РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Извънредна областна работна среща

Извънредна областна работна среща за социалната стратегия


Вчера, 06.10.2010 г., в заседателната зала на Областната администрация  се проведе извънредна областна работна среща във връзка с разработването на Областна стратегия за развитие на социални услуги .

Целта на срещата беше  да се уточни териториалното разпределение на новите социални услуги, които се планират за региона. Важно е всички общински администрации да поемат ангажимент и отговорност и да няма струпване на услуги само в една община, а да се постигне сръвнително равномерно разпределение на база нуждите на целевите групи. Въз основа на това разпределение ще се изработи картата на социалните услуги за региона в прогнозен период до 2015 г., която ще бъде част от социалната стратегия в област Габрово.

След проведената широка дискусия комисията взе следните решения :

  • В община Габрово ще остане един Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/   за здрави деца 0 -7 г. с капацитет 15 деца, както и Дневния център за хора с психични разстройства
  • Предвидения Дневен център за заместваща грижа за деца с увреждания във връзка с деинституционализацията на Дома за медико-социални грижи за деца – Габрово ще се разшири с кабинет за ранна интервенция и отпада планираният Център за майчино и детско здравеопазване
  • Предвидения от Община Габрово Дом  за стари хора ще се преобразува на ЦНСТ с капацитет 15 души
  • За ЦНСТ за хора с психични разстройства засега няма договаряне на територията на коя община ще се създаде и така ще се разпише в стратегията – залага се на областно ниво, а териториално местонахождение ще се уточнява в последствие
  • За Центъра за спешно настаняване на деца и жени преживели насилие ще се изчака официално решение на община Трявна възможно ли е да се помещава на тяхна територия.
  • За община Севлиево – в заложения Център за кризисно настаняване на деца в Дом за деца лишени от родителска грижа „Велика и Георги Ченчеви” , ще отпадне координационния механизъм на настаняването
  • Община Трявна ще заложи създаването на Център за обществена подкрепа с капацитет 20 места.
  • Община Трявна ще дискутира и изпрати становище относно възможността капацитета на Дома за стари хора да се планира по следния начин – 10 места за трайно настаняване и 30 – за временно настаняване.
  • Всички общини допълват като необходима услуга и обществените трапезарии

Новото крило на НАГ ще приеме ученици на 15 септември 2011 г

„Новото крило на НАГ ще приеме ученици на 15 септември 2011 г на 110%”- това заяви пред журналисти Главният секретар на МОМН Красимир Вълчев на днешната пресконференция.  Той сподели, че строителството на новото крило на Националната Априловска гимназия е приоритет в инвестиционната политика на Правителството,  както не веднъж са отбелязвали и други представители на държавната власт. Техническата документация е напълно готова остава да се финализира процедурата по избор на главния изпълнител и да се премине към реализация, за да може през второто тримесечие на 2011 година обектът да е готов. Стана ясно още, че Априловска гимназия е единственото държавно училище, по което се извършват не ремонтни, а  строителни дейности към настоящия момент. В момента се преговаря и за втори етап – строителство на южната връзка.           Областният управител допълни, че политическа воля от страна на Правителството има и нещата се случват. „Факт е, че всички министри, когато са идвали в Габрово и са обещали нещо – то се е случило и аз мисля, че всеки политик трябва да мечтае точно за такива моменти. Крайно време е един от Стоте национални туристически обекта, в които попада Националната Априловска гимназия, да започне да приема туристи” каза още Мариян Костадинов.

По отношение на останалите учебни бази- публична държавна собственост, Красимир Вълчев обяви, че Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” е едно от малкото училища в страната, включени в проект на МОМН, финансиран по ОП ”Регионално развитие” и следващата година предстои саниране на сградата. А що се отнася до Професионалната гимназия по текстил – не се предвижда промяна на предназначението на собствеността, както и че инвестиционните намерения на голяма верига магазини да строи върху този терен е недопустимо и си остават само техни намерения. Всъщност съдбата на гимназията по текстил е един от болните въпроси на габровци и областният управител изложи накратко своето виждане по него като определи случилото се като „неадекватна процедура по отношение на реституцията”, и допълни, че „все пак всеки носи съдбата на своето решение”.

Припомняме, че Главният секретар на Министерството на образованието, младежта и науката  Красимир Вълчев и директорът на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки" Диян Цветков  бяха в Габрово по покана на областния управител, провокирана от намеренията професионалните гимназии да преминат към общините. В тази връзка Красимир Вълчев съобщи, че това е една от мерките на Правителството и ако има такова преминаване към общините – то няма да е повсеместно.

„Ако тези намерения се осъществят, Националната Априловска гимназия ще остане държавна” – с тези думи Главният секретар на МОМН завърши пресконференцията.

 

Поздравителен адрес

Областният управител поздрави учителите по случай Международния ден на учителя - 5 октомври. Освен здраве и успехи Мариян Костадинов им пожела и много сили и енергия, за да преодоляват предизвикателствата по пътя си. 

"Училището – това е храмът на знанието, и аз Ви пожелавам, мили учители, да продължавате да поддържате буен огъня в него, както до сега" -се казва още в адреса.

Работна среща

Работна среща за разпределяне на социалните услуги

Утре Областният управител и кметовете на общините ще проведат работна среща във връзка с разработването на Стратегията за развитие на социалните услуги в областта.

Целта на срещата е да се уточни териториалното разпределение на новите социални услуги, които се планират за региона. Идеята е, всички общини да поемат ангажимент и отговорност и да няма струпване на услуги само в една община, а да се постигне сравнително равномерно разпределение на база нуждите на целевите групи.

В срещата ще участват и съответните специалисти от отделите, отговорни за социалната сфера - за да се получи максимално ефективно разпределение, на базата на което да се изработи картата на социалните услуги за региона в прогнозен период до 20115г, която да бъде част от социалната стратегията в област Габрово.

Срещата ще се проведе в 9.30 часа в заседателната зала на областната администрация.

Работна среща за разпределяне на социалните услуги

Работна среща за разпределяне на социалните услуги

Утре Областният управител и кметовете на общините ще проведат работна среща във връзка с разработването на Стратегията за развитие на социалните услуги в областта.

Целта на срещата е да се уточни териториалното разпределение на новите социални услуги, които се планират за региона. Идеята е, всички общини да поемат ангажимент и отговорност и да няма струпване на услуги само в една община, а да се постигне сравнително равномерно разпределение на база нуждите на целевите групи.

В срещата ще участват и съответните специалисти от отделите, отговорни за социалната сфера - за да се получи максимално ефективно разпределение, на базата на което да се изработи картата на социалните услуги за региона в прогнозен период до 20115г, която да бъде част от социалната стратегията в област Габрово.

Срещата ще се проведе в 9.30 часа в заседателната зала на областната администрация.

Още статии...