РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Информационен ден

продължава>

Среща на областния управител в АПИ

Костадинов: „Оставам обнадежден, че всички приказки за безхаберие, което цари в АПИ и компетентността на служителите – са само мит” 

На 15 октомври 2010 г. В Агенция пътна инфраструктура се проведе работна среща между Лазар Лазаров, член на Управителния съвет на АПИ и областния управител Мариян Костадинов. Повод за срещата са инвестициите на агенцията за м. Ноември за подготовка на пътищата от републиканската пътна мрежа за зимния период.  За област Габрово са предвидени  дейности  свързани с изкърпване на нарушени настилки и възстановяване на вертикална и хоризонтална маркировка на пътищата, както и изсичане на храсти. От АПИ са отпуснати 600 хил. лв, като крайния срок за извършването на тези дейности е 15 ноември 2010 г.

На срещата Костадинов постави въпрос  по отношение на готовността на АПИ за възлагане на проектиране с цел рехабилитация на пътищата от РПМ в област Габрово. В тази връзка стана ясно, че до този момент АПИ е възложила проектиране на пътен участък Кормянско – Крамолин – единствения включен в ОП „Регионално развитие” за третия етап на изпълнение 2012-2013 г. Областният управител изрази своето безпокойсто или по-скоро възмущение от факта, че за целия програмен период на област Габрово са отделени толкова малко инвестиции в един единствен път. „Не търся причините защо и как се е стигнало да тук. Факт е обаче, че към днешна дата няма проектиран нито 1 метър за рехабилитация” – коментира  Костадинов.

За следващата инвестиционна година 2011 Лазар Лазаров  лично пое ангажимент да бъде проведена процедура по ЗОП с цел възлагане на проект за рехабилитация на път Габрово – Трявна, Габрово – Узана и  Трявна– Дряново. Особено внимание беше обърнато на пътен възел Трявна – Дряново с оглед прилагането на новата здравна реформа. Основния аргумент, който Костадинов изтъкна за спешната необходимост от рехабилитация на този път е осигуряването на добър и равен достъп на всички жители на Дряново и селата до болнична медицинска помощ.

Поискана е рехабилитация на пътни участъци на главен път І-5 и на Габрово – Шипка, чиито лотове всъщност са с изтекъл гаранционен срок и всяко забавяне на тяхната рехабилитация би влошило качеството на пътя в годините на експлоатация.

По отношение на друг инфраструктурен обект с 15- годишна история, а именно обходният път Поповци, Лазаров е уверил областния управител, че веднага ще започнат действия по прекратяване на договорните отношения със сегашния изпълнител, съставяне на Акт 10 за консервиране на обекта, довършване на отчуждителните процедури от Пътинвест и провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на строително-монтажни работи по довършване и окончателно въвеждане в експлоатация. Крайния срок за извършване на всички тези дейности, по уверението на Лазаров, е краят на 2011 година.

Самият той е разпоредил присъствие на всички контролиращи органи във връзка с изброени обекти до момента.

В хода на срещата е обсъден и напредъкът по процедурите за Западния обходен път и тунела „Шипка”, макар и  отговарящия орган за тези обекти да е друг.

В края на срещата Областния управител изрази благодарности към г-н Лазар Лазаров за компетентността му и за разбирането му относно проблемите на републиканската пътна мрежа в областта.

„Оставам обнадежден, че всички приказки за безхаберие, което цари в АПИ и компетентността на служителите – са само мит” – каза още Мариян Костадинов.

 

Областният управител Мариян Костадинов се срещна с новия Генерален консул на Русия в Русе

Областният управител Мариян Костадинов се срещна с новия Генерален консул на Русия в Русе Владимир Климанов

Новият генерален консул на Руската федерация в Р България, със седалище в гр. Русе Владимир Климанов връчи днес на областния управител Мариян Котадинов екзекватурата си, която му позволява да осъществява дейността си в поверения  му консулски окръг.

Областният управител представи пред дипломата икономическото развитие и възможностите за туризъм на Габровския регион. Двамата обсъдиха и възможности за реализиране на съвместни бъдещи инициативи, свързани с общото ни историческо минало. Костадинов насочи вниманието на консула към честването на Шипченските боеве през м. август, както и към въпроса за  реконструкцията на Могилата на загиналите руски офицери, която се намира в старите гробищни паркове.  В тази връзка, вероятно още следващия месец, ще бъдат инициирани и други срещи, на които да бъдат поставени за обсъждане конкретни инициативи, които да разширят и обогатят двустранните отношения.

Негово Превъзходителство Владимир Климанов и Областният управител Мариян Костадинов заявиха готовността си за съдействие и активен диалог за поддържане на изградените добри взаимоотношение между двете страни.

Срещата беше иницирана от Негово Превъзходителство с цел опознаване на  консулския му район, който включва областите Русе, Силистра, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Габрово. На срещата присъства и зам.-областният управител Пламен Недков.

 

Информационен ден

Областният управител Мариян Костадинов съвместно с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури организира информационен ден за популяризиране на отворени мерки 2.1  «Производствени инвестиции в аквакултурите»; 2.6 «Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура»; 3.1 «Колективни дейности»; 3.4 «Развитие на нови пазари и промоционални кампании» и 3.5 «Пилотни проекти» по Оперативна програма «Рибарство» 2007-2013 г.

Семинарът е насочен към всички заинтересовани лица от бранша – кметове на населени места, ловно-рибарски дружества, басейнова дирекция и хидромелиорации, концесионери на язовири, собственици на пазари, браншови организации или такива, които искат да стартират собствен бизнес в областта на рибарството и аквакултурите.

Гост на събитието ще бъде началник отдел „Управление на приоритетните оси” при ИАРА - г-жа Таня Ръсовска, която ще презентира оперативната програма и ще отговаря на въпроси по отворените мерки.

Семинарът ще се проведе на 18.10.2010 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Габрово.

 

 

Ветеранките от Втората световна война получиха съдействие от Мариян Костадинов

Ветеранките от Втората световна война получиха съдействие от Мариян Костадинов

Габровските ветеранки от Втората световна война получиха съдействие от Областния управител, за да могат да се включат в Националния събор на ветеранките от ВСВ, който се организира всяка година.

Разтревожен, че нямат възможност да отидат до гр. Хисаря, председателят на Областния съвет на ветераните се обърна с молба към областния управител и изрази огорчението си от това, че различни организации в града ни за пореден път му обръщат гръб.

Тази година на събора ще присъства Председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева и представители на различни министерства.

В програмата е предвидено изнасяне на Доклади за ролята на българката във войните на България, както и за участието на съмишленичките на Съюза на ветераните за изпълнение на неговите цели и задачи, награждаване с медал „65 години от победата над хитлерофашизма”, както и различни други инициативи. В Габрово медалите бяха връчени лично от Областния управител във връзка с честването на  Международния ден на мира – 21 септември.