РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

П О К А Н А

за участие в разясняване на обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

 

Областна администрация Габрово съвместно с Габровската търговско-промишлена палата и със съдействието на Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) организират представяне на отворените процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Представянето ще се състой на 8 юли /четвъртък/ от 11,30 ч. в конферентната зала на Габровската търговско-промишлена палата,

Габрово, ул. Брянска № 30 (Дом на техниката)

Петте отворени процедури са:

  • BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;
  • BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия”;
  • BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”;
  • BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;
  • BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”.

Целта на срещата е да се запознаят представителите на фирмите в региона детайлно с условията и начина на кандидатстване по отворените покани за набиране на проектни предложения

Лектори ще бъдат Филип Крумов-държавен експерт и Вера Маркова-главен експерт в отдел "Координация на програми", дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" МИЕТ

Участието в събитието е безплатно.

Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Моля да заявите участието си на тел. 066 80 31 42, 80 41 83 Радинка Кубатова, Ганка Бакалова или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. @ Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. @ Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Партньорството между местните и регионални власти и младежката общност- гарант за решаването на проблемите на младежта

Заместник областният управител Пламен Недков откри днес третата Национална младежка среща в Дряново.
В обръщението си към младите хора, участници в проекта „Младите хора, местната власт и медиите - обединени в структурния диалог", Недков наблегна на партньорството между представители на местните и регионални власти и младежката общност, което да стане гарант за решаването на проблемите.
  „Убеден съм, че ако Вие, младите хора, заедно със своите приятели, потърсите начин да повлияете върху вземането на решения по проблемите, които Ви заобикалят, то ежедневието Ви ще бъде по интересно, по-красиво и средата, в която живеете ще бъде не враждебна и грозна, а уютна и полезна” – каза още заместник областният управител и допълни, че една от гаранциите за успех на политиката към младежта е изграждането на младежки представителен орган – в случая областен младежки съвет, което ще даде възможност на младите хора да се интегрират истински в разработването и прилагането на секторните политики. Така ще се активизира и участието им в обществено-политическия живот в областта.
„Смятам, че осъществяването  на този проект е една голяма стъпка  по пътя към реализирането на младежката политика в област Габрово” – завърши Пламен Недков.
Целта  на днешния форум е да се привлекат младежки групи, ученически съвети, неправителствени организации от цялата страна, както и местните власти от Дряново и областта като по този начин се подобри диалогът помежду им.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И КМЕТОВЕТЕ НА СРЕЩА С МИНИСТЪР АННА-МАРИЯ БОРИСОВА В ПОНЕДЕЛНИК

 

На 05.07.2010 г., понеделник, Областният управител Мариян Костадинов и кметовете на четирите общини ще се срещнат с Министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова.

Срещата е по инициатива на министър Борисова и е във връзка с провеждането на здравната реформа  в страната.
Ще присъстват още директорите на болниците в областта, както и директорът на Регионалния център по здравеопазване д-р Петър Стефанов.
Областна администрация представя работен проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово (2009-2013)

Съгласно решение на Областния съвет за развитие на област Габрово през м. ноември 2009 г. стартира процес по актуализиране на Областната стратегия за развитие  на област Габрово с планов период до 2013 година. Със заповед на Областен управител беше определена управляваща група и експертен екип. В процеса по актуализация се включиха представители на общинските администрации, териториалните звена на държавната администрация, неправителствени организации и други институции. За актуализиране на социално-икономическия профил е използвана основно наличната статистическа информация към м. януари 2010 г., административната статистика и отчетност на компетентните в съответния сектор организации.

Актуализацията на плановия документ е съобразена с изискванията на Закона за регионалното развитие, Методическите указания на МРРБ, проектите на актуализирани документи за изпълнение на: Националната стратегия за регионално развитие, Регионалния план на Северен централен район, програмата на Правителството, Оперативните програми и приоритетите на ЕС.

Проектът на актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие 2009 – 2013 е публикуван на сайта на Областна администрация Габрово – www.gb.government.bg в раздел „Документи – Стратегии и планове”.

Всички заинтересовани организации и граждани могат да изпратят своите аргументирани коментари, препоръки и становища по документа на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. най-късно до 19 юли 2010

 

МАРИЯН КОСТАДИНОВ ПОЗДРАВИ НОВОИЗБРАНИЯ КМЕТ НА ГАБРОВО


Областният управител Мариян Костадинов присъства на тържествената сесия на Общински съвет-Габрово, на която новоизбраният кмет Николай Сираков положи  клетва и обеща да работи за благото на Общината.
„Убеден съм, че изборът, който габровци направиха на 19 юни е най-правилният и е признание за качествата Ви на достойна личност и на авторитетен ръководител. Вярвам, че това не е началото, а едно необходимо условие, за да може проектът да продължи.”- каза областният управител в поздрава си към Сираков и допълни, че се надява и за в бъдеще общинската и областната администрация  да продължат да бъдат партньори по проекта Габрово, за да може "да докажем и затвърдим позициите на града ни като лидер в различни направления."
На заседанието присъстваха още Красимир Велчев - съпредседател на Парламентарната група на ПП ГЕРБ в 41-ото Народно събрание, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, народните представители от габровски регион, както и кметовете на съседните общини.
Още статии...