РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Поздравителен адрес

Областният управител поздрави учителите по случай Международния ден на учителя - 5 октомври. Освен здраве и успехи Мариян Костадинов им пожела и много сили и енергия, за да преодоляват предизвикателствата по пътя си. 

"Училището – това е храмът на знанието, и аз Ви пожелавам, мили учители, да продължавате да поддържате буен огъня в него, както до сега" -се казва още в адреса.

Работна среща

Работна среща за разпределяне на социалните услуги

Утре Областният управител и кметовете на общините ще проведат работна среща във връзка с разработването на Стратегията за развитие на социалните услуги в областта.

Целта на срещата е да се уточни териториалното разпределение на новите социални услуги, които се планират за региона. Идеята е, всички общини да поемат ангажимент и отговорност и да няма струпване на услуги само в една община, а да се постигне сравнително равномерно разпределение на база нуждите на целевите групи.

В срещата ще участват и съответните специалисти от отделите, отговорни за социалната сфера - за да се получи максимално ефективно разпределение, на базата на което да се изработи картата на социалните услуги за региона в прогнозен период до 20115г, която да бъде част от социалната стратегията в област Габрово.

Срещата ще се проведе в 9.30 часа в заседателната зала на областната администрация.

Работна среща за разпределяне на социалните услуги

Работна среща за разпределяне на социалните услуги

Утре Областният управител и кметовете на общините ще проведат работна среща във връзка с разработването на Стратегията за развитие на социалните услуги в областта.

Целта на срещата е да се уточни териториалното разпределение на новите социални услуги, които се планират за региона. Идеята е, всички общини да поемат ангажимент и отговорност и да няма струпване на услуги само в една община, а да се постигне сравнително равномерно разпределение на база нуждите на целевите групи.

В срещата ще участват и съответните специалисти от отделите, отговорни за социалната сфера - за да се получи максимално ефективно разпределение, на базата на което да се изработи картата на социалните услуги за региона в прогнозен период до 20115г, която да бъде част от социалната стратегията в област Габрово.

Срещата ще се проведе в 9.30 часа в заседателната зала на областната администрация.

Главният секретар на МОМН на посещение в НАГ и ПТГ „Д-р Никола Василиади”

Главният секретар на МОМН на посещение в НАГ и ПТГ „Д-р Никола Василиади”

Днес на посещение в Габрово е Главният секретар на Министерството на образованието, младежта и науката г-н Красимир Вълчев и директорът на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки” към същото министерство – г-н Диян Цветков. Те са тук по покана на Областния управител Мариян Костадинов и заместник - председателя на комисията по младежта и науката към Народното събрание - Галина Банковска.

Срещата е провокирана от идеята професионалните училища да преминат на подчинение на общините. В тази връзка представителите на държавната власт, които по Закон имат грижата по стопанисването и разпореждането с имоти публична държавна собственост ще обсъдят текущото им състояние, както и перспективите за тяхното използване.

След срещата е предвидено посещение на място на Националната Априловска гимназия/ строителство ново крило/ и запознаване със сградния фонд на ПТГ „Д-р Никола Василиади” /бивша собственост на Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн/, а също така и на Основно оздравително училище „Ангел Кънчев”, гр. Плачковци, община Трявна.

 

Областният управител се срещна с представители на Битолския червен кръст

Областният управител се срещна с представители на Битолския червен кръст

Представители на Битолския червен кръст се срещнаха днес с Областния управител Мариян Костадинов. Битолчани са в Габрово  на работно посещение с областната служба на ЧК, на което да обсъдят своите стратегии 2020 и да открият допирни точки за по нататъшна съвместна работа.

По време на срещата си с областния управител гостите от Битоля споделиха своя опит в кампаниите си за кръводаряване, които вече са се превърнали в традиционни. По думите на техния председател „кръвта в болниците чака хората, а не когато се наложи те  да тръгват да търсят дарители” – каквато е практиката у нас.

Доволни от Споразумението за сътрудничество с габровската организация гостите от Битоля предложиха Областния управител да съдейства за сътрудничество между двете администрации – тази на Битоля и на Габрово във всички социални сфери – икономическа, културна, в сферата на образованието, както и да се помисли за обмяна на опит между техни и наши доброволци.

На срещата присъстваха още д-р Веселин Димитров и г-жа Данче Пенчева, председател на областната служба към българския червен кръст.

 

Още статии...