РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

вътрешни нормативни документи

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
11 Вътрешни правила за планиране и отчитане на дейността на областна администрация Габрово.
12 Вътрешни правила за организация на документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител в Областна администрация-Габрово
13 Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация-Габрово
14 Стратегически план на Областна администрация – Габрово 2015-2018 г.
15 Вътрешни правила за реда за планиране, организацията на провеждане и контрола върху изпълнение на възложените обществени поръчки в Областна администрация – Габрово.
16 Вътрешни правила за организиране и провеждане на приемен ден на областния управител и заместник областния управител на област Габрово
17 Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация в Областна администрация-Габрово
18 Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в Областна администрация – Габрово
19 Вътрешни правила за оценка на корупционния риск и противодействие на корупцията в Областна администрация – Габрово
20 Вътрешни правила за отчитане на възложената работа по Граждански договори в Областна администрация-Габрово
 
Страница 2 от 3