РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Няма постъпили жалби и сигнали във връзка с качеството на административното обслужване в Областната администрация за изминалата 2018-та година

Няма постъпили жалби и сигнали във връзка с качеството на административното обслужване в Областната администрация за изминалата 2018-та година. Доброто управление на дейността и добро административно обслужване е една от залаганите ежегодни цели на Областна администрация – Габрово, при спазване на задължителните стандарти за качество, съгласно нормативните изисквания. Посетителите се обслужват своевременно, като времето за изчакване не надвишава 10 минути. „Администрацията ни винаги се стреми към качествено и прозрачно административно обслужване.“ – споделя главният експерт „Човешките ресурси и административното обслужване“ Донка Гутева. Тя е един от експертите от Областна администрация – Габрово, които бяха включени в междуведомствена работна група към Министерски съвет със заповед № Р-148 от 09.08.2017 г., и продължиха работата си в групата и през 2018 г. В работната група участваха още Николай Петров – директор на дирекция АПОФУС и Ивайло Карабойко IT специалист. Целта бе да се извърши анализ на възможностите и да се предложат мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при предоставянето на административни услуги от областните администрации. В резултат на работата на групата бяха прегледани и оптимизирани всички предоставяни административни услуги от областните администрации, както и намалени изискуемите документи от заявителите за извършване на услугата.

Поставеното ПОС терминално устройство в Центъра за услуги и информация на Областна администрация – Габрово, се използва много активно от потребителите на административни услуги. 577 са предоставените услуги за 2018 - та година, от които 556 са управление на държавната собственост; 12 са общоадминистративни услуги; 7 бр - предоставен достъп до обществена информация – 7 бр и 2 бр услуги, които касаят регионално развитие.

Потребителите на услуги имат възможност да се информират по различни канали: интернет страницата на администрацията, информационно табло в сградата, по телефона, запитване по електронна поща. Работното време на звеното е без прекъсване от 09:00 ч. до 17:30 часа. В случаите, в които има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване.

Считано от 1 ноември 2018 г. Областна администрация – Габрово преустанови изпращането на документи на хартиен носител до администрациите участници в Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС). Целта е всички държавни администрации да преустановят обмена на хартиени документи помежду си. По силата на закона те вече са длъжни да си изпращат само електронна кореспонденция, като целта на мярката е да се намали корупцията и административната тежест за бизнеса и гражданите. Нововъведението ще улесни работа на държавните структури, като косвено ще се отрази и на бизнеса, и гражданите.

Представяне на Selovoditel в Габрово и Севлиево

„Selovoditel се случи някъде на пътя между София и Станчов хан . . . или между Зелениград и Кисийците . . . може би през април 2018, може би, защото из всички тези български села човек губи представа за времето. В малкото кафене на ъгъла всички се познават и са като семейство . . . говориш с местните за техните проблеми, а проблемите им са толкова различни . . . по нищо не си приличат и все пак една мъка ги обединява – няма ги хората, няма ги младите, няма ги децата. Как да се върнат тук? Виждаш красота, тайни и необикновени гледки, всичко това само в 10 български села, в една седмица . . . през април. Хората имат толкова истории за споделяне, а ти ги молиш да ти разказват още. Мислиш си, колко ли българи никога няма да имат шанса да опознаят тези места. Няма да ги видят, защото няма да знаят за съществуването им. Мислиш си – трябва ни решение и начин да покажем цялото богатство на българските селища сред много хора, да бъде достъпно и лесно и всеки да може да го види дори от телефона си . . . Трябва да направим българските села известни!“ – така се ражда първата българска социална мрежа за села и градове по инициатива на евродепутата Андрей Новаков. Всеки, който иска да научи повече от самия него за разработената платформа и възможностите, които предоставя тя, както и кои села от региона вече са част от нея, е добре дошъл на 18 януари / петък / в 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово и в 15:00 часа в зала 300 на Община Севлиево.

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание, водено от областния управител на Габрово Невена Петкова, по време на което бяха обсъдени предстоящи задачи, във връзка с отчитане изпълнението на дейности, имащи отношение към политиката за интеграция.

