РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Заместник областният управител отбеляза Седмицата на гората заедно с Американския посланик

Посланик Джеймс Уорлик пристигна по покана на Парк "Българка" във връзка със седмицата на гората, която отбелязваме от 4 до 10 април. Събитието уважиха зам.-министърът на замеделието и храните Георги Костов, директорът на изпълнителна агенция по горите, народните представители от ГЕРБ Цветомир Михов, Иван Иванов и Галина Банковска, заместник областният управител Пламен Недков и заместник -кметът на община Габрово Климент Кунев.

Заобграден от деца Н.Пр. Джеймс Уорлик се обърна към всички гости и участници в събитието и подчерта, че трябва да се грижим за горите заради децата на България. „България е един скъпоценен камък и това е така заради българските гори“ – допълни още той и отбеляза, че твърде дълго у нас е имало хора, които са употребявали земята и гората за лична изгода. „Незаконните сечи, нерегламентираните заменки ще повлияят върху бъдещето на децата на България”, заяви Уорлик.

След официалната част посланикът заедно с останалите гости засадиха фиданки в района на Център „Българка“, разгледаха изложба на отличените рисунки в конкурса „Мечтите на една гора“ на ДПП „Българка“ и посетиха волиерите край Потока, където пуснаха 3 мишелова, които ще преминат възстановителен период и после ще бъдат освободени в природата.

Покана за журналисти

Уважаеми журналисти,

утре,5 април, в заседателната зала на Областната администрация от 11 часа Зам. Областният управител и директорът на ТСБ - Габрово ще дадат пресконференция по повод първите експресни данни от преброяване.

Ще Ви очакваме!

 

Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията отчете дейността си за 2010

Председателят на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Пламен Недков отчете дейността на съвета за 2010 г. на провелото са заседание тази седмица.

През 2010 година са проведени три заседания на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията-Габрово.

Постъпили са 11 сигнала за наличие на корупционни действия адресирани до ООСППК получени по ел.поща, в отдел ,,Център за информация и услуги’’ на Областна администрация-Габрово или чрез информационна система към Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет

Подадените сигнали са разгледани от членовете на Съвета и са предприети необходимите превантивни мерки-някои от подадените сигнали са препратени по компетентност, а един е прекратен поради влязло в сила постановление на Районна прокуратура-Севлиево.

Организирана е лекция на тема: ,,Състояние и динамика на корупцията в България’’ и ,,Мониторинг на корупцията’’. На заседанието бе поканен и изпълнителният директор на ИПА г-н Петър Гайдарски, който изрази готовността си за подкрепа и съдействие на ООСППК-Габрово в борбата с корупцията. Единствено чрез съвместни действия между всички специализирани институции ангажирани с превенцията и противодействието на корупцията може да се намали влиянието на това широкомащабно явление, което обхваща всички области на обществения живот

Проведени са две пресконференции с председателят на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията с цел разясняване дейността и ефективността на Съвета и повишаване доверието на гражданите в него.

Актуализиран е Правилника за дейността на ООСППК-Габрово и Процедурата за регистрация, разглеждане и предприемане на действия по сигнали за корупция в ООСППК

Един новоназначен служител от Областна администрация-Габрово, член на ООСППК-Габрово е преминал дистанционен курс на обучение на тема: ,,Превенция на корупцията на местно ниво’’.

Докладът на АПИ за тунелът под Шипка трябва да е готов до края на следващата седмица

 

Вчера на нарочна пресконференция министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев обяви, че тунелът под Шипка е един от приоритетните обекти на Правителството за следващия програмен период и до края на следващата година трябва да получи разрешително за строеж.

На база внесеното в МРРБ искане от областния управител Мариян Костадинов обект „Западен обходен път и тунел под връх Шипка“ да бъде обявен за национален, министърът е разпоредил на новия шеф на Пътната агенция до края на следващата седмица да бъде окомплектован докладът, който да се внесе за разглеждане в Министерски съвет.

МАРИЯН КОСТАДИНОВ: „НАГРАДАТА Е ПРИЗНАНИЕ ЗА РАБОТАТА НА НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА”

 

“Наградата е признание за работата на нашата администрация през годината. Тя е символ на добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на всички нас, както и „отварянето” ни към гражданите. Само допреди година не покривахме критериите за участие в този конкурс, днес, в третото му издание, сме втората най-прозрачна областна администрация от всички в страната.  Удовлетворен съм от резултата и мисля, че това е оценка и признание за всички служители, които работят в администрацията.” – така областният управител Мариян Костадинов коментира наградата от конкурса на Фондация за прозрачни регламенти.

Областна администрация-Габрово получи високото отличие заради въведените в ежедневната работа на администрацията практики и модели, осигуряващи прозрачност, което води до повишаване на интереса и доверието на гражданите към дейността на администрацията. За непрекъснатото подобряване на информираността на обществеността Областна администрация-Габрово въведе нов  интернет сайт, обслужва гражданите на принципа „Едно гише”, поддържа непрекъснат контакт с медиите, създадено е и информационно табло, осигуряващо на гражданите постоянен достъп до информация относно конкурси и търгове, организирани от администрацията.

Конкурсът, който се провежда за трета поредна година,  цели да стимулира прилагането на принципите на добро управление и по-конкретно на законността на действията на администрацията и оптималното и целесъобразно използване на ресурсите за постигане на поставените цели. Целта на наградата е да идентифицира и да покаже пред широката общественост, пред отговорните институции в нашата страна и ЕС добрите практики от дейността на българската администрация.

В категорията бяха номинирани още Областна администрация-Ловеч и Областна администрация на Софийска област. Първото място за втора година грабна Областния управител на Варна.

Още статии...