актуализацията на документа e насочена към постигане на по-голямо съответствие на областната стратегия за развитие с националната рамка за развитие и европейските документи със стратегически и нормативен характер. Актуализиран e анализът на социалното и икономическо развитие, като е използвана наличната статистическа информация и административна отчетност на компетентните в съответния сектор организации. Промените в стратегическата част имат допълващ и уточняващ характер на базата на текущото състояние, изпълнените дейности, постигнати резултати.

Определената визия в действащата областна стратегия е запазена, тъй като тя отговаря на актуалните нужди на област Габрово и не се налага преформулирането и – „Област Габрово да се превърне в регион с ефективна икономика и висок жизнен стандарт, постигнати чрез съхранените и развити традиции, предприемачески дух, природни ресурси и културно-историческо наследство”.

Документът е публикуван на сайта на Областна администрация Габрово – www.gb.government.bg в раздел „Документи – Стратегии и планове”.

Честит Ден на Независимостта

Уважаеми дами и господа,

Поздравявам Ви по случай 22септември – Денят на Независимостта на България.

Независимостта на България е един  далновиден държавнически акт, който проправя пътя на страната ни, както в тогавашна, така и в сегашна Европа.

102 години по-късно почитаме онези, които през 1908 година ни дадоха пример за единство в съдбовни за нацията ни моменти. Нека  бъдем обединени и днес, когато продължаваме да утвърждаваме мястото на страната ни  в семейството на европейските народи.

Уважаеми съграждани, пожелавам здраве и просперитет на Вас и семействата Ви и нека бъдем по – обединени и независими, защото именно от нас зависи бъдещето на региона ни!

Весел празник!

Съобщение

Съобщение

На 23.09.2010 година/ четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Областната администрация ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие.

Изготвена е Областната здравна карта

Изготвена е Областната здравна карта

На 20.09.2010 г. в заседателната зала на Областна администрация Габрово се проведе заседание на Съвета по здравеопазване, председателстван от Областния управител Мариян Костадинов.

Със Заповед на Министъра на здравеопазването беше назначена работна група, която  да  изготви  Областната здравна карта. На вчерашното заседание се представиха основни параметри и разпределение на броя на лечебните заведения в областта. Беше разгледано сегашното състояние на здравната система, както и предложения по отделните нива на системата.

В първичната извънболнична медицинска помощ за Област Габрово се предвиждат 89 лекарски практики със среден брой обслужвано население на една лекарска практика 1461 души и 114 лекарски дентални практики със среден брой обслужвано население на една лекарска практика 1140 души

В специализираната извънболнична медицинска помощ се предвижда минимален брой лекари специалисти – 90 по отделните специалности разпределени в индивидуални, групови практики, Медицински центрове и Диагностично консултативни центрове, и 38 лекари специалисти по дентална медицина разпределени в индивидуални и групови практики.

Спешната медицинска помощ ще се осъществява от досега съществуващите четири филиала на ЦСМП.

Болничната медицинска помощ се преструктурира на базата на методика с параметри за минимален и максимален брой легла съобразно населението на областта. Дейността ще се осъществява от досега съществуващите лечебни заведения за болнична медицинска помощ. Направени са конкретни предложения за преструктуриране на за всяко едно от тях в зависимост от определените нива на компетентност на отделните структури, както и отчетената дейност на същите за 2009 г.

Конкретните предложения общия брой на леглата е както следва:

МБАЛ Габрово – 304 легла за активно лечение

МБАЛ Севлиево – 61 легла за активно лечение и 10 за долекуване

МБАЛ „Акта Медика” Севлиево – 41 легла за активно лечение и 19 за долекуване

МБАЛ Трявна – 46 легла за активно лечение и 14 за долекуване

МБАЛ Дряново – поради не покриване на нива на компетентност на повече от 50 % от структурите, лечебното заведение се преобразува в Болница за долекуване , продължително лечение и рехабилитация с 40 легла

СБАЛББ Габрово – 90 легла за активно лечение и 30 за долекуване

ДСБДПЛББ Трявна – 60 легла за долекуване

ДПБ Севлиево 60 легла за активно лечение и 55 за долекуване

Основната цел на актуализираната Областна здравна карта е да се повиши ефективността на здравната система, като на гражданите се осигури равнопоставеност и достъп до своевременна, достатъчна по обем и качествена медицинска помощ, както и ефективно разпределение на финансовите средства

Следва Документът да бъде изпратен на Министъра на здравеопазването.

Международен ден на мира и в Габрово

Международен ден на мира и в Габрово

Областният управител Мариян Костадинов, кметът на Габрово – Николай Сираков и представители на Областния съвет на ветераните от войните ще отбележат заедно Международния ден на мира - 21 септември. Тази година честването ще бъде свързано с важната роля, която се определя на младежта за изпълнение целите на хилядолетието - развитието и значението на мира, както и за тяхното бъдещето.

Празникът ще започне в 15 часа в до Драматичен театър „Рачо Стоянов”, където ще има организирани различни забавления за деца. Доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово ще бъдат модератори в игрите, а пред сградата на Национална Априловска гимназия ще има специални изненади за всички, които проявят интерес.

Всеки ще може да напише своето „послание за мир” на определените за целта места, които ще бъдат публикувани на интернет страниците на Областна администрация и Община Габрово. Ветераните от войните ще разказват своите истории, а детски състави при Народно читалище „Габрово” ще радват минувачите с изпълненията си. Към инициативата ще се присъедини и Младежката формация на ГЕРБ – Габрово.

Официалната част на празника ще бъде от 17.30 часа на Братската могила до храм „Успение на пресвета Богородица”.