РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб! Добре е за бизнеса! Бъди отговорен!

Заместник областният управител на област Габрово и Председател на Областния съвет по условия на труд Мария Пенева застана начело на тазгодишната инициатива посветена на Световния ден да здравословни и безопасни условия на труд – 28 април. Създадени бяха брошури, които съдържат различни фактори, влияещи на безопасността и здраве при работа. Целта им е да насочват вниманието и на работещите, и на работодателите към техните права и задължения за едни „Здравословни работни места за всички възрасти“. Чрез общинските съвети по безопасност на труда, синдикати, доброволци и работодателски организации те бяха разпространени до повече хора. В тази връзка още зам. – областният управител Мария Пенева разпространи отворено писмо до работодателите от област Габрово, за да насочи вниманието им и към този световен ден, който всяка година се отбелязва по различен начин с цел насърчаване културата на превенция на риска за подобряване на условията на труд, повишаване информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа. „Абсолютен факт е, че предприятията с по-високи стандарти на безопасност и здраве са по-успешни и по-устойчиви. Икономическите предимства на доброто управление на БЗР за големите и малките предприятия са значителни като: подобрена производителност поради по-малко отсъствия по болест; намаляване на разходите за здравни грижи; задържане на по-възрастните работници на работа; насърчаване на по-ефикасни работни методи и технологии; намаляване на броя на хората, на които се налага да съкратят работното си време, за да се грижат за член от семейството. Един от примерите в тази насока показва, че всяко евро, инвестирано в БЗР, има възвращаемост от 2,2 евро и че съотношението между разходите и ползите от подобряване на безопасността и здравето е благоприятно.“ – казва Председателят на Областния съвет по условия на труд Мария Пенева.

В обръщението си към работодателите тя благодари за усилията „които полагате и за това че сте отдадени на мисията, която имате, а именно да създавате условията за реализация на Вашите служители и работници. Мисия, която в днешното динамично време не е лесна, но е изключително отговорна. Мисия, от която зависи и интересът към работните места в региона, а така също и у младите хора, за да предпочетат да работят във Вашите фирми.“

Днес, членовете на Областният съвет по условия на труд насочват вниманието към темата, защото са убедени, че по-безопасните и по-здравословни работни места са по-производителни, а това е от полза за всички – и служители, и работодатели.

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО,

В световния календар от дни, посветени на различни каузи, личности и идеи има една дата, към която ние - от Областния съвет по условия на труд, искаме да насочим вниманието Ви – 28 април Световен ден за здравословни и безопасни условия на труд.

Всяка година членовете на Съвета се стараем организирайки различни инициативи да насърчаваме културата на превенция на риска за подобряване на условията на труд, да повишаваме информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа, както и заставаме зад идеята, че доброто здраве и безопасност са добри за бизнеса.

Абсолютен факт е, че предприятията с по-високи стандарти на безопасност и здраве са по-успешни и по-устойчиви. Икономическите предимства на доброто управление на БЗР за големите и малките предприятия са значителни като: подобрена производителност поради по-малко отсъствия по болест; намаляване на разходите за здравни грижи; задържане на по-възрастните работници на работа; насърчаване на по-ефикасни работни методи и технологии; намаляване на броя на хората, на които се налага да съкратят работното си време, за да се грижат за член от семейството. Един от примерите в тази насока показва, че всяко евро, инвестирано в БЗР, има възвращаемост от 2,2 евро  и че съотношението между разходите и ползите от подобряване на безопасността и здравето е благоприятно.

Днес, когато конкуренцията е толкова голяма, колкото и предизвикателствата, пред които ежедневно се изправяте, всички ние виждаме, че все повече се стремите да осигурявате максимално добри условията на труд за Вашите служители.

Благодаря Ви за усилията, които полагате и за това че сте отдадени на мисията, която имате, а именно да създавате условията за реализация на Вашите служители и работници. Мисия, която в днешното динамично време не е лесна, но е изключително отговорна. Мисия, от която зависи и интересът към работните места в региона, а така също и у младите хора, за да предпочетат да работят във Вашите компании.

Днес, ние от Областния съвет по условия на труд само насочваме вниманието ви към темата, защото сме убедени, че по-безопасните и по-здравословни работни места са по-производителни, а това е от полза за всички – и служители, и работодатели.

С уважение,

МАРИЯ ПЕНЕВА

Заместник областен управител на област Габрово и

Председател на Областния съвет по условия на труд

Светли Великденски празници!

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО,

В навечерието на един от най – светлите християнски празници - Възкресение Христово пожелавам на Вас и Вашите семейства най-вече здраве, радости и благополучие! Да има мир, спокойствие, топлина и хармония в домовете Ви.

Нека пречистим душите си и пропуснем в нея светлината от Божието озарение, нека отворим сърцата си за онези, мъничките неща, които ни карат да се усмихваме и да бъдем по-добри!

Светли Великденски празници!

НЕВЕНА ПЕТКОВА

Областен управител

Невена Петкова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Областният управител Невена Петкова участва в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), което се председателства от областния управител на област Русе Галин Григоров на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. В заседанието взеха участие заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, представители на министерства, председателят на Държавна агенция „Безопасност по пътищата“ Малина Крумова, областните управители на областите от Северен централен район, заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов, , представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Представени бяха и обсъдени Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ), приет от Народното събрание на 18.10.2018 г. и Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.). Членовете на РСР бяха запознати с новите Методически насоки за разработване и прилагане Общинските планове за развитие, а също и с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2021 – 2027 г.

Представена бе и информация от Областния информационен център в Русе за реализирани значими проекти на територията на областта, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2019 година.

Мария Пенева: „Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за вас, добре е и за бизнеса. Затова нека всеки в този процес бъде отговорен!“

На 28 април се отбелязва Световният ден за безопасност и здраве при работа, който има за цел с различни кампании да повиши информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа, и за насърчаване на идеята, че доброто здраве и безопасност са добри за бизнеса.

Членовете на Областния съвет по безопасни условия на труд също се присъединяват към призивите за здравословни работни места. Вече са подготвени брошури по инициатива на председателя на съвета – заместник областния управител Мария Пенева, които ще бъдат разпространени сред работещите и работодателите. Те насочват вниманието към различните рискове на работното ни място и провокират размисъл за това безопасна ли е нашата работа; шумно ли е мястото където работим; работим ли под стрес; прави ли се инструктаж за безопасност…и още други въпроси, които е добре да не подценяваме нито ние, нито нашите работодатели.

По този повод днес РС на КНСБ – Габрово организира информационно – обучителна кампания в социални услуги в Габрово на тема „Безопасност и здраве при работа. Оказване на първа помощ“. Срещите са насочени към екипите на Дневния център за деца и младежи с увреждания и Дома за пълнолетни лица с физически увреждания. Заместник областният управител Мария Пенева, в качеството си на председател на Областния съвет по условия на труд, приветства инициативата и усилията на организациите за популяризиране на темата и подчерта, че е изключително важно да знаем правата си, но и задълженията си що се отнася до здравословните и безопасни условия на труд. „Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за вас, добре е и за бизнеса. Затова нека всеки в този процес бъде отговорен!“ – призова Мария Пенева.

Участниците имаха възможност да се запознаят с основни техники при оказване на първа помощ от председателя на областния съвет на БЧК – Габрово д-р Георги Шандурков негови и доброволци. Радка Гичева, която е национален координатор на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост, направи консултация по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Още статии...