Мониторинговият доклад за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г. отново ще обхване сферите образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. Новото е, че отчитането ще се случва електронно. Събраната информацията трябва да обрисува картина на случващото се към момента, макар и да не е напълно всеобхватна, защото събирането на данни за етническата принадлежност, майчин език и вероизповедания става на доброволен принцип, коментираха членовете на Съвета.

Обсъдени бяха и промените в Наредбата за приобщаващо образование. Областният управител Невена Петкова акцентира върху изпълнението на Програмата за допълващи дейности към кариерното ориентиране на учениците за изминалата учебна година като акцентира върху стопроцентовия обхват на ученици от севлиевските училища от малките населени места и ефекта, който е имало посещението в големите фирми в общината.

В хода на дискусията беше обсъден и резултатът с обучението и ограмотяване на възрастни хора от малцинствени групи като възможност за последващо професионално ориентиране. Зам.- кметът на Община Дряново сподели пред членовете на Съвета, че предстои изпълнение на проект „Заедно в различието“, който предвижда дейности в сферата на образованието, здравеопазването и културата.

Промени в Наредбата за приобщаващо образование бяха обсъдени с представители на общините

Програмата за допълващи дейности към кариерното ориентиране на учениците, разработена от Областна администрация и Регионално управление на образованието, е насочена с дейности визирани в Наредбата за приобщаващо образование. Изминенията в наредбата са от декември 2018 г, приети с Постановление на Министерски съвет. Именно тези изминения бяха обсъдени на среща на областния управител Невена Петкова и началника на Регионалното управление на образованието Георги Маринов с представители на общините от региона. „Програмата „Дойдох. Видях. Избрах!“ беше разработена съобразно нуждата от кадри в различни направления“ – поясни Невена Петкова и изрази надежда, че изпълнението на тази наредба ще обедини общини, училища, стопански организации, така че да има действиетелно едни разнообразни дейности по интереси за учениците, но съобразени с развитието на региона ни. Тя отчете програмата като добра основа, и за общините, които според влезлите промени в Наредбата ще осъществяват обща програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, ще могат да надграждат или променят в зависимост от това какъв резултат искат да постигнат. „Изключително щастливи сме, че за пореден път направеното в област Габрово е един добър пример, работещ модел, който през месец февруари ще можем да представим на национално ниво пред образователни институции тук в Габрово.“ – каза още областният управител.

Програмата беше реализирана през изминалата учебна година с ученици от 7 и 10 клас от Габрово и Севлиево. През настоящата година обхватът й е разширен в две възрастови групи, като първа възрастова група включва ученици обучаващи се в 6 - 7 клас, а втора възрастова група включва ученици обучаващи се в 10 и 11 клас.

До момента близо 1700 ученика от първата възрастова група имаха възможност да дбият впечатления от посещения на място в здравни институции, пожарна, полиция, НАП – Габрово, музеи и фирми. Предстои големите ученици да се включат в програмата съобразно техните интереси като посетят различни фирми от региона.

Евродепутатът Андрей Новаков ще представи първата българска социална мрежа за села и градове – Selovoditel

На 18 януари Евродепутатът Андрей Новаков (ЕНП/ГЕРБ) ще представи първата българска социална мрежа за села и градове – Selovoditel. Той ще гостува по покана на областния управител Невена Петкова, която смята, че „във времена, когато цифровите технологии и социални мрежи са водещи за човешката комуникация, присъствието на малките населени места в интернет пространството е от съществено значение за тяхното популяризиране и възраждане“.

Интернет платформата е по идея и разработка на евродепутата и неговия екип. Вместо профили на хора, ако я разгледате, ще откриете профили на български села, тъй като те притежават изключително голям потенциал, който към момента остава неразкрит. Основната цел е да се рекламират българските селища из цяла България, Европа и САЩ. Още за платформата и как на практика работи тя, може да научити от създателя й – Андрей Новаков.

Представянето ще бъде на 18 януари 2019 г. от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово и от 15:00 часа в зала 300 на Община Севлиево.

Поканени са кметове и кметски наместници на всички населени места от област Габрово, представители на администрации, неправителствени организации и всеки, на който Selovoditel представлява интерес.

Още статии...